Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Sette inn og spille av en videofil fra datamaskinen

Avhengig av hvilken versjon av PowerPoint du bruker, kan du sette inn en innebygd video (standardvirkemåte) eller kobling til en videofil som er lagret på datamaskinen.

 • Det er praktisk å sette inn en innebygd video, men det øker størrelsen på presentasjonen.

 • En koblet video holder størrelsen på presentasjonsfilen mindre, men koblingen kan brytes. Vi anbefaler at du lagrer presentasjoner og koblede videoer i samme mappe.

Du kan velge mellom Sett inn (som betyr bygg inn) eller Koble til fil i dialogboksen Sett inn video.

Støttede videoformater

I PowerPoint 2016 og nyere versjoner, anbefaler vi at du bruker .mp4-filer kodet med H.264-video (a.k.a. MPEG-4 AVC) og AAC-lyd.

Du finner mer informasjon i Video- og lydfilformater som støttes i PowerPoint.

Bygge inn en video som er lagret på datamaskinen

 1. Klikk lysbildet du vil legge til videoen i, i normalvisning.

 2. Klikk pilen under Video på fanen Sett inn, og klikk deretter Video på min PC.

 3. Klikk den ønskede videoen i boksen Sett inn video, og klikk deretter Sett inn.

Koble til en video som er lagret på datamaskinen

For å forhindre brutte koblinger anbefaler vi at du kopierer videoen til den samme mappen som presentasjonen er lagret i, og deretter kobler til den der.

 1. Klikk lysbildet der du vil legge til koblingen til videoen, i Normalvisning.

 2. Klikk pilen under Video på fanen Sett inn, og klikk deretter Video på min PC.

 3. Klikk filen du vil koble til, i dialogboksen Sett inn video. Klikk pil ned ved siden av Sett inn-knappen, og klikk deretter Koble til fil.

  Viser dialogboksen Sett inn video i PowerPoint

PowerPoint 2016 og nyere versjoner støtter avspilling av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og undertekster som er innebygd i videofiler.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gjør PowerPoint-presentasjonene dine tilgjengelige.

Finn ut hvor en koblet video er lagret

Hvis det allerede finnes en video på et lysbilde, og du vil vite hvor den er lagret, går du til Fil > Informasjon. Det finnes informasjon om alle mediefilene i presentasjonen, og om de er koblet eller innebygd i filen, under Optimaliser mediekompatibilitet.  Hvis det finnes koblede videoer, får du en Vis koblinger-hyperkobling i PowerPoint. Klikk på denne for å åpne dialogboksen som viser lagringsplassering for alle koblede filer. 

YouTube-video

Hvis du vil sette inn en YouTube-video, bytter du til Sette inn eller koble til en video på YouTube.

Forhåndsvise en video

Når en video er valgt på et lysbilde, vises en verktøylinje under videoen med Spill av/pause-knapp, fremdriftsindikator, knapper for trinnvis spoling fremover og bakover, tidtaker og volumkontroll. Klikk på Spill av-knappen til venstre for verktøylinjen for å spille av videoen.

Avspillingskontrollene for en video i et PowerPoint-lysbilde

Spille av en video automatisk eller ved å klikke den

I lysbildefremvisningen spilles videoen av som standard, som en del av klikkesekvensen.    Dette betyr at videoen spilles av når du klikker hvor som helst på lysbildet for å gå videre til neste trinn (eller når du trykker på Mellomrom, Pil høyre eller andre taster som tar deg videre til neste trinn). Dette Start-alternativet kalles I klikkesekvens.

Men hvis du foretrekker det, kan du gjøre slik at videoen starter automatisk så snart den vises på skjermen, eller du kan få den til å spille av når den klikkes på:

 1. Velg videoruten.

 2. På båndet, på Videoverktøy avspilling -fanen, åpne Start-listen og velg det alternativet du foretrekker:

  Alternativene for videoavspilling fra datamaskinen er: Klikkesekvens, Automatisk eller Ved klikk på

  Alternativ

  Beskrivelse

  I klikkesekvens

  Dette er standard virkemåte, som beskrevet ovenfor. Når du klikker hvor som helst på lysbildet for å gå videre til neste trinn, spilles videoen av.

