Sette inn sidetall i regneark

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil at det skal stå sidetall på sidene når du skriver ut et Microsoft Excel-regneark, kan du sette inn sidetallene i topp- eller bunnteksten på regnearksidene. Side tall du setter inn, vises ikke i regne arket i normal visning – de vises bare i side oppsett visning og på de utskrevne sidene.

Obs!: Skjermbilder i denne artikkelen ble tatt i Excel 2016. Hvis du har en annen versjon kan visningen være litt forskjellig, men med mindre annet er angitt, er funksjonaliteten den samme.

Legg til sidetall i ett regneark

 1. Klikk regnearket du vil sette inn sidetall i.

 2. Klikk Topptekst og bunntekst i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn

  Excel viser regnearket i sideoppsettvisning. Du kan også klikke side oppsett Knapp på status linjen for å vise denne visningen.

 3. Klikk Klikk for å legge til topptekst eller Klikk for å legge til bunntekst i regnearket.

  Dette viser Topptekst og bunntekst og legger til fanen Utforming.

 4. Klikk i Til venstre-, I midten- eller Til høyre-boksen i topp- eller bunnteksten for å angi hvor i topp- eller bunnteksten du vil sidetallene skal vises.

 5. Klikk Sidetall under Elementer i topptekst eller bunntekst på fanen Utforming.

  Klikk Sidetall i gruppen Elementer i topptekst eller bunntekst

  Plassholderen &[Side] vises i den valgte delen.

  Hvis du vil legge til totalt antall sider, skriver du et mellomrom etter &[Side] og skriver inn ordet av etterfulgt av et mellomrom. Deretter klikker du Antall sider i gruppen Elementer i topptekst og bunntekst.

  Plassholderen &[Side] av &[Sider] vises i den valgte delen.

 6. Klikk hvor som helst utenfor topptekst- eller bunntekstområdet for å vise de faktiske sidetallene i sideoppsettvisning.

 7. Etter at du har fullført arbeidet i sideoppsettvisning, klikker du NormalArbeidsbokvisninger på fanen Vis.

  Klikk Normal i kategorien Visning

  Du kan også klikke Normal Knapp på status linjen.

  Du kan sette inn sidetall i et regneark i sideoppsettvisning der du kan se dem, eller du kan bruke dialogboksen Utskriftsformat hvis du vil sette inn sidetall for mer enn ett regneark samtidig. I andre typer ark, for eksempel diagramark, kan du bare sette inn sidetall fra dialogboksen Utskriftsformat.

Legge til side tall i flere regne ark

Du kan sette inn sidetall i flere regneark i arbeidsboken fra dialogboksen Utskriftsformat. Hvis for eksempel arbeidsboken inneholder to regneark som begge består av to sider, vil det første regnearket inneholde to sider nummerert som side 1 og 2. Det andre regnearket vil også inneholde to sider nummerert som side 1 og 2.

Tips!: Hvis du vil sette inn sidetall i alle regnearkene i en arbeidsbok fortløpende, må du endre sidetallet som hvert regneark starter på. Du finner mer informasjon i avsnittet Angi et annet tall for første side.

 1. Klikk regnearkene eller tabellarkene du vil legge til sidetall i.

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Ett ark

Klikk arkfanen.

Klikk arkfanen

Hvis du ikke ser fanen du vil bruke, klikker du rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter klikker du fanen.

Klikk pilene for å rulle gjennom fanene

To eller flere tilstøtende ark

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede SKIFT mens du klikker fanen for det siste arket du vil merke.

To eller flere ark som ikke er tilstøtende

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede CTRL mens du klikker fanene for de andre arkene du vil merke.

Alle arkene i en arbeidsbok

Høyreklikk en arkfane, og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmeny.

Tips!: Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke på et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe.

 1. Klikk dialog boks velgeren ved siden av utskrifts formati Utskriftsformat -gruppen i kategorien side oppsett .

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 2. Klikk Egendefinert topptekst eller Egendefinert bunntekst på fanen Topptekst/bunntekst i dialogboksen Utskriftsformat.

