Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen TALLVERDI i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Konverterer tekst til et tall uavhengig av nasjonale innstillinger.

Syntaks

TALLVERDI(tekst; [desimalskilletegn]; [gruppeskilletegn])

Syntaksen for funksjonen TALLVERDI har følgende argumenter:

 • Tekst    Obligatorisk. Teksten som skal konverteres til et tall.

 • Desimalskilletegn    Valgfritt. Tegnet som brukes til å skille heltallet og desimaldelen av resultatet.

 • Gruppeskilletegn    Valgfritt. Tegnet som brukes til å skille grupperinger av tall, for eksempel tusenplassen fra hundreplassen og milionplassen fra tusenplassen.

Merknader

 • Hvis argumentene desimalskilletegn og gruppeskilletegn ikke er angitt, brukes skilletegn fra gjeldende nasjonale innstillinger.

 • Hvis det brukes flere tegn i argumentene desimalskilletegn og gruppeskilletegn, brukes bare det første tegnet.

 • Hvis en tom streng ("") er angitt som som tekstargument, er resultatet 0.

 • Mellomrom i tekstargumentet ignoreres, selv midt i argumentet. Eksempel: " 3 000 " returneres som 3000.

 • Hvis et desimalskilletegn brukes mer enn én gang i tekstargumentet, returnerer TALLVERDI #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis gruppeskilletegnet blir funnet før desimalskilletegnet, ignoreres gruppeskilletegnet.

 • Hvis gruppeskilletegnet forekommer etter desimalskilletegnet i tekstargumentet, returnerer TALLVERDI #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis noen av argumentene ikke er gyldige, returnerer TALLVERDI #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis tekstargumentet avsluttes med ett eller flere prosenttegn (%), brukes de i beregningen av resultatet. Flere prosenttegn er additive hvis de brukes i tekstargument, på samme måte som hvis de brukes i en formel. Eksempel: =TALLVERDI("9%%") returnerer det samme resultatet (0,0009) som formelen =9%%.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=TALLVERDI("2.500,27",",",".")

Returnerer 2,500.27. Desimalskilletegnet i tekstargumentet i eksemplet angis som et komma i det andre argumentet, og gruppeskilletegnet angis som et punktum i det tredje argumentet.

2500,27

=TALLVERDI("3,5 %")

Returnerer 0,035. Siden ingen valgfrie argumenter er angitt, brukes desimal- og gruppeskilletegnene i gjeldende nasjonale innstilling. %-symbolet vises ikke, selv om prosenten beregnes.

0,035

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×