  Automatisk

  Videoen starter automatisk.

  (Hvis det er animasjonstrinn før videoen, spilles disse av først, og deretter starter avspillingen av videoen automatisk. Hvis det ikke er flere animasjonstrinn før videoen på lysbildet, spilles videoen av umiddelbart.) 

  Når den klikkes på

  Videoen starter bare når den har blitt klikket på.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativene for avspilling av video i Lysbildefremvisningen, kan du se Angi avspillingsalternativer for en video.

Støttede videoformater

I PowerPoint 2013 anbefaler vi at du bruker .mp4-filer kodet med H.264-video (dvs. MPEG-4 AVC) og AAC-lyd.

Du finner mer informasjon i Video- og lydfilformater som støttes i PowerPoint.

Bygge inn en video som er lagret på datamaskinen

 1. Klikk lysbildet du vil legge til videoen i, i normalvisning.

 2. Klikk pilen under Video på fanen Sett inn, og klikk deretter Video på min PC.

 3. Klikk den ønskede videoen i boksen Sett inn video, og klikk deretter Sett inn.

Koble til en video som er lagret på datamaskinen

For å forhindre brutte koblinger anbefaler vi at du kopierer videoen til den samme mappen som presentasjonen er lagret i, og deretter kobler til den der.

 1. Klikk lysbildet der du vil legge til koblingen til videoen, i Normalvisning.

 2. Klikk pilen under Video på fanen Sett inn, og klikk deretter Video på min PC.

 3. Klikk filen du vil koble til, i dialogboksen Sett inn video. Klikk pil ned ved siden av Sett inn-knappen, og klikk deretter Koble til fil.

  Viser dialogboksen Sett inn video i PowerPoint

Finn ut hvor en koblet video er lagret

Hvis det allerede finnes en video på et lysbilde, og du vil vite hvor den er lagret, går du til Fil > Informasjon. Det finnes informasjon om alle mediefilene i presentasjonen, og om de er koblet eller innebygd i filen, under Optimaliser mediekompatibilitet.  Hvis det finnes koblede videoer, får du en Vis koblinger-hyperkobling i PowerPoint. Klikk på denne for å åpne dialogboksen som viser lagringsplassering for alle koblede filer. 

YouTube-video

Hvis du vil sette inn en YouTube-video, bytter du til Sette inn eller koble til en video på YouTube.

Forhåndsvise en video

Når en video er valgt på et lysbilde, vises en verktøylinje under videoen med Spill av/pause-knapp, fremdriftsindikator, knapper for trinnvis spoling fremover og bakover, tidtaker og volumkontroll. Klikk på Spill av-knappen til venstre for verktøylinjen for å spille av videoen.

Avspillingskontrollene for en video i et PowerPoint-lysbilde

Spille av en video automatisk eller ved å klikke den

Videoen spilles av som standard når du klikker på den i Lysbildefremvisning. Du kan også angi at videoen spilles av automatisk så snart den vises på skjermen, hvis du heller ønsker det.

 1. Velg videoruten.

 2. Åpne Start-listen på fanen Verktøy for videoavspilling på PowerPoint-båndet, og velg Automatisk:

  Du kan velge å starte videoer som settes inn fra datamaskinen automatisk, eller ved å klikke på dem.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativene for avspilling av video i Lysbildefremvisningen, kan du se Angi avspillingsalternativer for en video.

I PowerPoint 2016 for Mac og nyere versjoner, anbefaler vi at du bruker .mp4-filer kodet med H.264-video (a.k.a. MPEG-4 AVC) og AAC-lyd.

Du finner mer informasjon i Video- og lydfilformater som støttes i PowerPoint.

