Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

La oss si at du vil finne ut hvor mange lagerelementer som er ulønnsomme (trekk fra lønnsomme elementer fra totalt lager). Eller kanskje du trenger å vite hvor mange ansatte som nærmer seg pensjonsalder (trekk fra antall ansatte under 55 fra totalt antall ansatte).

Hva vil du gjøre?

Det finnes flere måter å trekke fra tall på, blant annet:
 

Trekke fra tall i en celle

Hvis du vil gjøre enkle subtraksjoner, bruker du den aritmetiske operatoren - (minustegn).

Hvis du for eksempel skriver inn formelen =10-5 i en celle, vil cellen vise 5 som resultat.

Trekke fra tall i et område

Å legge til et negativt tall er identisk for å trekke fra ett tall fra et annet. Bruk SUMMER-funksjonen til å legge til negative tall i et område.
 

Obs!: Det finnes ikke en TREKK.FRA-funksjon i Excel. Bruk SUMMER-funksjonen, og konverter tall du vil trekke fra, til de tilsvarende negative verdiene. SUMMER(100;-32;15;-6) returnerer for eksempel 77.

Eksempel

Følg disse trinnene for å trekke fra tall på forskjellige måter:

 1. Merk alle radene i tabellen nedenfor, og trykk deretter CTRL-C på tastaturet.
   

  Data

  15000

  9000

  -8 000

  Formel

  =A2-A3

  Trekker 9000 fra 15 000 (som er lik 6000)

  -SUMMER(A2:A4)

  Legger sammen alle tall i listen, inkludert negative tall (nettoresultatet er 16000)

 2. Merk celle A1 i regnearket, og trykk deretter CTRL+V.

 3. Hvis du vil bytte mellom å vise resultatene og vise formlene, trykker du CTRL+' (grav aksent) på tastaturet. Du kan også klikke Vis formler-knappen (på Formler-fanen).

Bruke SUMMER-funksjonen

SUMMER-funksjonen legger sammen alle tallene du angir som argumenter. Hvert argument kan være et område, en cellereferanse, en matrise, en konstant, en formel eller resultatet av en annen funksjon. SUMMER(A1:A5) legger for eksempel sammen alle tallene i celleområdet A1 til A5. Et annet eksempel er SUMMER(A1, A3, A5) som legger sammen tallene som finnes i cellene A1, A3 og A5 (A1, A3 og A5, er argumenter).

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×