Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Summere verdier basert på flere betingelser

La oss si at du må summere verdier med mer enn én betingelse, for eksempel summen av produktsalg i et bestemt område. Dette er et godt tilfelle for bruk av SUMMER.HVIS.SETT-funksjonen i en formel.

Ta en titt på dette eksemplet der vi har to betingelser: Vi vil ha summen av kjøttsalg (fra kolonne C) i området Sør (fra kolonne A).

Data i et Excel-regneark

Her er en formel du kan bruke til å kompilere dette:

=SUMMER.HVIS.SETT(D2:D11;A2:A11;"Sør";C2:C11;"Kjøtt")

Resultatet er verdien 14 719.

La oss se nærmere på hver del av formelen.

=SUMMER.HVIS.SETT er en aritmetisk formel. Den beregner tall, som i dette tilfellet er i kolonne D. Det første trinnet er å angi plasseringen av tallene:

=SUMMER.HVIS.SETT(D2:D11;

Du vil altså at formelen skal summere tallene i denne kolonnen hvis de oppfyller betingelsene. Dette celleområdet er det første argumentet i denne formelen – den første delen av dataene som funksjonen krever som inndata.

Deretter vil du finne data som oppfyller to betingelser, slik at du angir den første betingelsen ved å angi for funksjonen plasseringen av dataene (A2:A11) og hva betingelsen er , som er "Sør". Legg merke til kommaene mellom de separate argumentene:

=SUMMER.HVIS.SETT(D2:D11;A2:A11;"Sør"

Anførselstegn rundt "Sør" angir at disse tekstdataene.

Til slutt angir du argumentene for den andre betingelsen – celleområdet (C2:C11) som inneholder ordet kjøtt, pluss selve ordet (i anførselstegn), slik at Excel kan finne det. Avslutt formelen med en høyreparentes ), og trykk deretter ENTER. Resultatet er igjen 14 719.

=SUMMER.HVIS.SETT(D2:D11;A2:A11;"Sør";C2:C11;"Kjøtt")

Når du skriver SUMMER.HVIS.SETT-funksjonen i Excel, er hjelpen klar for hånden hvis du ikke husker argumentene. Når du har skrevet inn =SUMMER.HVIS.SETT(, vises Autofullfør formel under formelen, med listen over argumenter i riktig rekkefølge.

Når vi ser på bildet av autofullføringen og listen over argumenter, ser vi at summeringsområde er D2:D11, og at tallkolonnen du vil summere, kriterieområde1, er A2:A11, som er datakolonnen der kriterium1, "Sør", befinner seg.

Bruke autofullføring av formel for å skrive inn SUMMER.HVIS.SETT-funksjonen

Når du skriver, vil resten av argumentene vises i autofullføringen (ikke vist her): kriterieområde2 er C2:C11, som er datakolonnen der kriterium2, "Kjøtt", befinner seg.

Hvis du klikker SUMMER.HVIS.SETT i Autofullfør formel, åpnes en artikkel for å gi deg mer hjelp.

Prøv det

Hvis du vil eksperimentere med SUMMER.HVIS.SETT-funksjonen, kan du se noen eksempeldata og en formel som bruker funksjonen.

Du kan arbeide med eksempeldata og formler her, i denne Excel for nettet arbeidsboken. Endre verdier og formler, eller legg til dine egne verdier og formler og se direkte hvordan resultatet endres.

Kopier alle cellene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt regneark i Excel. Du kan justere kolonnebredden for se formlene bedre.

Område

Selger

Type

Salg

Sør

Ito

Drikkevarer

3571

Vest

Lannin

Meieriprodukter

3338

Øst

Makovec

Drikkevarer

5122

Nord

Makovec

Meieriprodukter

6239

Sør

Jordan

Frukt og grønt

8677

Sør

Lannin

Kjøtt

450

Sør

Lannin

Kjøtt

7673

Øst

Makovec

Frukt og grønt

664

Nord

Lannin

Frukt og grønt

1500

Sør

Jordan

Kjøtt

6596

Formel

 

Beskrivelse

Resultat

'=SUMMER.HVIS.SETT(D2:D11,A2:A11;
"Sør", C2:C11,"Kjøtt")

Summerer kjøttsalget i
Kolonne C i sør
område i kolonne A (resultatet er 14719).

=SUMMER.HVIS.SETT(D2:D11,A2:A11;
"Sør", C2:C11,"Kjøtt")

Obs!: 

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×