We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Sammendrag

Den fremtidige verdien av et dollarbeløp, vanligvis kalt den sammensatte verdien, innebærer bruk av sammensatte renter til et nåverdibeløp. Resultatet er et fremtidig pengebeløp. Tre typer sammensatte er
årlig, intraårig og annuitetsforbindelser. Denne artikkelen omhandler intraårige beregninger for sammensatte renter.

Hvis du vil ha mer informasjon om årlig sammensatte forbindelser, kan du se følgende artikkel:

SLUTTVERDI (funksjon)

Beregne fremtidig verdi av Intra-Year sammensatte renter

Intraårig sammensatt interesse er rente som er sammensatt oftere enn én gang i året. Finansinstitusjoner kan beregne renter på basis av halvårlige, kvartalsvise, månedlige, ukentlige eller til og med daglige tidsperioder.

Microsoft Excel inneholder FUNKSJONEN EFFEKT i Analyseverktøy-tillegget for versjoner som er eldre enn 2003. Analyseverktøyet er allerede lastet inn. FUNKSJONEN EFFEKT returnerer den sammensatte rentesatsen basert på den årlige rentesatsen og antallet sammensatte perioder per år. 

Formelen for å beregne sammensatte renter som er intraårig med regnearkfunksjonen EFFEKT, er som følger:

=P+(P*EFFECT(EFFECT(k,m)*n,n))

Den generelle formelen for å beregne sammensatt rente er som følger

=P*(1+(k/m))^(m*n)

der følgende er sant:

P = første hovedstol
k = årlig rentesats betalt
m = antall ganger per periode (vanligvis måneder) renten er sammensatt
n = antall perioder (vanligvis år) eller låneperioden

Eksempler

Eksemplene i denne delen bruker FUNKSJONEN EFFEKT, den generelle formelen og følgende eksempeldata:

Intra-Year sammensatt rente

Antall renteperioder per år

Halvårlig

2

Kvartalsvis

4

Månedlig

12

Ukentlig

52

Daglig

360 eller 365(faktisk)

En investering på kr 100 betaler 8,00 prosent sammensatt halvårlig. Hvis pengene er igjen på kontoen i tre år, hvor mye vil $100 være verdt?

Bruke funksjonen EFFECT-regneark

På grunn av halvårlig sammensatt, må du gjenta FUNKSJONEN EFFEKT to ganger for å beregne halvårlige sammensatte perioder. I eksemplet nedenfor multipliseres resultatet av den nestede funksjonen med 3 for å fordele (annualisere) den sammensatte satsen for over investeringsperioden:

=100+(100*EFFECT(EFFECT(.08,2)*3,3))

Eksemplet returnerer kr 126,53.

Bruke den generelle formelen

Følgende eksempel bruker den generelle formelen:

=100*(1+.08/2)^(2*3)

Eksemplet returnerer kr 126,53.

Beregne rentesatser for Intra-Year compounding

Du kan finne den sammensatte renten gitt en årlig rentesats og et dollarbeløp.

Regnearkfunksjonen EFFEKT bruker følgende formel:

=EFFECT(EFFECT(k,m)*n,n)

Hvis du vil bruke den generelle formelen til å returnere den sammensatte rentesatsen, bruker du følgende formel:

=(1+(k/m))^(m*n)-1

Eksempler

Bruke funksjonen EFFECT-regneark

En investering på kr 100 betaler 7,50 prosent sammensatt kvartalsvis. Pengene blir liggende på kontoen i to år, for eksempel. Følgende formel returnerer den sammensatte rentesatsen:

=EFFECT(EFFECT(.075,4)*2,2)

Eksemplet returnerer 16,022 prosent.

Bruke den generelle formelen

Følgende formel returnerer rentesatsen:

=(1+(.075/4))^(4*2)-1

Kilder

Hvis du vil ha mer informasjon om sammensatte interesser, klikker du Microsoft Excel Hjelp på Hjelp-menyen, skriver inn effekt i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og deretter klikker du Søk for å vise emnet.        

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×