Spesifikasjoner og begrensninger i Microsoft Excel

Spesifikasjoner og begrensninger for regneark og arbeidsbøker

Funksjon

Maksimumsgrense

Åpne arbeidsbøker

Begrenset av tilgjengelig minne og systemressursene

Totalt antall rader og kolonner i et regne ark

1 048 576 rader x 16 384 kolonner

Kolonnebredde

255 tegn

Radhøyde

409 punkt

Sideskift

1 026 vannrette og loddrette

Totalt antall tegn en celle kan inneholde

32 767 tegn

Tegn i topptekst eller bunntekst

255

Maksimalt antall linje SKIFT per celle

253

Ark i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne (1 ark er standard)

Farger i en arbeidsbok

16 millioner farger (32 biter med fullstendig tilgang til 24-biters fargespekter)

Navngitte visninger i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike celleformater/cellestiler

64 000

Fyllstiler

256

Linjetykkelse og -stiler

256

Unike skrifttyper

1 024 globale skrifter tilgjengelige for bruk, 512 per arbeidsbok

Tallformater i en arbeidsbok

Mellom 200 og 250, avhengig av hvilken språkversjon av Excel du har installert

Navn i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Vinduer i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Hyperkoblinger i et regneark

66 530 hyperkoblinger

Ruter i et vindu

4

Koblede ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Scenarioer

Begrenset av tilgjengelig minne. En sammendragsrapport viser bare de første 251 scenariene

Endringsceller i et scenario

32

Justerbare celler i Problemløser

200

Egendefinerte funksjoner

Begrenset av tilgjengelig minne

Zoomeområde

10 til 400 prosent

Rapporter

Begrenset av tilgjengelig minne

Sorteringsnøkler

64 i én enkelt sortering, ubegrenset ved bruk av sekvensielle sorteringer

Angrenivåer

100

Felt i et dataskjema

32

Arbeidsbokparametere

255 parametere per arbeidsbok

Elementer som vises i rullegardinlister for filtre

10 000

Celler som kan merkes og ikke er tilstøtende

2 147 483 648 celler

Maksimumsgrense for lagring i minnet og filstørrelse for arbeidsbøker med datamodeller

For 32-biters miljøer gjelder 2 GB (gigabyte) med virtuelt adresseområde, som deles av Excel, arbeidsboken og tillegg som kjører i samme prosess. En datamodells del av adresseområdet kan være opptil 500–700 MB, men kan også være mindre hvis andre datamodeller og tillegg er lastet inn.

For 64-biters miljøer er det ingen fast grense for filstørrelse. Størrelsen på arbeidsboken begrenses bare av tilgjengelig minne og tilgjengelige systemressurser.

Fra og med Excel 2016 kan en stor adresse besvarende funksjonalitet la 32-biters Excel bruke dobbelt så mye minne når de arbeider på et 64-biters Windows-operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se stor adresse klar funksjons endring for Excel.

Obs!: Når du legger til tabeller i datamodellen, økes filstørrelsen. Hvis du ikke skal opprette komplekse datamodellrelasjoner ved hjelp av mange datakilder og datatyper i arbeidsboken, fjerner du merket for Legg til disse dataene i datamodellen når du importerer eller oppretter tabeller, pivottabeller eller datatilkoblinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Datamodellspesifikasjoner og -grenser.

