Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen STIGNINGSTALL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer stigningstallet til den lineære regresjonslinjen gjennom datapunkt i known_y og known_x. Stigningstallet er den loddrette avstanden dividert med den vannrette avstanden mellom to punkter på linjen, som er endringshastigheten langs regresjonslinjen.

Syntaks

STIGNINGSTALL(kjente_y; kjente_x)

Syntaksen for funksjonen STIGNINGSTALL har følgende argumenter:

 • Kjente_y    Obligatorisk. En matrise eller et celleområde som inneholder numeriske, avhengige datapunkt.

 • Kjente_x    Obligatorisk. Et sett med uavhengige datapunkt.

Merknader

 • Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

 • Hvis kjente_y og kjente_x er tomme eller har et ulikt antall datapunkt, returnerer STIGNINGSTALL feilverdien #I/T.

 • Ligningen for stigningstallet til regresjonslinjen er:

  Formel

  og der x og y er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(kjente_x) og GJENNOMSNITT(kjente_y).

 • Den underliggende algoritmen som brukes i funksjonene STIGNINGSTALL og SKJÆRINGSPUNKT, er forskjellig fra den underliggende algoritmen brukes i funksjonen RETTLINJE. Forskjellen mellom disse algoritmene kan føre til ulike resultater når data ikke er bestemte og kollineare. Hvis for eksempel datapunktene til argumentene for kjente_y er 0 og datapunktene til argumentet for kjente_x er 1:

  • STIGNINGSTALL og SKJÆRINGSTALL returnerer #DIV/0! -feil. STIGNINGSTALL- og SKJÆRINGSTALL-algoritmen er utformet for å søke etter ett og bare ett svar, og i dette tilfellet kan det være mer enn ett svar.

  • RETTLINJE returnerer en verdi på 0. RETTLINJE-algoritmen er utformet for å returnere fornuftige resultater for kollineare data, og i dette tilfellet kan det bli funnet minst ett svar.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Kjent y

Kjent x

02.01.1900

6

03.01.1900

5

09.01.1900

11

01.01.1900

7

08.01.1900

5

07.01.1900

4

05.01.1900

4

Formel

Beskrivelse

Resultat

=STIGNINGSTALL(A3:A9;B3:B9)

Stigningstallet for den lineære regresjonslinjen gjennom datapunktene i A3:A9 og B3:B9.

0,305556

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×