Svare på eller videresende en e-postmelding

Når du mottar en melding, finnes det flere handlinger du kan utføre for den meldingen.

 • Hvis du bare vil svare avsenderen, velger du Svar.

 • Hvis du vil svare den opprinnelige avsenderen og alle andre mottakere på Til- og Kopi-linjen, velger du Svar alle.

 • Hvis du vil sende e-postmeldingen til noen som ikke er på Til- eller Kopi-linjen, velger du Videresend.

Vedlegg

Når du videresender en e-postmelding, inneholder den eventuelle vedlegg som kom med den opprinnelige e-postmeldingen. Ekstra vedlegg kan legges til e-postmeldingen.

Vedlegg tas ikke med når du svarer på en e-postmelding. Du kan legge til vedlegg manuelt i en e-postmelding som er et svar.

Å svare på eller videresende en e-postmelding, er en av de vanligste oppgavene i Microsoft Office Outlook 2007. Det grunnleggende ved å svare på eller videresende en e-postmelding, er dekket her. Hjelp til å tilpasse e-postmeldinger, som for eksempel å endre bakgrunnen eller legge til vedlegg, er tilgjengelig i andre emner.

Hva vil du gjøre?

Svare avsenderen

 1. Hvis du bare vil svare avsenderen av en e-postmelding, gjør du ett av følgende:

  • Når e-postmeldingen er merket, men ikke er åpnet i et eget vindu     Klikk påSvar på standardverktøylinjen.

   Del av standardverktøylinjen

  • Når e-postmeldingen er åpen og jeg ser innholdet     Klikk på Svar i Svare-gruppen på Melding-fanen.

   Fanen Melding

 2. Skriv en e-postmelding.

  Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge ved en fil eller et annet element i en e-postmelding.

 3. Klikk på Send.

  Fanen Melding

Obs!: Som standard er den opprinnelige e-postmeldingen inkludert i meldingsteksten når du svarer på en e-postmelding. Se delen Ikke ta med den opprinnelige meldingen automatisk hvis du vil endre denne innstillingen.

Toppen av siden

Svare avsenderen og alle andre mottakere av en melding

Du kan svare avsenderen av en e-postmelding, eller du kan inkludere andre som er oppført i Til- og Kopi-feltene.

I mange tilfeller trenger du ikke å inkludere alle i svaret ditt. Øv deg på å være forsiktig når du bruker Svar alle, spesielt når det er et stort antall mottakere eller distribusjonslister i svaret ditt. Svar er et bedre valg når du bare trenger å kommunisere med avsenderen av e-postmeldingen. Du kan også slette navnene på personer og distribusjonslister som ikke trenger å lese svaret ditt.

 1. Gjør følgende:

  • Når e-postmeldingen er merket, men ikke er åpnet i et eget vindu     Klikk på Svar alle på standardverktøylinjen.

  • Når meldingen er åpen     Klikk på Svar allei Svar-gruppen på Melding-fanen.

 2. Skriv en e-postmelding.

  Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge ved en fil eller et annet element i en e-postmelding.

 3. Klikk på Send.

Tips!: Hvis du bare trenger å ta kontakt med enkelte mottakere, kan du slette andre mottakere av meldingen ved å klikke på mottakerens navn i Til- eller Kopi-boksen, noe som fremhever navnet, og deretter trykke på Slett.

Obs!: Som standard er den opprinnelige e-postmeldingen inkludert i meldingsteksten når du svarer på en e-postmelding. Se delen Ikke ta med den opprinnelige meldingen automatisk hvis du vil endre denne innstillingen.

Toppen av siden

Videresende en melding

Spesifiserer mottakerne i Til-, Kopi- og Blindkopi-bokser når du videresender en e-postmelding, E-postmeldingen inkluderer eventuelle vedlegg som kom med den opprinnelige meldingen. Hvis du vil legge til flere vedlegg, kan du se Legg ved en fil eller et annet element i en e-postmelding.

Tips!: Hvis du vil videresende to eller flere e-postmeldinger, velger du den første e-postmeldingen, trykker på Ctrl mens du velger hver eneste ekstra melding, og deretter klikker du på Videresend. Hver melding videresendes som vedlegg i en ny melding.

 1. Gjør følgende:

  • Når e-postmeldingen er merket, men ikke er åpnet i et eget vindu     Klikk på Videresend på standardverktøylinjen.

  • Når meldingen er åpen     Klikk på VideresendMelding-fanen i Svar-gruppen.

