Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

La oss si at du vil finne ut hvor mange lagerelementer som er ulønnsomme (trekk fra lønnsomme elementer fra totalt lager). Eller kanskje du trenger å vite hvor mange ansatte som nærmer seg pensjonsalder (trekk fra antall ansatte under 55 fra totalt antall ansatte).

Hva vil du gjøre?

Det finnes flere måter å trekke fra tall på, blant annet:
 

Trekke fra tall i en celle

Hvis du vil gjøre enkle subtraksjoner, bruker du den aritmetiske operatoren - (minustegn).

Hvis du for eksempel skriver inn formelen =10-5 i en celle, vil cellen vise 5 som resultat.

Trekke fra tall i et område

Å legge til et negativt tall er identisk for å trekke fra ett tall fra et annet. Bruk SUMMER-funksjonen til å legge til negative tall i et område.
 

Obs!: Det finnes ikke en TREKK.FRA-funksjon i Excel. Bruk SUMMER-funksjonen, og konverter tall du vil trekke fra, til de tilsvarende negative verdiene. SUMMER(100;-32;15;-6) returnerer for eksempel 77.

Eksempel

Følg disse trinnene for å trekke fra tall på forskjellige måter:

 1. Merk alle radene i tabellen nedenfor, og trykk deretter CTRL-C på tastaturet.
   

  Data

  15000

  9000

  -8 000

  Formel

  =A2-A3

  Trekker 9000 fra 15 000 (som er lik 6000)

  -SUMMER(A2:A4)

  Legger sammen alle tall i listen, inkludert negative tall (nettoresultatet er 16000)

 2. Merk celle A1 i regnearket, og trykk deretter CTRL+V.

 3. Hvis du vil bytte mellom å vise resultatene og vise formlene, trykker du CTRL+' (grav aksent) på tastaturet. Du kan også klikke Vis formler-knappen (på Formler-fanen).

Bruke SUMMER-funksjonen

SUMMER-funksjonen legger sammen alle tallene du angir som argumenter. Hvert argument kan være et område, en cellereferanse, en matrise, en konstant, en formel eller resultatet av en annen funksjon. SUMMER(A1:A5) legger for eksempel sammen alle tallene i celleområdet A1 til A5. Et annet eksempel er SUMMER(A1, A3, A5) som legger sammen tallene som finnes i cellene A1, A3 og A5 (A1, A3 og A5, er argumenter).

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×