Nå kan du raskt legge til forfallsdatoer, påminnelser og gjenta informasjon i oppgavene ved å skrive inn alle detaljene med oppgavetittelen ved hjelp av naturlig språk. Vi vil automatisk gjenkjenne og utheve datoer, klokkeslett og gjenta informasjon og legge den til i oppgaven tilsvarende. 

Obs!: Vi støtter for øyeblikket dette i To Do Windows-appen fra versjon 2.66 og nyere. Vi støtter også smart forfallsdato, påminnelsesforslag i To Do iOS-appen. Vi arbeider med å utvide støtten til andre plattformer.

Obs!: For To Do Windows støtter vi for øyeblikket bare dette på engelsk (EN-) språk. 

Legge til en forfallsdato

Når du skriver inn oppgavedetaljene, skriver du inn forfallsdatoen ved hjelp av naturlig språk som «i morgen», «27. april», «fredag» osv. To Do gjenkjenner automatisk forfallsdatoen og legger den til når du lagrer oppgaven.

Legge til forfallsdato ved å skrive inn dato med oppgavetittel

Legge til en påminnelse

Når du skriver inn oppgavedetaljene, skriver du inn påminnelsesdatoen og -klokkeslettet ved hjelp av naturlig språk, for eksempel «i morgen kl. 17:00», «fredag formiddag» osv. To Do gjenkjenner automatisk påminnelsen og legger den til når du lagrer oppgaven.

Legg til påminnelse ved å skrive inn tid og dato med oppgavetittel

Legg til gjentakelse

Når du skriver inn oppgavedetaljene, skriver du inn gjentakelsesinformasjonen ved hjelp av naturlig språk som «daglig», «hver mandag», «daglig kl. 17:00» osv. To Do gjenkjenner automatisk gjentakelsesinformasjonen og legger den til når du lagrer oppgaven.

Legge til gjentakelse ved å skrive inn informasjon med oppgavetittel

Obs!: Vi støtter ikke smart gjenkjenning av datoer og klokkeslett under oppgaveredigering i detaljvisningen.

Aktivere/deaktivere smart dato, tidsgjenkjenning

Vi forstår at noen ganger kan datoen eller klokkeslettet være en del av den faktiske aktivitetstittelen og ikke ment å være en forfallsdato eller påminnelse. I «kjøp mat for april» er for eksempel «April» navnet på et kjæledyr, men To Do uthever og angir det som forfallsdato.

Ikke bekymre deg! Du kan slå av smart dato, tidsgjenkjenning fra sak til sak ved å trykke tilbake på det uthevede ordet fra tastaturet. Vi gjenkjenner det ikke, og ordet blir en del av oppgavetittelen. Du kan også slette eller endre forfallsdato, påminnelse,  gjenta informasjon når som helst ved hjelp av knappene på høyre side av inndatalinjen for oppgaven.

Hvis du foretrekker å bruke To Do smart dato, kan du deaktivere funksjonen helt. Slik gjør du det:

  1. Gå til Innstillinger i To Do-appen

  2. Rull ned til Gjenkjenne datoer og klokkeslett i oppgavetitler, og slå av funksjonen

Behold/fjern gjenkjent tekst fra oppgavetittelen

Som standard To Do teksten gjenkjent og uthevet som forfallsdato, påminnelse eller gjentakelse som en del av oppgavetittelen. Hvis du foretrekker at To Do fjerner den gjenkjente teksten fra oppgavetittelen når du har lagret den, kan du gjøre dette fra Innstillinger. Slik gjør du det: 

  1. Gå til Innstillinger i To Do-appen

  2. Rull ned til Fjern datoer og klokkeslett fra oppgavetitler når de gjenkjennes , og slå funksjonen på.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×