Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen SAMLET.HOVEDSTOL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den kumulative hovedstolen på et lån mellom start_periode og slutt_periode.

Syntaks

SAMLET.HOVEDSTOL(rente; antall_innbet; nåverdi; start_periode; slutt_periode; type)

Syntaksen for SAMLET.HOVEDSTOL har følgende argumenter:

 • Rente    Obligatorisk. Rentesatsen.

 • Antall_innbet    Obligatorisk. Totalt antall innbetalinger.

 • Nåverdi    Obligatorisk. Nåværende verdi.

 • Start_periode    Obligatorisk. Den første perioden i beregningen. Innbetalingsperioder er nummerert og begynner med 1.

 • Slutt_periode    Obligatorisk. Den siste perioden i beregningen.

 • Type    Obligatorisk. En verdi som angir når betalingen forfaller.

Type

Forfaller

0 (null)

Innbetaling på slutten av perioden

1

Innbetaling i begynnelsen av perioden

Merknader

 • Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker når du angir rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som løper over fire år med 12 % rente pro anno, setter du inn 12 % /12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.

 • Hvis rente ≤ 0, antall_innbet ≤ 0 eller nåverdi ≤ 0, returnerer SAMLET.#NUM! som feilverdi.

 • Hvis start_period < 1, end_period < 1 eller start_period > end_period, returnerer SAMLET.#NUM! som feilverdi.

 • Hvis type er et annet tall enn 0 eller 1, returnerer SAMLET.#NUM! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,09

Rentesatsen per år

30

Betingelser i år

125000

Nåverdi

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SAMLET.HOVEDSTOL(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

Den totale hovedstolen som er betalt i det andre året med innbetalinger i periodene fra 13 til og med 24

-934,1071234

=SAMLET.HOVEDSTOL(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

Hovedstolen betalt i én innbetaling den første måneden

-68,27827118

Obs!: 

 • Divider rentesatsen på 12 for å få en månedlig rentesats, og multipliser antall år pengene betales inn, med 12 for å få antall innbetalinger.

 • Hvis du vil vise resultatet i riktig format i Excel Web App, merker du cellen, og deretter klikker du pilen ved siden av Tallformat under Tall på fanen Hjem og klikker Generelt.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×