Returnerer et langt flyttall som angir kvadratroten av et tall.

Syntaks

Sqr ( tall )

Det obligatoriskeargument er et langt flyttall eller et annet gyldig numerisk uttrykk større enn eller lik null.

Spørringseksempel

Uttrykk

Resultater

SELECT UnitPrice, sqr(UnitPrice) AS SqrUnitPrice FROM ProductSales;

Returnerer verdiene fra «Enhetspris» og kvadratroten i kolonnen SqrUnitPrice.

VBA-eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet bruker Sqr-funksjonen til å beregne kvadratroten av et tall.

Dim MySqr
MySqr = Sqr(4) ' Returns 2.
MySqr = Sqr(23) ' Returns 4.79583152331272.
MySqr = Sqr(0) ' Returns 0.
MySqr = Sqr(-4) ' Generates a run-time error.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×