Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen STANDARDFEIL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen. Standardfeilen er et mål for graden av feil i den predikerte y-verdien for hver enkelt x.

Syntaks

STANDARDFEIL(kjente_y; kjente_x)

Syntaksen for funksjonen STANDARDFEIL har følgende argumenter:

 • Kjente_y    Obligatorisk. En matrise eller et område som inneholder avhengige datapunkt.

 • Kjente_x    Obligatorisk. En matrise eller et område som inneholder uavhengige datapunkt.

Kommentarer

 • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

 • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

 • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

 • Hvis kjente_y og kjente_x har et ulikt antall datapunkt, returnerer STANDARDFEIL feilverdien #I/T.

 • Hvis known_y og known_x er tomme eller har mindre enn tre datapunkter, returnerer STEYX #DIV/0! som feilverdi.

 • Ligningen for standardfeilen for den forutsagte y-verdien er:

  Formel

  og der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(kjente_x) og GJENNOMSNITT(kjente_y), og n er utvalgsstørrelsen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Kjent y

Kjent x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=STANDARDFEIL(A3:A9;B3:B9)

Standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen (3,305719)

3,305719

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×