We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen SUMMERX2PY2 i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser. Summen av summen av kvadratene er et vanlig begrep i mange statistiske beregninger.

Syntaks

SUMMERX2PY2(matrise_x; matrise_y)

Syntaksen for funksjonen SUMMERX2PY2 har følgende argumenter:

  • Matrise_x    Obligatorisk. Den første matrisen eller det første området med verdier.

  • Matrise_y    Obligatorisk. Den andre matrisen eller det andre området med verdier.

Merknader

  • Argumentene må være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

  • Hvis matrise_x og matrise_y har forskjellig antall verdier, returnerer SUMMERX2PY2 feilverdien #I/T!.

  • Ligningen for summen av summen av kvadratene er:

    Formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Første matrise

Andre matrise

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=SUMMERX2PY2(A3:A9;B3:B9)

Summen av kvadratsummen av de to matrisene ovenfor (521)

521

=SUMMERX2PY2({2;3;9;1;8;7;5}, {6;5;11;7;5;4;4})

Summen av kvadratsummen av de to matrisekonstantene (521)

521

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×