Prosessor kjerner

64

Lengde på fil navn

218 tegn – dette inkluderer filbanen. For eksempel C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

Spesifikasjoner og begrensninger for beregninger

Funksjon

Maksimumsgrense

Tallpresisjon

15 sifre

Minste tillatte negative tall

-2,2251E-308

Minste tillatte positive tall

2,2251E-308

Største tillatte positive tall

9,99999999999999E+307

Største tillatte negative tall

-9,99999999999999E+307

Største tillatte positive tall via formel

1,7976931348623158e+308

Største tillatte negative tall via formel

-1,7976931348623158e+308

Lengde på formelinnhold

8 192 tegn

Intern lengde på formel

16 384 byte

Gjentakelser

32 767

Matriser i regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Merkede områder

2 048

Argumenter i en funksjon

255

Nestede nivåer i funksjoner

64

Brukerdefinerte funksjonskategorier

255

Antall tilgjengelige regnearkfunksjoner

341

Størrelse på operandstakken

1 024

Avhengighet på tvers av regneark

64 000 regneark som kan referere til andre ark

Matriseformelavhengighet på tvers av regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet per regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Avhengighet av én enkelt celle

4 milliarder formler kan avhenge av en enkelt celle

Lengde på koblet celleinnhold fra lukkede arbeidsbøker

32 767

Tidligste dato tillatt i beregninger

1. januar 1900 (1. januar 1904 hvis 1904-datosystemet brukes)

Siste dato tillatt i beregninger

31. desember 9999

Lengste tidsperiode som kan angis

9999:59:59

Spesifikasjoner og begrensninger for diagrammer

Funksjon

Maksimumsgrense

Diagrammer som kan kobles til et regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Regneark som et diagram kan referere til

255

Dataserier i ett diagram

255

Datapunkt i en dataserie for todimensjonale diagrammer

Begrenset av tilgjengelig minne

Datapunkt i en dataserie for tredimensjonale diagrammer

Begrenset av tilgjengelig minne

Datapunkt for alle dataserier i ett diagram

Begrenset av tilgjengelig minne

Spesifikasjoner og begrensninger for pivottabell- og pivotdiagramrapporter

Funksjon

Maksimumsgrense

Pivottabellrapporter i et ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike elementer per felt

1 048 576

Rad- eller kolonnefelt i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en pivottabellrapport

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivottabellrapport

256

Beregnede elementformler i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en Pivotdiagramrapporter

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivotdiagramrapport

256

Beregnet elementformler i en pivotdiagramrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Lengde på MDX-navnet for et pivottabellelement

32 767

Lengde på en relasjonsstreng i pivottabell

32 767

Elementer som vises i rullegardinlister for filtre

10 000

Arbeids bøker med «Tillat endringer etter flere brukere...» innstilling aktivert

Hvis innstillingen Tillat endringer av mer enn én bruker er aktivert for en arbeids bok, gjelder følgende informasjon. Denne innstillingen er tilgjengelig ved å klikke se gjennom -fanen > del arbeids bok. Legg merke til at i nyere versjoner av Excel er knappen del arbeids bok skjult. Hvis du vil vise den, klikker du på fil > Alternativer > verktøy linjen for hurtig tilgang. Åpne listen under Velg kommandoer fra , og velg Alle kommandoer. Bla nedover listen til du ser Del arbeidsbok (eldre). Velg elementet, og klikk på Legg til. Klikk på OK. Del arbeidsbok -knappen er nå øverst i Excel-vinduet.

Funksjon

Maksimumsgrense

Brukere som kan åpne filen samtidig

256

Personlige visninger i arbeids boken

Begrenset av tilgjengelig minne

Dager som endringslogg kan vedlikeholdes

32 767 (standard er 30 dager)

Arbeidsbøker som kan flettes samtidig

Begrenset av tilgjengelig minne

Celler som kan utheves

32 767

Farger som kan brukes til å identifisere endringer som er gjort av forskjellige brukere, når merking av endringer er aktivert

32 (Hver bruker identifiseres ved hjelp av en egen farge. Endringer som gjøres av den aktive brukeren merkes med blått.)

Excel-tabeller i arbeids boken

0 (null)

Obs!: En arbeids bok som inneholder én eller flere Excel-tabeller, kan ikke ha alternativet Tillat endringer av mer enn én bruker... innstilling aktivert.

