Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du kan bruke en rullegardinliste i en Microsoft Office InfoPath-skjemamal til å presentere en liste med gjensidig utelukkende valg til en bruker. Listen er skjult til brukeren klikker pilen til høyre for rullegardinlisten.

I denne artikkelen

Når du kan bruke en rullegardinliste

Bruk en rullegardinliste når du vil:

 • gjøre det mulig for brukere å foreta ett enkelt valg i en liste over forhåndsdefinerte elementer.

 • skjule listeoppføringene i skjemaet som standard.

 • vise verdiene som er hentet fra en fast liste, fra skjemamalens datakilde eller fra en ekstern datakilde, for eksempel en database eller Microsoft Windows SharePoint Services-listen.

I den følgende illustrasjonen kategoriserer brukere utgifter på et utgiftsrapportskjema ved å velge forhåndsdefinerte verdier i en rullegardinliste.

Element valgt i åpen rullegardinliste

Når du har satt inn en rullegardinliste i skjemamalen, må du angi verdiene du vil skal vises i den. Hvis ikke vil brukerne se en tom liste når de klikker pilen ved siden av rullegardinlisten. I dialogboksen Egenskaper for rullegardinliste kan du skrive inn oppføringer selv eller konfigurere rullegardinlisten for å hente oppføringer fra en database eller en annen datakilde.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder kontroller som ligner på rullegardinlister, men som tjener ulike formål. Se listen nedenfor for å avgjøre hvilken av disse kontrollene som fungerer best på skjemamalen:

Liste    På samme måte som en rullegardinliste gjør den det mulig for brukerne å velge en verdi i en liste. Men i motsetning til en rullegardinliste, vises hele listen på skjemaet. Hvis plass ikke et problem på skjemamalen, kan du vurdere å bruke en liste, som kan gjøre det enklere for brukere å søke etter og velge elementer.

Kombinasjonsboks    På samme måte som en rullegardinliste, gjør en kombinasjonsboks det mulig for brukerne å velge en verdi i en liste. Listen er skjult til brukerne velger å vise den. I en kombinasjonsboks kan imidlertid brukerne skrive inn sin egen verdi i listen i tillegg til å velge blant de forhåndsdefinerte verdiene.

Flervalgsliste    Hvis du vil at brukere skal kunne velge mer enn ett element i en liste, kan du bruke en flervalgsliste i stedet for en rullegardinliste. Flervalgslister har to eller flere avmerkingsbokser i en rullbar liste.

Alternativknapper    På samme måte som en rullegardinliste gjør en gruppe alternativknapper det mulig for brukerne å velge fra en liste med gjensidig utelukkende valg. Med alternativknapper klikker imidlertid brukerne en liten sirkel for å velge i stedet for å klikke et element i en liste.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Rullegardinmenyer ligner i utseende på kombinasjonsbokser. Hvis du legger inn dine egne listeelementer manuelt i dialogboksen Egenskaper for rullegardinliste når du oppretter rullegardinliste, viser InfoPath teksten Velg som standardoppføringen i listen. Dermed vet brukerne at de må gjøre et valg fra rullegardinlisten. Hvis listeelementene kommer fra verdier andre steder i skjemaet eller fra en sekundær datakilde er teksten Velg utelatt.

Når brukerne åpner et skjema, er listeelementene i en rullegardinliste skjult. For å velge et element fra listen klikker brukerne en pil på høyre side av rullegardinlisten og klikker deretter elementet de ønsker.

Til toppen av siden

Sette inn en rullegardinliste

Prosedyren for å sette inn en rullegardinliste varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Følgende illustrasjon viser hvordan en rullegardinliste ser ut når den er valgt i utformingsmodus.

Rullegardinliste valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av felt og grupper som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Rullegardinlister er alltid bundet til felt. I følgende eksempelet er rullegardinlisten Kategori på skjemamalen bundet til Kategori-feltet i oppgaveruten Datakilde.

Forholdet mellom en rullegardinliste i en skjemamal og tilsvarende felt i en datakilde

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden.

Sette inn en rullegardinliste

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Gjør ett av følgende i Kontroller-oppgaveruten:

  • Hvis du vil automatisk opprette et felt i datakilden som er bundet til listen, merker du av for Opprett datakilde automatisk.

  • Hvis du vil binde listen til et eksisterende felt, fjerner du merket for Opprett datakilde automatisk.

   Obs!: Hvis avmerkingsboksen ikke er tilgjengelig, er datakilden låst. Hvis du for eksempel baserer utformingen av skjemamalen på et XML-skjema, er det ikke sikkert at du kan legge nye felt eller grupper til datakilden i InfoPath. Denne begrensningen forhindrer at du utilsiktet gjør endringer i skjemaet som kan gjøre det ugyldig.

 4. Klikk Rullegardinliste under Sett inn kontroller.

 5. Hvis du fjernet merket for Opprett datakilde automatisk i trinn 3, velger du et felt i dialogboksen Binde rullegardinliste som du vil binde listen til.

 6. Når du skal legge en etikett til kontrollen, skriver du inn tekst over eller til venstre for kontrollen etterfulgt av et kolon (:).