 3. Klikk i Til venstre-, I midten- eller Til høyre-boksen for å angi hvor i topp- eller bunnteksten du vil sidetallene skal vises.

 4. Hvis du vil sette inn tall, klikker du knappen Sett inn side tall Knappesymbol .

  Plassholderen &[Side] vises i den valgte delen.

  Obs!: 

  • Hvis du vil legge til det totale antallet sider, skriver du inn et mellomrom etter & [side], skriver inn ordet for etterfulgt av et mellomrom, og deretter klikker du knappen Sett inn antall sider Bilde av knapp .

  • Plassholderen &[Side] av &[Sider] vises i den valgte delen.

Angi et annet tall for første side

Hvis du vil nummerere alle regne arks IDer i en arbeids bok sekvensielt, kan du først legge til side tall i alle regne ark i en arbeids bok, og deretter bruke følgende Fremgangs måte for å starte side tallet for hvert regne ark med det riktige nummeret. Hvis arbeids boken for eksempel inneholder to regne ark som begge skrives ut som to sider, bruker du denne Fremgangs måten for å starte side nummereringen for det andre regne arket med tallet 3.

 1. Klikk dialog boks velgeren ved siden av utskrifts formati Utskriftsformat -gruppen i kategorien side oppsett .

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 2. Skriv inn tallet du vil bruke på den første siden, i boksen Første sidetall på fanen Side.

  Hvis du vil bruke standard nummereringssystem, skriver du Automatisk i boksen Første sidetall.

Endre rekkefølgen sidene nummereres i

Nummerering og utskrift av sider i Excel skjer som standard fra øverst til nederst og deretter fra venstre til høyre i regnearket, men du kan endre retningene for å nummerere og skrive ut sider fra venstre til høyre og deretter fra øverst til nederst.

 1. Klikk regnearket du vil endre nummereringsrekkefølgen for.

 2. Klikk dialog boks velgeren ved siden av utskrifts formati Utskriftsformat -gruppen i kategorien side oppsett .

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 3. Klikk Kolonner først eller Rader først under Siderekkefølge på fanen Ark.

  Retningen til hvert alternativ vises i forhåndsvisningsboksen.

Slett sidetall

 1. Klikk regnearkene eller diagramarkene du vil fjerne sidetallene fra.

Hvis du vil merke

Gjør du dette

Ett ark

Klikk arkfanen.

Klikk arkfanen

Hvis du ikke ser fanen du vil bruke, klikker du rulleknappene for arkfaner for å vise fanen. Deretter klikker du fanen.

Klikk pilene for å rulle gjennom fanene

To eller flere tilstøtende ark

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede SKIFT mens du klikker fanen for det siste arket du vil merke.

To eller flere ark som ikke er tilstøtende

Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede CTRL mens du klikker fanene for de andre arkene du vil merke.

Alle arkene i en arbeidsbok

Høyreklikk en arkfane, og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmeny.

Tips!: Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe på hurtigmenyen.

 1. Klikk dialog boks velgeren ved siden av utskrifts formati Utskriftsformat -gruppen i kategorien side oppsett .

  Klikk pilen nederst i høyre hjørne av Sideoppsett-gruppen?

 2. Klikk (ingen) i rullegardinlisten Topptekst eller Bunntekst i på fanen Topptekst/bunntekst.

  Obs!: Det kan hende du må rulle til toppen av listen for å klikke (ingen).

Legge til sidetall

 1. Klikk Topptekst og bunntekst i kategorien Sett inn.

  Excel bytter automatisk til side oppsett visning.

 2. Klikk enten topp teksten eller bunn tekstenpå fanen topp tekst & , og velg deretter side tall formatet du vil bruke.

  Topp tekst side tall vises øverst på den utskrevne siden, og side tall for bunn tekst vises nederst.

 3. Når du er ferdig, kan du enten beholde side oppsett visningen, eller du kan bytte til normal visning ved å klikke Normalvisning -fanen.

Angi et annet tall for første side

Du kan få det første utskrevne arket til å starte med et annet side tall enn 1. Dette er nyttig hvis det er andre utskrevne sider som kommer før arket. Du kan for eksempel skrive ut et Word-dokument på to sider som vil ta opp for side 1 og 2, og Excel-arket vil da starte på side 3.

