Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer den tosidige inverse av Student t-fordelingen

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om de nye funksjonene, kan du se T.INV.2T (funksjon) og T.INV (funksjon).

Syntaks

TINV(sannsynlighet; frihetsgrader)

Syntaksen for funksjonen TINV har følgende argumenter:

 • Sannsynlighet     Obligatorisk. Sannsynligheten tilknyttet til den tosidige Student t-fordelingen.

 • Frihetsgrader     Obligatorisk. Antallet frihetsgrader som brukes til å kjennetegne fordelingen.

Merknader

 • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer TINV #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis sannsynlighet <= 0 eller hvis sannsynlighet > 1, returnerer TINV #NUM! som feilverdi.

 • Hvis frihetsgrader ikke er et heltall, strykes desimalene.

 • Hvis deg_freedom < 1, returnerer TINV #NUM! som feilverdi.

 • TINV returnerer verdien t, slik at P(|X| > t) = sannsynlighet der X er en tilfeldig variabel som følger t-fordelingen, og P(|X| > t) = P(X < -t eller X > t).

 • En ensidig t-verdi kan returneres ved å erstatte sannsynlighet med 2*sannsynlighet. For en sannsynlighet på 0,05 og frihetsgrader på 10, blir den tosidige verdien beregnet med TINV(0,05;10), som returnerer 2,28139. Den ensidige verdien for samme sannsynlighet og frihetsgrader kan beregnes med TINV(2*0,05;10), som returnerer 1,812462.

  Obs!:  I bestemte tabeller beskrives sannsynlighet som (1-p).

  Med en angitt sannsynlighetsverdi søker TINV at verdi x slik at TFORDELING(x; frihetsgrader; 2) = sannsynlighet. Derfor er presisjon av TINV avhengig av presisjon av TFORDELING. TINV bruker en interaktiv søketeknikk. Hvis søket ikke har funnet resultater etter 100 gjentakelser, returneres feilverdien #I/T.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,05464

Sannsynlighet knyttet til den tosidige Student t-fordelingen

60

Frihetsgrader

Formel

Beskrivelse

Resultat

=TINV(A2;A3)

T-verdien i Student t-fordelingen basert på argumentene i A2 og A3.

1,96

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×