 7. Når du skal angi verdiene du vil bruke som oppføringer i listen, dobbeltklikker du på rullegardinlisten.

 8. Klikk Data-fanen.

 9. Gjør ett av følgende for å fylle ut listen:

  Skriv inn listeboksverdiene selv

  Dette alternativet er nyttig når du har et forhåndsbestemt, begrenset sett med verdier og du ikke forventer at disse verdiene endres i fremtiden. Hvis verdiene skulle endres, må du publisere en oppdatert versjon av skjemamalen slik at brukerne kan se og bruke de nyeste listeoppføringene.

  1. Klikk Legg til.

  2. I Verdi-boksen skriver du inn teksten du vil lagre hvis en bruker velger denne oppføringen.

  3. I Visningsnavn-boksen skriver du inn teksten du vil vise for denne oppføringen, og klikker deretter OK.

  4. Gjenta trinn 1 til 3 for hver oppføring du vil legge til i listen.

  5. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

  Bruk verdier fra en annen del av skjemaet

  Dette alternativet er nyttig når du vil at verdiene i listen skal endres avhengig av andre verdier som brukerne angir i skjemaet.

  1. Klikk Slå opp verdier i skjemaets datakilde under Listeoppføringer.

   Oppføringene i listen må være tilknyttet en bestemt gjentakende gruppe eller et gjentakende felt på skjemamalen.

  2. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Oppføringer-boksen, og klikk deretter på det gjentakende feltet eller den gjentakende gruppen som inneholder feltene som skal gi verdiene for listen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  3. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Verdi-boksen, klikk feltet som inneholder mulige verdier for elementene i listen, og klikk deretter OK. En av disse verdiene vil bli lagret i den underliggende XML-filen når en bruker klikker et element i listen.

  4. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Visningsnavn-boksen, klikk feltet som inneholder verdiene som vises i listen, og klikk deretter OK.

   Tips!: Hvis du vil hindre at visningsnavnverdier vises flere ganger i listen, merker du av for Vis bare oppføringer med unike visningsnavn.

  Bruk verdier fra en database, en nettjeneste, et XML-dokument eller et SharePoint-nettsted

  Dette alternativet er nyttig når du vil at verdiene i en liste skal synkroniseres eller oppdateres regelmessig. Verdiene lagres vanligvis i en database eller en annen ekstern datakilde og hentes hver gang skjemaet åpnes.

  1. Klikk Slå opp verdier fra en ekstern datakilde.

  2. Gjør ett av følgende:

   • Hvis du allerede har lagt til en datatilkobling, klikker du den i Datatilkobling-boksen.

   • Hvis du vil legge til en ny datatilkobling, klikker du Legg til og følger deretter instruksjonene i veiviseren for datatilkobling.

    Oppføringene i listen må være tilknyttet et bestemt gjentakende felt eller en gjentakende gruppe.

  3. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Oppføringer-boksen, og klikk deretter på gruppen eller feltet som inneholder feltene som skal gi verdiene for listen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  4. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Verdi-boksen, klikk feltet som inneholder mulige verdier for elementene i listen, og klikk deretter OK. En av disse verdiene vil bli lagret i den underliggende XML-filen når en bruker klikker et element i listen.

  5. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Visningsnavn-boksen, klikk feltet som inneholder verdiene som vises i listen, og klikk deretter OK.

   Tips!: Hvis du vil hindre at visningsnavnverdier vises flere ganger i listen, merker du av for Vis bare oppføringer med unike visningsnavn.

Til toppen av siden

Oppsettips

Bruk tipsene nedenfor til å tilpasse utseendet, størrelsen og andre aspekter ved en rullegardinliste:

 • Vurder å utvide rullegardinlisten slik at den er noen mellomrom større enn den gjennomsnittlige bredden på elementene i listen. På den måten er ikke listeelementene delvis skjult.

 • Hvis du vil endre bredden på flere rullegardinlister samtidig, velger du rullegardinlistene du vil endre størrelse på, trykker ALT+ENTER og klikker Størrelse-fanen, og deretter skriver du inn et nytt tall i Bredde-boksen.

 • Hvis du vil endre bakgrunnsfargen for flere rullegardinlister samtidig, velger du rullegardinlistene du vil endre. På Format-menyen klikker du Kantlinjer og skyggelegging og gjør deretter de nødvendige justeringene på Skyggelegging-fanen.

 • Hvis du vil tilpasse skriften som vises i en rullegardinliste, kan du bruke Skrift- og Skriftstørrelse-boksene på formateringsverktøylinjen. Hvis du vil endre skrift og skriftstørrelse for alle på rullegardinlistene på skjemamalen samtidig, klikker du rullegardinlisten som inneholder formateringen du ønsker, og deretter klikker du Bruk skrift på alle rullegardinlistekontrolleneFormat-menyen.

 • Hvis du vil justere avstanden mellom en rullegardinliste og objektene som omgir den i skjemamalen, kan du justere marginnstillingene i dialogboksen Egenskaper for rullegardinliste (Størrelse-fanen). Ved å bruke marger for å øke avstanden får du en finere grad av kontroll enn ved å bruke avsnittsskift til øke avstanden.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×