Sette inn, redigere og vise felt i Word

Felt koder er nyttige som plassholdere for data som kan endres i dokumentet, og du kan bruke dem til å automatisere visse aspekter av dokumentet. Felt koder settes inn for deg når du bruker Word-funksjoner som side tall eller en Innholds fortegnelse, men du kan sette inn felt koder manuelt for andre oppgaver, for eksempel å utføre beregninger eller fylle ut innhold i dokumentet fra en data kilde.

Denne fremgangsmåten fungerer for innsetting av feltkoder i Word. Hvis du vil ha en liste over alle feltkoder med detaljert informasjon om hver, kan du se Liste over feltkoder i Word.

 1. Klikk der du vil sette inn et felt.

  Tips!: Hvis du vet felt koden for feltet du vil sette inn, kan du skrive det inn direkte i dokumentet, men ikke ved å skrive inn hake parentesene. Trykk CTRL + F9, og skriv deretter inn koden innenfor hake parentesene.

 2. Klikk Sett inn > Hurtigdeler > Felt.
  Alternativet Sett inn felt på Hurtigdeler-menyen.

 3. Velg et feltnavn i Feltnavn-listen.

  Tips!: Du kan filtrere listen ved å klikke på pil ned i Kategorier-listen.


  Felt-dialogboks

 4. Velg eventuelle egenskaper eller alternativer du vil bruke under Feltegenskaper, og klikk OK.

Obs!: 

 • Hvis du vil se kodene for et bestemt felt i Felt-boksen, klikker du Feltkoder. Knappen klikkes som standard for enkelte felt.

 • Hvis du vil neste et felt i et annet felt, setter du først inn det ytterste feltet, eller beholderfeltet (trinn 1-4 ovenfor). Deretter plasserer du innsettingspunktet i feltkoden der du vil sette inn det innerste feltet, og gjentar trinn 2-4 ovenfor.

 1. Høyreklikk i feltet, og klikk deretter Rediger felt.

 2. Endre egenskapene og alternativene for feltet. Hvis du vil ha informasjon om egenskapene og alternativene som er tilgjengelige for et bestemt felt, kan du se liste over felt koder i Word.

  Obs!: 

  • For enkelte felt må du vise felt koden for å redigere feltet: Trykk ALT + F9.

  • Noen felt redigeres i egne dialogbokser i stedet for i dialogboksen Felt. Hvis du for eksempel høyre klikker en hyperkobling og deretter klikker Rediger hyperkobling, åpnes dialog boksen Rediger hyperkobling .

Trykk ALT + F9 for å bytte mellom å vise felt koder og vise felt resultater i dokumentet. Når du viser en feltkode, ser syn tak sen slik ut:

{ FELTNAVN Egenskaper Valgfrie brytere }

 • FELTNAVN     Dette er navnet som vises i listen over feltnavn i dialogboksen Felt.

 • Instruksjoner     Dette er eventuelle instruksjoner eller variabler som brukes i et bestemt felt. Ikke alle feltene har instruksjoner. I dialog boksen felt vises disse som felt egenskaper.

 • Felt spesifikke brytere    Dette er innstillinger som kan deaktiveres og for et bestemt felt. Ikke alle feltene har brytere. I dialog boksen felt er disse oppført som felt alternativer.

 • Generelle brytere   Dette er innstillinger som styrer formatet på felt resultatene, for eksempel stor for bokstav for tekst og dato/klokkeslett-format. I dialog boksen felt er disse oppført som Format valg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se formatere felt resultater.

Hvis du vil ha informasjon om syn tak sen for et bestemt felt, kan du se liste over felt koder i Word.

Sikkerhetsmerknad: Feltkoder kan være synlige for andre som leser dokumentet, og derfor må du være sikker på at informasjonen du plasserer i feltkoder, ikke er informasjon du vil skal være privat.

Som standard vises feltresultatene som en integrert del av innholdet i dokumentet, så den som leser dokumentet, ser ikke at deler av innholdet er i et felt. Men feltene kan også vises med en skyggelagt bakgrunn for å gjøre dem mer synlige i dokumentet.

 1. Klikk på Fil > Alternativer. (I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , og deretter klikker du Alternativer for Word.)

 2. Klikk Avansert.

 3. Gjør ett av følgende i listen Skyggelegging av felt under Vis dokumentinnhold:

  • Hvis du vil at feltene skal skille seg ut fra resten av dokumentinnholdet, velger du Alltid.

  • Hvis du vil at feltene skal integreres med dokumentinnholdet, velger du Aldri.

  • Hvis du vil gjøre Word-brukerne oppmerksomme på at de har klikket i et felt, velger du Når merket.

   Når alternativet for skyggelegging av felt er satt til Når merket, vises en grå bakgrunn når du klikker i feltet. Men den grå skyggeleggingen indikerer ikke at feltet er merket. Når du merker feltet ved å dobbeltklikke eller å dra musen, utheves feltet i tillegg til at det er skyggelagt for å angi at feltet er merket.

Som standard blir felt automatisk oppdatert når et dokument åpnes. På denne måten er informasjonen alltid oppdatert. Men i visse tilfeller er dette kanskje ikke ønskelig. Du vil kanskje for eksempel at datoen i toppteksten skal gjenspeile en bestemt dato i stedet for automatisk å bli oppdatert til gjeldende dato hver gang dokumentet åpnes.

Du kan også oppdatere et felt ved å høyreklikke det og deretter klikke Oppdater felt, eller ved å klikke i feltet og deretter trykke F9.

Hvis du vil oppdatere alle feltene i hoved delen av et dokument manuelt, trykker du CTRL + A, og deretter trykker du F9. Feltene i topptekster, bunntekster og tekstbokser må oppdateres separat. Klikk i topp teksten, bunn teksten eller tekst boksen, trykk CTRL + A, og trykk deretter F9.

Du kan låse felt for å hindre at de automatisk eller utilsiktet blir oppdatert.

Låse eller låse opp et bestemt felt

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil låse et felt slik at felt resultatene ikke oppdateres, klikker du feltet og trykker deretter CTRL + F11.

 • Hvis du vil låse opp et felt slik at felt resultatene kan oppdateres, klikker du feltet og trykker deretter CTRL + SKIFT + F11.

Låse resultater av BOOKMARK-, INCLUDETEXT-, og REF-felt

Feltbryteren for låsing av resultater (\!) forhindrer at et felt som er inkludert i resultatet av et BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-felt, blir oppdatert, med mindre feltresultatet på den opprinnelige plasseringen er blitt endret. Uten denne bryteren oppdaterer Word felt som er inkludert i et feltresultat hver gang BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-feltet blir oppdatert.

For eksempel feltet { INCLUDETEXT C:\\Sales\Qtr4 Sales. doc \! } setter inn innholdet i dokumentet «Qtr4 Sales. doc, "som inneholder et DATE-felt og et embed-felt. Hvis du oppdaterer INCLUDETEXT-feltet, skriver du \! Bytt forhindrer Word fra å oppdatere dato-og bygg inn-feltene i den inkluderte teksten, med mindre de først oppdateres i det opprinnelige dokumentet («Qtr4 salg. doc»). Bryteren sikrer at teksten som settes inn av INCLUDETEXT-feltet, Sams varer med teksten i det opprinnelige dokumentet.

Hvis du vil oppdatere DATE- og EMBED-feltene på begge plasseringene, oppdaterer du feltene i det opprinnelige dokumentet (Kv. 4-salg.doc), og deretter oppdaterer du INCLUDETEXT-feltet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×