Tildelingsenheter, felt

Tildelingsenheter-feltene viser prosenten eller tallet som representerer de tilordnede ressursenes tildeling til en oppgave.

Det finnes flere kategorier av Tildelingsenheter-felt.

Datatype     Prosent/tall

Tildelingsenheter (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Null

Beste bruksområder    Legg til Tildelingsenheter-feltet i Aktivitetsbelegg-visning når du vil vise tilordningen av tid for hver individuelle tilordning. Ingen egen informasjon vises i aktivitetsfeltet Tildelingsenheter. Det tilsvarende Tildelingsenheter-feltet gjøres imidlertid tilgjengelig for tilordninger.

Eksempel    Du går gjennom tilordningsenheter for ressurser som er tilordnet til forskjellige aktiviteter. Du legger til Tildelingsenheter-feltet i Aktivitetsbelegg-visningen. Ingen egen informasjon vises ved siden av aktivitetsnavnene i Tildelingsenheter-feltet. Tildelingsenhetene for de individuelle tilordningene vises imidlertid under hvert aktivitetsnavn i Tildelingsenheter-feltene.

Kommentarer    Standard tildelingsenhet er 100 prosent (eller 1,0 i desimalenheter), med mindre verdien i Maksimalt antall-feltet (maksimalt antall enheter) for ressursen er mindre enn 100 prosent. I så fall er standard tildelingsenhet for ressursen verdien som er angitt for maksimalt antall. Enheter kan uttrykkes som prosentandeler eller desimaler. Du kan bytte mellom dem i dialogboksen Alternativer for Project.

Tildelingsenheter (ressursfelt)

Oppføringstype    Null

Beste bruksområder     Legg til Tildelingsenheter-feltet i Ressursbelegg-visningen når du vil vise ressursenes tildelingsenheter for de individuelle tilordningene. Ingen egen informasjon vises i ressursfeltet Tildelingsenheter. Det tilsvarende Tildelingsenheter-feltet gjøres imidlertid tilgjengelig for tilordninger.

Eksempel     Du går gjennom tildelingsenheter for aktiviteter som er tilordnet til forskjellige ressurser. Du legger til Tildelingsenheter-feltet i Ressursbelegg-visningen. Ingen egen informasjon vises ved siden av ressursnavnene i Tildelingsenheter-feltet. Tildelingsenhetene for de individuelle tilordningene vises imidlertid under hvert ressursnavn i Tildelingsenheter-feltene.

Kommentarer     Standard tildelingsenhet er 100 prosent, med mindre verdien i Maksimalt antall-feltet for ressursen er mindre enn 100 prosent. I så fall er standard tildelingsenhet for ressursen verdien som er angitt for maksimalt antall. Du kan veksle mellom å bruke prosentandeler og desimaler for å angi tildelingsenheter i dialogboksen Alternativer for Project.

Du kan angi tildelingsenheter i dialogboksen Aktivitetsinformasjon.

Tildelingsenheter (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt felt

Beregnet hvordan?     En tilordning som krever full innsats av en ressurs, kan vanligvis uttrykkes som 100 prosent, forutsatt at ressursens verdi for maksimalt antall er 100 prosent. To ressurser som er tilordnet til en aktivitet, kan uttrykkes som 200 prosent, igjen forutsatt at en verdi for maksimalt antall enheter er 100 prosent for hver.

Tildelingsenheter settes som standard til 100 prosent (eller 1,0 i desimalenheter). Hvis du endrer tildelingsenheter direkte, endres arbeid eller varighet, avhengig av innstillingen for aktivitetstype. Hvis aktivitetstypen er fast arbeid, og du endrer varigheten, endrer Microsoft Project tilordningsenheter. Hvis aktivitetstypefeltet er satt til fast varighet, og du endrer arbeid, beregnes tildelingsenhetene på nytt.

Anbefalt bruk     Legg til Tildelingsenheter-feltet i ark-delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning når du vil vise eller endre antall enheter som en ressurs er tilordnet til en aktivitet for. Verdien for tildelingsenhetene samhandler med verdien i ressursens Maksimalt antall-felt. Hvis du foretar en tilordning med en tildelingsenhet som er større enn verdien i Maksimalt antall-feltet, blir ressursen overallokert.

Eksempel     Du vil tilordne tre snekkere til en aktivitet, så du skriver 300 % i Tildelingsenheter-feltet for snekkertildeling. Hvis du vil bruke en enkelt ressurs deltid på en aktivitet, skriver du inn prosenten i Tildelingsenheter-feltet. Dette representerer prosentandelen av den daglige tiden som ressursen skal bruke på oppgaven. Hvis du for eksempel skriver inn 25 % i Enheter-feltet, tilordner du én fjerdedel av dagen til en ressurs.

Kommentarer    Standard tildelingsenhet er 100 prosent (eller 1,0 i desimalenheter), med mindre verdien i Maksimalt antall-feltet for den tildelte ressursen er mindre enn 100 prosent. I så fall er standard tildelingsenhet for ressursen verdien som er angitt for maksimalt antall. Enheter kan uttrykkes som desimaler eller prosentandeler. Du bytter mellom dem i dialogboksen Alternativer for Project.

Tildelingsenheter-feltet vises som standard i dialogboksen Ressurstildeling, slik at du kan angi tildelingsenheter når du tildeler en ny ressurs til en aktivitet. Du kan også angi tildelingsenheter i dialogboksen Aktivitetsinformasjon.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×