Å skrive ut en pivottabell slik du ønsker, krever ofte at du bruker en kombinasjon av utskriftsfunksjoner for regneark og pivottabeller. Hvis du vil bruke disse funksjonene, må du bare ha én rapport i regnearket, eller du må angi en utskriftsområde som bare inneholder én rapport.

Tips!: Følg disse inndelingene i rekkefølge for å få best mulig resultat.

Hvis du har mer enn én Pivottabellrapport i regnearket, angir du en utskriftsområde som bare inneholder rapporten du vil skrive ut.

 1. Klikk på pivottabellen.

 2. Klikk Velg i Handlinger-gruppen på Analyser-fanen, ogklikk deretter Hele pivottabellen.

 3. Klikk Utskriftsområde i Utskriftsformat-gruppen på Sideoppsett-fanen, og klikk deretter Angi utskriftsområde.

  Angi utskriftsområde

Sideoppsettvisning er nyttig for å klargjøre dataene for utskrift. Du kan for eksempel bruke linjalene til å måle bredden og høyden på dataene, endre papirretning, legge til eller endre topptekster og bunntekster på siden, angi marger for utskrift og skjule eller vise rad- og kolonneoverskrifter.

 1. Klikk Sideoppsett i Arbeidsbokvisninger-gruppenVisning-fanen.

  Tips!: Du kan også klikke Sideoppsettvisning Bilde av knapp på statuslinjen.

 2. Gjør justeringer i sideoppsettet.

Du kan gjenta radetikettene og kolonneetikettene i en rapport på hver utskrevne side som skriv ut titler. Når du endrer oppsettet for rapporten slik at etikettene vises i forskjellige regnearkrader og -kolonner, gjentas de nye etikettradene og -kolonnene automatisk neste gang du skriver ut rapporten.

 1. Klikk Skriv ut titler i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

  Skriv ut titler

 2. Kontroller at det ikke er merket av for Rader som skal gjentas øverst og Gjenta kolonner til venstre i dialogboksen Utskriftsformat.

 3. Lukk dialogboksen Utskriftsformat.

 4. Klikk Alternativer i Pivottabell-gruppenAnalyser-fanen.

 5. Klikk Utskrifts-fanen i dialogboksen Alternativer for pivottabell, og merk deretter av for Angi utskriftstitler.

 6. Hvis rapporten har mer enn én radetikett og du også vil gjenta de ytre radetikettelementene på hver side, merker du av for Gjenta radetiketter på hver side som skrives ut.

Når rapporten har flere radetiketter og et sideskift er innenfor en gruppe radetikettelementer, kan du angi at rapporten automatisk skal gjenta elementetikettene for de ytre etikettene øverst på neste side. I en rapport med to eller flere radetiketter er alle etikettene helt til høyre ytre radetiketter. I eksemplet nedenfor er rapporten angitt slik at elementene Øst og Kv2 fra de ytre radetikettene Område og Kv skrives ut på neste side etter sideskiftet.

Skrive ut en pivottabellrapport

1. Sideskift i en elementgruppe.

2. Elementetiketter fra de ytre radetikettene gjentas på side 2.

 1. Høyreklikk den ytre radetiketten som inneholder elementene du vil skrive ut på separate sider, og klikk deretter Innstillinger på hurtigmenyen.

 2. Klikk oppsettsfanen Innstillinger i & dialogboksen Felt.

 3. Merk av for Sett inn sideskift etter hvert element.

Det er lurt å se gjennom hele pivottabellen i sideskiftvisning i tilfelle du må gjøre flere justeringer av sideskiftene.

 • Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

  Du kan sette inn nye manuelle sideskift og flytte og slette automatiske sideskift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til, slette eller flytte sideskift.

Du kan eller vil kanskje ikke skrive ut utvid- og skjul-knappene. Gjør følgende for å avgjøre om du vil skrive ut vis- og skjulknappene:

 • Hvis du vil vise eller skjule vis- og skjulknappene i regnearket, klikker du +/- Knapper i Vis/skjul-gruppen på Analyser-fanen.

 • Gjør følgende for å vise eller skjule vis- og skjulknappene i den utskrevne rapporten:

  1. Klikk Alternativer i Pivottabell-gruppenAnalyser-fanen.

  2. Klikk fanen Utskrift, og merk av for eller fjern merket for Utvid/skjul-knappene når de vises i pivottabellen.

   Obs!: Denne avmerkingsboksen krever at +/- Knapper-kommandoen i Vis/skjul-gruppenAlternativer-fanen er slått på.

 1. Hvis du vil kontrollere det endelige utskriftsoppsettet, klikker du Fil > Skrivut og ser forhåndsvisningen.

  Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+F2.

  Foreta de siste justeringene etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forhåndsvise regnearksider før du skriver ut.

