Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Beregner standardavvik basert på et utvalg (ignorerer logiske verdier og tekst i utvalget).

Standardavviket er et mål for hvor stor spredningen er i forhold til gjennomsnittet (middelverdien).

Syntaks

STDAV.S(tall1;[tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen STDAV.S har følgende argumenter:

 • Tall1     Obligatorisk. Det første tallargumentet utgjør et utvalg fra en populasjon. Du kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter atskilt av semikolon.

 • Tall2;...     Valgfri. Tallargumentene 2 til 254 utgjør et utvalg fra en populasjon. Du kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter atskilt av semikolon.

Merknader

 • STDAV.S antar at argumentene er et utvalg av befolkningen. Hvis dataene representerer hele befolkningen, kan du beregne standardavviket ved hjelp av STDAV.P.

 • Standardavviket beregnes ved hjelp av n-1-metoden.

 • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

 • Hvis et argument er en matrise eller en referanse, telles bare tall i denne matrisen eller referansen. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller feilverdier i matrisen eller referansen ignoreres.

 • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

 • Hvis du vil ta med logiske verdier og tekstrepresentasjoner av tall i en referanse som en del av beregningen, kan du bruke funksjonen STDAVVIKA.

 • STDAV.S bruker følgende formel:

  Formel

  der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(tall 1;tall 2;…) og n er utvalgsstørrelsen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Styrke

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivelse

Resultat

=STDAV.S(A2:A11)

Standardavvik for bruddstyrke

27,46391572

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×