Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen TTEST i Microsoft Excel.

Returnerer sannsynligheten tilknyttet en Student T-test. Bruk funksjonen TTEST for å bestemme om det er sannsynlig at to utvalg kan ha kommet fra de samme underliggende populasjoner med samme middelverdi.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om den nye funksjonen, kan du se T.TEST (funksjon).

Syntaks

TTEST(matrise1; matrise2; sider; type)

Syntaksen for funksjonen TTEST har følgende argumenter:

  • Matrise1     Obligatorisk. Det første datasettet.

  • Matrise2     Obligatorisk. Det andre datasettet.

  • Sider     Obligatorisk. Angir antallet fordelingssider. Hvis sider = 1, bruker TTEST den ensidige fordelingen. Hvis sider = 2, bruker TTEST den tosidige fordelingen.

  • Type     Obligatorisk. Typen t-test som skal utføres.

Hvis type er lik

Blir denne testen utført

1

Gjennomsnitt for to parvise utvalg

2

To utvalg som antar lik varians (homoskedastisk)

3

To utvalg som antar ulik varians (heteroskedastisk)

Merknader

  • Hvis matrise1 og matrise2 har et ulikt antall datapunkt, og type = 1 (parvis), returnerer TTEST feilverdien #I/T.

  • Argumentene sider og type avrundes til heltall.

  • Hvis sider eller type er ikke-numeriske, returnerer TTEST #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis sider er en annen verdi enn 1 eller 2, returnerer TTEST #NUM! som feilverdi.

  • TTEST bruker dataene i matrise1 og matrise2 til å beregne en ikke-negativ t-statistikk. Hvis sider=1, returnerer TTEST sannsynligheten for en høyere verdi i t-statistikken under forutsetning av at matrise1 og matrise2 er utvalg fra populasjoner med samme gjennomsnitt. Verdien som returneres av TTEST hvis sider=2, er det dobbelte av det som returneres hvis side=1, og tilsvarer sannsynligheten for en høyere absoluttverdi i t-statistikken under forutsetningen “populasjoner med samme gjennomsnitt”.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data 1

Data 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=TTEST(A2:A10;B2:B10;2;1)

Sannsynligheten knyttet til en Student T-test for to parvise utvalg, med en tosidig fordeling. Bruker verdier i A2:A10 og B2:B10.

0,19602

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×