 2. Skriv en e-postmelding.

 3. Skriv inn mottakernavnene i Til-boksen.

  Obs!: Du må ha minst én gyldig e-postmottaker i Til-, Kopi-eller Blindkopi -boksen for å sende en melding.

  Hvis du vil velge mottakernavn fra en liste, klikker du på Til-, Kopi-eller Blindkopi-knappen.

  Mer informasjon om Kopi- og Blindkopi-boksene

  Cc er en forkortelse for kopi. Hvis du legger til navnet på en mottaker i denne boksen i en e-postmelding, sendes en kopi av meldingen til den mottakeren, og mottakerens navn er synlig for andre mottakere av meldingen.

  Bcc er en forkortelse for blindkopi. Hvis du legger til navnet på en mottaker i denne boksen i en e-postmelding, sendes en kopi av meldingen til den mottakeren, og mottakerens navn er ikke synlig for andre mottakere av meldingen. Hvis Blindkopi-boksen ikke er synlig når du oppretter en ny melding, kan du legge den til.

  • Klikk på Vis blindkopi i Felt-gruppen på Alternativer-fanen.

 4. Klikk Send.

Til toppen av siden

Ikke inkludere den opprinnelige e-postmeldingen automatisk

 1. Klikk på Alternativer i Verktøy-menyen i hovedvinduet i Office Outlook 2007.

 2. Klikk på Innstillinger-fanen, og klikk deretter på Alternativer for e-post.

 3. I rullegardinlisten Når du svarer på en melding under Svar og videresendinger, velger du Ikke inkluder opprinnelig melding.

  Dialogboks for e-postalternativer

Toppen av siden

Feilsøke en manglende Send-knapp

Du kan ikke sende en e-postmelding uten kommandoen Send. Denne delen er ment for å hjelpe deg med å finne Send-kommandoen, finne mulige årsaker til at Send-kommandoen mangler, og gi deg en trinnvis fremgangsmåte for å løse problemet.

Send-kommandoen er plassert ved siden av Til-, Kopi- og Blindkopi-bokser.

Fanen Melding

Når Outlook 2007 kjører uten en konfigurert e-postkonto, vises ikke Send-kommandoen, og du kan ikke sende e-postmeldinger.

Fanen Melding

De fleste bruker Outlook 2007 med en e-postkonto. Følgende er imidlertid en liste over grunner til at en e-postkonto ikke er konfigurert:

 • Outlook 2007 ble konfigurert uten støtte for e-post     Selv om du ikke er vanlig, kan Outlook 2007 konfigureres til å administrere kontakter, oppgaver eller bare kalendere.

 • Konfigurasjon av e-postkonto ble avbrutt     Første gangen Outlook 2007 kjørte, ble ikke konfigurasjonsprosessen for en e-postkonto fullført.

 • Er konfigurasjonsfilen for kontoen er skadet     En skade på konfigurasjonsfilen som brukes til å lagre konfigurasjonsinformasjon for e-postkontoer, kan føre til at en tidligere konfigurert e-postkonto ikke vises.

Obs!: Du kan åpne en Outlook-datafil, kjent som PST-fil, se tidligere mottatte e-postmeldinger, og bruke kommandoene Ny melding, Svar, Svar alle, eller Videresend for å åpne et vindu for å skrive en melding. Du vil imidlertid ikke se Send knappen, med mindre du har konfigurert minst én e-postkonto.

Bekrefte at en e-postkonto er konfigurert

Først kontrollerer du om en e-postkonto er konfigurert.

 • Klikk på KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  Kommandoen Kontoinnstillinger mangler

  Kommandoen Kontoinnstillinger finnes i Verktøy-menyen i Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene som følger. Bruk hjelpen som følger med produktet. Hvis Outlook Express vises i tittellinjen til programmet du bruker, er det et program som ikke er det samme som Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

  Skjermbilde

Hvis det ikke finnes noen oppføringer under NavnE-post-fanen, er det ingen e-postkontoer som er konfigurert i Outlook-profilen din.

Hvis du vil legge til en e-postkonto, kan du se emnet Legge til eller fjerne en e-postkonto.

En e-postkonto er konfigurert, men Send-knappen mangler fortsatt

Hvis en e-postkonto er oppført, kan du prøve å fjerne den og deretter legge til kontoen. Se emnet E-postoppsett for Outlook.

Hvis Send-knappen fremdeles ikke vises når du skriver en ny melding, eller når du svarer på eller videresender en melding, kan du prøve å opprette en ny Outlook-profil og deretter legge til e-postkontoen. Se emnet Opprette en ny e-postprofil.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×