Spesifikasjoner og begrensninger for regneark og arbeidsbøker

Funksjon

Maksimumsgrense

Åpne arbeidsbøker

Begrenset av tilgjengelig minne og systemressursene

Totalt antall rader og kolonner i et regne ark

1 048 576 rader x 16 384 kolonner

Kolonnebredde

255 tegn

Radhøyde

409 punkt

Sideskift

1 026 vannrette og loddrette

Totalt antall tegn en celle kan inneholde

32 767 tegn

Tegn i topptekst eller bunntekst

255

Maksimalt antall linje SKIFT per celle

253

Ark i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne (standard er 3 ark)

Farger i en arbeidsbok

16 millioner farger (32 biter med fullstendig tilgang til 24-biters fargespekter)

Navngitte visninger i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike celleformater/cellestiler

64 000

Fyllstiler

256

Linjetykkelse og -stiler

256

Unike skrifttyper

1 024 globale skrifter tilgjengelige for bruk, 512 per arbeidsbok

Tallformater i en arbeidsbok

Mellom 200 og 250, avhengig av hvilken språkversjon av Excel du har installert

Navn i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Vinduer i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Hyperkoblinger i et regneark

66 530 hyperkoblinger

Ruter i et vindu

4

Koblede ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Scenarioer

Begrenset av tilgjengelig minne. En sammendragsrapport viser bare de første 251 scenariene

Endringsceller i et scenario

32

Justerbare celler i Problemløser

200

Egendefinerte funksjoner

Begrenset av tilgjengelig minne

Zoomeområde

10 til 400 prosent

Rapporter

Begrenset av tilgjengelig minne

Sorteringsnøkler

64 i én enkelt sortering, ubegrenset ved bruk av sekvensielle sorteringer

Angrenivåer

100

Felt i et dataskjema

32

Arbeidsbokparametere

255 parametere per arbeidsbok

Elementer som vises i rullegardinlister for filtre

10 000

Celler som kan merkes og ikke er tilstøtende

2 147 483 648 celler

Prosessor kjerner

64

Spesifikasjoner og begrensninger for beregninger

Funksjon

Maksimumsgrense

Tallpresisjon

15 sifre

Minste tillatte negative tall

-2,2251E-308

Minste tillatte positive tall

2,2251E-308

Største tillatte positive tall

9,99999999999999E+307

Største tillatte negative tall

-9,99999999999999E+307

Største tillatte positive tall via formel

1,7976931348623158e+308

Største tillatte negative tall via formel

-1,7976931348623158e+308

Lengde på formelinnhold

8 192 tegn

Intern lengde på formel

16 384 byte

Gjentakelser

32 767

Matriser i regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Merkede områder

2 048

Argumenter i en funksjon

255

Nestede nivåer i funksjoner

64

Brukerdefinerte funksjonskategorier

255

Antall tilgjengelige regnearkfunksjoner

341

Størrelse på operandstakken

1 024

Avhengighet på tvers av regneark

64 000 regneark som kan referere til andre ark

Matriseformelavhengighet på tvers av regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet per regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Avhengighet av én enkelt celle

4 milliarder formler kan avhenge av en enkelt celle

Lengde på koblet celleinnhold fra lukkede arbeidsbøker

32 767

Tidligste dato tillatt i beregninger

1. januar 1900 (1. januar 1904 hvis 1904-datosystemet brukes)

Siste dato tillatt i beregninger

31. desember 9999

Lengste tidsperiode som kan angis

9999:59:59

Spesifikasjoner og begrensninger for diagrammer

Funksjon

Maksimumsgrense

Diagrammer som kan kobles til et regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Regneark som et diagram kan referere til

255

Dataserier i ett diagram

255

Datapunkt i en dataserie for todimensjonale diagrammer

Begrenset av tilgjengelig minne

Datapunkt i en dataserie for tredimensjonale diagrammer

Begrenset av tilgjengelig minne

Datapunkt for alle dataserier i ett diagram

Begrenset av tilgjengelig minne

Spesifikasjoner og begrensninger for pivottabell- og pivotdiagramrapporter

Funksjon

Maksimumsgrense

Pivottabellrapporter i et ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike elementer per felt