Velg Office-versjonen du bruker for å få de riktige instruksjonene:

Sette inn en video som er lagret på datamaskinen

 1. Velg lysbildet vil legge til en video på, i Normal-visning.

 2. Gå til Sett inn-fanen, og klikk på Video. Klikk deretter på Film fra fil.

 3. Velg filen du vil sette inn, i dialogboksen Velg en film.

  • Hvis du vil bygge inn en video på lysbildet, klikker du ganske enkelt på Sett inn.

  • Hvis du vil plassere en kobling til videoen på lysbildet, klikker du på Alternativer nede i venstre hjørne på dialogboksen, velger deretter boksen Kobling til filen, og klikker deretter på Sett inn.

Når du har lagt til en video i presentasjonen, kan du legge til effekter og velge om videoen skal spilles av automatisk eller når noen klikker på den.

Tips!: Fra og med PowerPoint 2016 for Mac kan du spille av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og teksting som er innebygd i videofiler.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se </c0>Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige.

Kobling til en filmfil fra datamaskinen din i PowerPoint 2011 for Mac

 1. Klikk på NormalVisning-menyen.

 2. Klikk på Lysbilder Lysbilder-fane-fanen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se navnefanene Lysbilder-fanen og Disposisjon-fanen eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen.

 3. Gå til Hjem-fanen og Sett inn, og klikk deretter på Media og Film fra fil.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 4. Klikk på filmfilen du vil bruke, og merk deretter av for Kobling til filen.

 5. Klikk på Sett inn.

  • Hvis du sender presentasjonen til andre personer, må du inkludere filmfilen som er koblet til presentasjonen. Ellers spilles ikke filmen av under lysbildefremvisningen.

  • Hvis du vil spille av filmen uten å søke etter den på datamaskinen, plasserer du den koblede filmfilen i den samme mappen som presentasjonen.

Bygge inn en film i PowerPoint 2011 for Mac

 1. Klikk NormalVisning-menyen.

 2. Klikk på Lysbilder-fanen Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se navnefanene Lysbilder-fanen og Disposisjon-fanen eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen.

 3. Gjør et av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Sette inn en film fra en fil

  Klikk Medier under Sett innHjem-fanen, og klikk deretter Film fra fil.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

  Velg en filmfil, og klikk deretter Sett inn.

  Sett inn en film fra Filmer-mappen, iMovie, iTunes eller Photo Booth.

  Klikk Media og deretter Filmliste under Sett innHjem-fanen.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

  Klikk på iMovie, Filmer, Photo Booth eller iTunes på hurtigmenyen, og klikk deretter på en film og dra den over på lysbildet.

  Photo Booth og iTunes vises hvis du har bilder i Photo Booth- eller iTunes-mappen.

Sette inn en video som er lagret på datamaskinen 

 1. Åpne en ny eller eksisterende presentasjon i PowerPoint på nettet.

 2. Velg Sett inn > video > video fra enheten
  Sett inn en video fra PowerPoint Web– skjermbilde én

 3. Velg videoen du vil bruke, og velg Åpne for å sette den inn i lysbildet.  
  Sett inn en video fra PowerPoint Web– skjermbilde to

 4. Når videoen er satt inn og vises på lysbildet, kan du flytte, endre størrelse på eller bruke figureffekter på videoen.
  Sett inn en video fra PowerPoint Web skjermbilde tre

Tips!: 

 • PowerPoint for nettet støtter innsetting av videofiler på opptil 256 MB.  

 • Vi anbefaler at du bruker .mp4 videofilformat for best mulig presentasjonskvalitet og -opplevelse. Vi støtter også følgende filtyper: .mov, .wmv, .avi, .m4v, .mkv, .asf, .ts.  

 • Hastigheten som videoer fra datamaskinen eller den bærbare datamaskinen settes inn på, er avhengig av nettverkstilkoblingen.  

Vil du sette inn en video fra nettet i stedet?

Gå til Sette inn en YouTube-video for å se alle detaljene.

Se også

Video- og lydfilformater som støttes i PowerPoint

Legge til tekst i en video

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×