Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen SKJEVFORDELING.P i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer skjevheten til en fordeling basert på populasjon, et mål for en fordelings asymmetri i forhold til gjennomsnittet.

Syntaks

SKJEVFORDELING.P(tall 1, [tall 2],…)

Syntaksen for SKJEVFORDELING.P har følgende argumenter:

Tall 1; tall 2; …    Tall 1 er obligatorisk, og etterfølgende tall er valgfrie. Tall 1, tall 2, … er 1 til 254 tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall som du vil finne populasjonsskjevhet for.

SKJEVHET.P bruker følgende formel:

SKJEVHET.P-formel

Kommentarer

  • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

  • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tall, logiske verdier eller tomme celler, blir disse verdiene utelatt. Celler som inneholder verdien null (0), blir imidlertid tatt med.

  • SKJEVHET.P bruker standardavviket for en hel populasjon, ikke et utvalg.

  • Hvis argumentene er verdier som ikke er gyldige, returnerer SKJEVFORDELING.P feilverdien #NUM! som feilverdi.

  • Hvis argumentene bruker datatyper som ikke er gyldige, returnerer SKJEVFORDELING.P feilverdien #VERDI! som feilverdi.

  • Hvis det er færre enn tre datapunkt eller utvalgets standardavvik er lik null, returnerer SKJEVFORDELING.P feilverdien #DIV/0! Feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Populasjonsdatasett

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SKJEVFORDELING.P(A2:A11)

Skjevheten i en distribusjon basert på populasjonen i datasettet i A2:A11 (0,303193).

0,303193

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×