1 048 576

Rad- eller kolonnefelt i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en pivottabellrapport

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivottabellrapport

256

Beregnede elementformler i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en Pivotdiagramrapporter

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivotdiagramrapport

256

Beregnet elementformler i en pivotdiagramrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Lengde på MDX-navnet for et pivottabellelement

32 767

Lengde på en relasjonsstreng i pivottabell

32 767

Elementer som vises i rullegardinlister for filtre

10 000

Arbeids bøker med «Tillat endringer etter flere brukere...» innstilling aktivert

Hvis innstillingen Tillat endringer av mer enn én bruker er aktivert for en arbeids bok, gjelder følgende informasjon. Denne innstillingen er tilgjengelig ved å klikke se gjennom -fanen > del arbeids bok.

Funksjon

Maksimumsgrense

Brukere som kan åpne og dele filen samtidig

256

Personlige visninger i arbeids boken

Begrenset av tilgjengelig minne

Dager som endringslogg kan vedlikeholdes

32 767 (standard er 30 dager)

Arbeidsbøker som kan flettes samtidig

Begrenset av tilgjengelig minne

Celler som kan utheves i arbeids boken

32 767

Farger som kan brukes til å identifisere endringer som er gjort av forskjellige brukere, når merking av endringer er aktivert

32 (Hver bruker identifiseres ved hjelp av en egen farge. Endringer som gjøres av den aktive brukeren merkes med blått.)

Excel-tabeller i arbeids boken

0 (null)

Obs!: En arbeids bok som inneholder én eller flere Excel-tabeller, kan ikke ha alternativet Tillat endringer av mer enn én bruker... innstilling aktivert.

Spesifikasjoner og begrensninger for regneark og arbeidsbøker

Funksjon

Maksimumsgrense

Åpne arbeidsbøker

Begrenset av tilgjengelig minne og systemressursene

Totalt antall rader og kolonner i et regne ark

1 048 576 rader x 16 384 kolonner

Kolonnebredde

255 tegn

Radhøyde

409 punkt

Sideskift

1 026 vannrette og loddrette

Totalt antall tegn en celle kan inneholde

32 767 tegn

Tegn i topptekst eller bunntekst

255

Maksimalt antall linje SKIFT per celle

253

Ark i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne (standard er 3 ark)

Farger i en arbeidsbok

16 millioner farger (32 biter med fullstendig tilgang til 24-biters fargespekter)

Navngitte visninger i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike celleformater/cellestiler

64 000

Fyllstiler

256

Linjetykkelse og -stiler

256

Unike skrifttyper

1 024 globale skrifter tilgjengelige for bruk, 512 per arbeidsbok

Tallformater i en arbeidsbok

Mellom 200 og 250, avhengig av hvilken språkversjon av Excel du har installert

Navn i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Vinduer i en arbeidsbok

Begrenset av tilgjengelig minne

Hyperkoblinger i et regneark

66 530 hyperkoblinger

Ruter i et vindu

4

Koblede ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Scenarioer

Begrenset av tilgjengelig minne. En sammendragsrapport viser bare de første 251 scenariene