 2. Når forhåndsvisningen ser riktig ut, klikker du Skriv ut.

Hvis du har mer enn én Pivottabellrapport i regnearket, angir du en utskriftsområde som bare inneholder rapporten du vil skrive ut.

 1. Klikk på pivottabellen.

 2. På fanen Alternativer i gruppen Handlinger klikker du Velg og deretter Hele pivottabellen.

  båndet i Excel

 3. Klikk Utskriftsområde i Utskriftsformat-gruppen på Sideoppsett-fanen, og klikk deretter Angi utskriftsområde.

  Båndet i Excel

Sideoppsettvisning er nyttig for å klargjøre dataene for utskrift. Du kan for eksempel bruke linjalene til å måle bredden og høyden på dataene, endre papirretning, legge til eller endre topptekster og bunntekster på siden, angi marger for utskrift og skjule eller vise rad- og kolonneoverskrifter.

 1. Klikk Sideoppsett i Arbeidsbokvisninger-gruppenVisning-fanen.

  Bilde av båndet

  Tips!: Du kan også klikke Sideoppsettvisning Bilde av knapp på statuslinjen.

 2. Gjør justeringer i sideoppsettet.

Du kan gjenta radetikettene og kolonneetikettene i en rapport på hver utskrevne side som skriv ut titler. Når du endrer oppsettet for rapporten slik at etikettene vises i forskjellige regnearkrader og -kolonner, gjentas de nye etikettradene og -kolonnene automatisk neste gang du skriver ut rapporten.

 1. Klikk Skriv ut titler i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

  Båndet i Excel

 2. Kontroller at det ikke er merket av for Rader som skal gjentas øverst og Gjenta kolonner til venstre i dialogboksen Utskriftsformat.

 3. Lukk dialogboksen Utskriftsformat.

 4. Klikk på Alternativer i Pivottabell-gruppen på Alternativer-fanen.

  Båndet i Outlook

 5. Klikk Utskrifts-fanen i dialogboksen Alternativer for pivottabell, og merk deretter av for Angi utskriftstitler.

 6. Hvis rapporten har mer enn én radetikett og du også vil gjenta de ytre radetikettelementene på hver side, merker du av for Gjenta radetiketter på hver side som skrives ut.

Når rapporten har flere radetiketter og et sideskift er innenfor en gruppe radetikettelementer, kan du angi at rapporten automatisk skal gjenta elementetikettene for de ytre etikettene øverst på neste side. I en rapport med to eller flere radetiketter er alle etikettene helt til høyre ytre radetiketter. I eksemplet nedenfor er rapporten angitt slik at elementene Øst og Kv2 fra de ytre radetikettene Område og Kv skrives ut på neste side etter sideskiftet.

Skrive ut en pivottabellrapport

1. Sideskift i en elementgruppe.

2. Elementetiketter fra de ytre radetikettene gjentas på side 2.

 1. Høyreklikk den ytre radetiketten som inneholder elementene du vil skrive ut på separate sider, og klikk deretter Innstillinger på hurtigmenyen.

 2. Klikk oppsettsfanen Innstillinger i & dialogboksen Felt.

 3. Merk av for Sett inn sideskift etter hvert element.

Det er lurt å se gjennom hele pivottabellen i sideskiftvisning i tilfelle du må gjøre flere justeringer av sideskiftene.

 • Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

  Bilde av båndet

  Tips!: Du kan også klikke Sideskiftvisning Knapp på statuslinjen.

  Du kan sette inn nye manuelle sideskift og flytte og slette automatiske sideskift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til, slette eller flytte sideskift.

Du kan eller vil kanskje ikke skrive ut utvid- og skjul-knappene. Gjør følgende for å avgjøre om du vil skrive ut vis- og skjulknappene:

 • Hvis du vil vise eller skjule vis- og skjulknappene i regnearket, klikker du +/- Knapper i Vis/skjul-gruppen på Alternativer-fanen.

  Båndet i Outlook

 • Gjør følgende for å vise eller skjule vis- og skjulknappene i den utskrevne rapporten:

  1. Klikk på Alternativer i Pivottabell-gruppen på Alternativer-fanen.

   Båndet i Outlook

  2. Klikk fanen Utskrift, og merk av for eller fjern merket for Utvid/skjul-knappene når de vises i pivottabellen.

   Obs!: Denne avmerkingsboksen krever at +/- Knapper-kommandoen i Vis/skjul-gruppenAlternativer-fanen er slått på.

 1. Gjør følgende for å kontrollere det endelige utskriftsoppsettet:

  • Excel 2010: Klikk Fil >Skriv ut.

  • Excel 2007: Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen, klikk pilen ved siden av Skriv ut ,og klikk deretter Forhåndsvisning.

  Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+F2.

  Foreta de siste justeringene etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forhåndsvise regnearksider før du skriver ut.

 2. Når forhåndsvisningen ser riktig ut, klikker du Skriv ut.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×