Returnerer den venstre Student t-fordelingen. T-fordelingen brukes i hypotesetesting av små datasett. Bruk funksjonen i stedet for en tabell med kritiske verdier for t-fordelingen.

Syntaks

T.FORDELING(x; frihetsgrader; kumulativ)

Syntaksen for funksjonen T.FORDELING har følgende argumenter:

  • X     Obligatorisk. Den numeriske verdien du vil beregne fordelingen for.

  • Frihetsgrader     Obligatorisk. Et heltall som viser antallet frihetsgrader.

  • Kumulativ     Obligatorisk. En logisk verdi som bestemmer funksjonens form. Hvis kumulativ er SANN, returnerer T.FORDELING den kumulative fordelingsfunksjonen. Hvis USANN, returneres funksjonen for sannsynlig tetthet.

Merknader

  • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer T.FORDELING #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis deg_freedom < 1, returnerer T.FORDELING en feilverdi. Deg_freedom må være minst 1.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=T.FORDELING(60;1;SANN)

Venstre Student T-fordeling for 60 returnert som funksjonen for kumulativ fordeling med 1 frihetsgrad.

0,99469533

=T.FORDELING(8;3;USANN)

Venstre Student T-fordeling for 8 returnert som funksjonen for sannsynlig tetthet med 3 frihetsgrader.

0,00073691

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×