Endringsceller i et scenario

32

Justerbare celler i Problemløser

200

Egendefinerte funksjoner

Begrenset av tilgjengelig minne

Zoomeområde

10 til 400 prosent

Rapporter

Begrenset av tilgjengelig minne

Sorteringsnøkler

64 i én enkelt sortering, ubegrenset ved bruk av sekvensielle sorteringer

Angrenivåer

100

Felt i et dataskjema

32

Arbeidsbokparametere

255 parametere per arbeidsbok

Rulle gardin lister for filtre

10 000

Spesifikasjoner og begrensninger for beregninger

Funksjon

Maksimumsgrense

Tallpresisjon

15 sifre

Minste tillatte negative tall

-2,2251E-308

Minste tillatte positive tall

2,2251E-308

Største tillatte positive tall

9,99999999999999E+307

Største tillatte negative tall

-9,99999999999999E+307

Største tillatte positive tall via formel

1,7976931348623158e+308

Største tillatte negative tall via formel

-1,7976931348623158e+308

Lengde på formelinnhold

8 192 tegn

Intern lengde på formel

16 384 byte

Gjentakelser

32 767

Matriser i regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Merkede områder

2 048

Argumenter i en funksjon

255

Nestede nivåer i funksjoner

64

Brukerdefinerte funksjonskategorier

255

Antall tilgjengelige regnearkfunksjoner

341

Størrelse på operandstakken

1 024

Avhengighet på tvers av regneark

64 000 regneark som kan referere til andre ark

Matriseformelavhengighet på tvers av regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet

Begrenset av tilgjengelig minne

Områdeavhengighet per regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Avhengighet av én enkelt celle

4 milliarder formler kan avhenge av en enkelt celle

Lengde på koblet celleinnhold fra lukkede arbeidsbøker

32 767

Tidligste dato tillatt i beregninger

1. januar 1900 (1. januar 1904 hvis 1904-datosystemet brukes)

Siste dato tillatt i beregninger

31. desember 9999

Lengste tidsperiode som kan angis

9999:59:59

Spesifikasjoner og begrensninger for diagrammer

Funksjon

Maksimumsgrense

Diagrammer som kan kobles til et regneark

Begrenset av tilgjengelig minne

Regneark som et diagram kan referere til

255

Dataserier i ett diagram

255

Datapunkt i en dataserie for todimensjonale diagrammer

32 000

Datapunkt i en dataserie for tredimensjonale diagrammer

4 000

Datapunkt for alle dataserier i ett diagram

256 000

Spesifikasjoner og begrensninger for pivottabell- og pivotdiagramrapporter

Funksjon

Maksimumsgrense

Pivottabellrapporter i et ark

Begrenset av tilgjengelig minne

Unike elementer per felt

1 048 576

Rad- eller kolonnefelt i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en pivottabellrapport

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivottabellrapport

256

Beregnede elementformler i en pivottabellrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Rapportfiltre i en Pivotdiagramrapporter

256 (kan begrenses av tilgjengelig minne)

Verdifelt i en pivotdiagramrapport

256

Beregnet elementformler i en pivotdiagramrapport

Begrenset av tilgjengelig minne

Lengde på MDX-navnet for et pivottabellelement

32 767

Lengde på en relasjonsstreng i pivottabell

32 767

Arbeids bøker med «Tillat endringer etter flere brukere...» innstilling aktivert

Hvis innstillingen Tillat endringer av mer enn én bruker er aktivert for en arbeids bok, gjelder følgende informasjon. Denne innstillingen er aktivert når du bruker delte arbeids bøker.

Funksjon

Maksimumsgrense

Brukere som kan åpne og dele arbeids boken samtidig

256

Personlige visninger i arbeids boken

Begrenset av tilgjengelig minne

Dager som endringslogg kan vedlikeholdes

32 767 (standard er 30 dager)

Arbeidsbøker som kan flettes samtidig

Begrenset av tilgjengelig minne

Celler som kan utheves

32 767

Farger som kan brukes til å identifisere endringer som er gjort av forskjellige brukere, når merking av endringer er aktivert

32 (Hver bruker identifiseres ved hjelp av en egen farge. Endringer som gjøres av den aktive brukeren merkes med blått.)

Excel-tabeller i arbeids boken

0 (null)

Obs!: En arbeids bok som inneholder én eller flere Excel-tabeller, kan ikke ha alternativet Tillat endringer av mer enn én bruker... innstilling aktivert.

Til toppen av siden

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×