Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av SAMLET.FORMLER  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den kumulative renten betalt på et lån mellom start_periode og slutt_periode.

Syntaks

SAMLET.RENTE(rente; antall_innbet; nåverdi; start_periode; slutt_periode; type)

Syntaksen for SAMLET.RENTE har følgende argumenter:

 • Rente    Obligatorisk. Rentesatsen.

 • Antall_innbet    Obligatorisk. Totalt antall innbetalinger.

 • Nåverdi    Obligatorisk. Nåværende verdi.

 • Start_periode    Obligatorisk. Den første perioden i beregningen. Innbetalingsperioder er nummerert og begynner med 1.

 • Slutt_periode    Obligatorisk. Den siste perioden i beregningen.

 • Type    Obligatorisk. En verdi som angir når betalingen forfaller.

Type

Forfaller

0 (null)

Innbetaling på slutten av perioden

1

Innbetaling i begynnelsen av perioden

Merknader

 • Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker når du angir rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som skal løpe i fire år med en årlig rentesats på 10 prosent, bruker du 10 %/12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det samme lånet, bruker du 10 % for rente og 4 for antall_innbet.

 • Hvis rente ≤ 0, antall_innbet ≤ 0 eller nåverdi ≤ 0, returnerer SAMLET.RENTE #NUM! som feilverdi.

 • Hvis start_period < 1, end_period < 1 eller start_period > end_period, returnerer SAMLET.#NUM! som feilverdi.

 • Hvis type er et annet tall enn 0 eller 1, returnerer SAMLET.FORDELING #NUM! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,09

Årlig rentesats

30

Antall år lånet løper

125000

Nåverdi

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SAMLET.RENTE(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

Den totale renten betalt i det andre året med innbetalinger i periodene fra 13 til og med 24

-11135,23213

=SAMLET.RENTE(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

Renten betalt i én innbetaling den første måneden

-937,5

Obs!: 

 • Divider rentesatsen på 12 for å få en månedlig rentesats. Multipliser antall år pengene betales inn, med 12 for å få antall innbetalinger.

 • Hvis Excel for nettet vil vise resultatet i riktig format i #x0, merker du cellen og klikker pilen ved siden av Tallformat i Tall-gruppen på Hjem-fanen, og deretter klikker du Generelt.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×