Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen gitt som argumenter. Standardavviket er et mål for hvor stor spredningen er i forhold til gjennomsnittet (middelverdien).

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om den nye funksjonen, kan du se STDAV.P (funksjon).

Syntaks

STDEVP(tall1;[tall2];...)

Syntaksen for funksjonen STDAVP har følgende argumenter:

 • Tall1     Obligatorisk. Det første tallargumentet som utgjør en populasjon.

 • Tall2;...     Valgfritt. Tallargumentene fra 2 til 255 utgjør en populasjon. Du kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter atskilt av semikolon.

Merknader

 • STDAVP forutsetter at argumentene er hele populasjonen. Hvis dataene representerer et utvalg fra populasjonen, må du beregne standardavviket ved hjelp av STDAV.

 • Hvis utvalgene er store, returnerer STDAV og STDAVP tilnærmet like verdier.

 • Standardavviket beregnes ved hjelp av n-metoden.

 • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

 • Hvis et argument er en matrise eller en referanse, telles bare tall i denne matrisen eller referansen. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller feilverdier i matrisen eller referansen ignoreres.

 • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

 • Hvis du vil ta med logiske verdier og tekstrepresentasjoner av tall i en referanse som en del av beregningen, kan du bruke funksjonen STDAVVIKPA.

 • STDAVP bruker følgende formel:

  Formel

  der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(tall 1;tall 2;…) og n er utvalgsstørrelsen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Styrke

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=STDAVP(A3:A12)

Standardavviket av bruddstyrke gitt at det bare produseres ti verktøy (26,0546).

26,05456

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×