 1. Klikk utskrifts formati kategorien side oppsett .

 2. Skriv inn tallet du vil bruke for det første side tallet, i boksen første side tallside -fanen. Hvis du for eksempel vil at det første side tallet skal være 3, skriver du inn tallet 3.

 3. Klikk OK.

Hvis du bruker et side tall format som teller totalt antall sider, for eksempel: side 3 av 7, må du gjøre en justering til det andre tallet. Denne justeringen sikrer at du ikke ender opp med noe som dette: side 10 av 7.

 1. Klikk fanen topp tekst/bunn tekst i utskrifts format, og klikk deretter enten egen definert topp tekst eller egen definert bunn tekst.

 2. Etter side & [side] av & [Pages]skriver du inn pluss tegnet (+), og deretter skriver du inn antallet sider som kommer før det første side tallet.

  Hvis for eksempel 3 er det første side tallet, må du ta med 2 sider i antall totale sider. Så du skriver inn + 2 på slutten: side & [side] av & [Pages] + 2 , og deretter klikker du OK.

 3. Klikk OK på nytt.

Endre rekkefølgen sidene er nummerert i

 1. Klikk utskrifts formati kategorien side oppsett , og klikk deretter ark.

 2. Under side rekkefølgevelger du rekkefølgen på side tallene du vil bruke.

Fjern sidetall

 1. Klikk utskrifts formati kategorien side oppsett , og klikk deretter topp tekst/bunn tekst.

 2. Velg (ingen)under topp tekst eller bunn tekst.

  Det kan hende du må bla for å finne (ingen) øverst i listen.

Legge til sidetall

 1. Klikk bunn tekst for topptekst i _AMP_ under utskrifts formatOppsett -fanen.

 2. Velg side tall formatet du vil legge til, på hurtig menyen under topp tekst eller bunn tekst.

  Topp tekst formater vises øverst på den utskrevne siden, og bunn tekst formater vises nederst.

  Tips!: 

  • Du kan se hvordan side tallene vises, ved å vise arket i forhånds visnings modus. Klikk forhånds visningunder Skriv utOppsett -fanen.

  • Hvis du vil legge til side tall i flere ark i arbeids boken samtidig, merker du arkene du vil ha, før du klikker bunn teksten i &. Side tall formatet du velger, brukes på alle de merkede arkene.

  • Du kan opprette en helt egen definert topp tekst eller bunn tekst med side tall ved å klikke Tilpass topp tekst eller Tilpass bunn tekst, og følge instruksjonene som er gitt.

Angi et annet tall for første side

 1. Klikk bunn tekst for topptekst i _AMP_ under utskrifts formatOppsett -fanen.

 2. Legg til side tall i formatet du vil bruke.

 3. Klikk Tilpass topp tekst eller Tilpass bunn tekst, avhengig av hvor side tallene vises.

 4. Se etter side tall koden & [Page], og klikk rett etter at du vil flytte innsettings punktet til denne plasseringen.

 5. Skriv inn et pluss tegn (+), og skriv deretter inn hvor mange sider du vil skal gå til Starts IDen. Hvis du for eksempel vil starte på side 4, øker du det første side tallet på tre sider, så du skriver inn + 3. Koden vises nå som & [Page] + 3.

 6. Klikk OK.

  I topp tekst-eller bunntekst -boksen vises den nye topp teksten eller bunn teksten for første side.

  Obs!: Hvis du vil bruke et side tall format som inneholder det totale antallet sider, for eksempel side 4 av 7, må du passe på at du også legger til pluss tegnet (+) og side tallet øke til den totale side koden, & [Pages].

Endre rekkefølgen sidene er nummerert i

 1. Klikk bunn tekst for topptekst i _AMP_ under utskrifts formatOppsett -fanen.

 2. Velg rekkefølgen på side nummereringen du vil bruke, under side rekkefølgeark -fanen.

Fjern sidetall

 1. Klikk bunn tekst for topptekst i _AMP_ under utskrifts formatOppsett -fanen.

 2. Velg (ingen)på hurtig menyen under topp tekst eller bunn tekst.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×