Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Understreke ord og mellomrommene mellom dem

Den raskeste måten å understreke tekst på, er å trykke CTRL+DEG og begynne å skrive. Når du vil slutte å understreke, trykker du CTRL+U på nytt.

Du kan også understreke tekst og mellomrom på flere andre måter.

Hva ønsker du å gjøre?

Eksempel

Understreke ord og mellomrommene mellom dem

Eksempel på enkel understreking

Understreke ord, men ikke mellomrommene mellom dem

Endre understrekingsstil og -farge

Understrekingsstil og -farge

Bruke dobbel understreking

Understreke tomme mellomrom

Fjerne understreking

tekst uten understreking

 1. Merk teksten du vil understreke.

 2. Gå til Hjem->Understreking. Eller trykk CTRL+U.

  Klikk Understreking

Understreke ord, men ikke mellomrommene mellom dem

 1. Merk teksten du vil understreke.

 2. Gå til Hjem, og velg dialogboksvelgeren Skrift Bilde av knapp.

  Klikke dialogboksvelgeren Skrift

 3. Gå til Skrift,og velg Bare ord i rullegardinlisten Understrekingsstil.

Endre understrekingsstil og -farge

 1. Merk teksten du vil understreke.

 2. Gå til Hjem, og velg dialogboksvelgeren Skrift Bilde av knapp.

  Tips!: Du kan også bruke hurtigtasten CTRL+D.

  Klikke dialogboksvelgeren Skrift

 3. Bruk rullegardinlisten Understrekingsstil til å velge en understrekingsstil.

  Bruk rullegardinlisten Understrekingsfarge for å endre fargen på linjen.

Bruke dobbel understreking

 1. Merk teksten du vil understreke.

 2. Gå til Hjem, og velg dialogboksvelgeren Skrift Bilde av knapp.

  Klikke dialogboksvelgeren Skrift

 3. Velg dobbel understreking i rullegardinlisten Understrekingsstil.

Understreke tomme mellomrom

Du kan understreke tomme mellomrom ved å trykke SKIFT+BINDESTREK (-), men det er vanskelig å stille opp understrekingene – hvis du for eksempel oppretter et utfyllingsskjema. Hvis Autoformat-alternativet for å endre understrekingstegn til kantlinjer er aktivert, vil du også trykke SKIFT+BINDESTREK (-) tre eller flere ganger i en rad, føre til en linje som utvider bredden på avsnittet, noe som kanskje ikke er det du ønsker.

En bedre måte å understreke tomme mellomrom for et utskrevet dokument på, er å bruke TAB-tasten og bruke understrekingsformateringen på tabulatortegnene.

Når du vil opprette en understreking i et nettbasert skjema, setter du inn tabellceller med den nederste kantlinjen aktivert.

Understreke tomme mellomrom for et utskrevet dokument

Hvis du vil understreke tomme mellomrom for et utskrevet dokument, bruker du TAB-tasten og bruker understrekingsformateringen på tabulatortegnene.

 1. Gå til Hjem >Vis/skjul ¶ slik at du kan se merkene som angir mellomrom og tabulatorstopp.

 2. Trykk på TAB.

 3. Merk tabulatortegnene du vil understreke. Et tabulatortegn ser ut som en liten pil.

  TAB

 4. Gjør ett av følgende:

  • Trykk ctrl+du for å bruke en enkel understreking.

  • Hvis du vil bruke en annen understrekingsstil, går du til Hjem og velger dialogboksvelgeren Skrift Bilde av knapp.

   Velg Understrekingsstil for å velge en annen understrekingsstil.

Understreke tomme mellomrom for et nettdokument

Hvis du vil opprette en understreking i et elektronisk dokument eller skjema, setter du inn en tabellcelle med den nederste kantlinjen aktivert. Denne metoden sikrer at når noen skriver på linjen, forblir linjen på plass.

 1. Klikk eller trykk der du vil sette inn en tom understreking.

 2. Gå til Sett >Tabell.

  Sette inn en tabell

 3. Velg boksen øverst til venstre for å sette inn en 1x1-tabell.

  Hvis du vil legge til innledende tekst, for eksempel et navn eller personnummer, før understreking, setter du inn en 2x1-tabell.

  Hvis du vil endre lengden på linjen, flytter du pekeren over slutten av tabellen til den blir en endringspeker Skaleringspeker (tohodet pil), og deretter flytter du pilen til høyre eller venstre for å forlenge eller forkorte linjen.

 4. Klikk eller trykk i tabellen (eller i den andre tabellcellen hvis du opprettet en 2x1-tabell).

 5. Tabellverktøy vises. Velg Kantlinjer > kantlinjer og skyggelegging Utforming-fanen.

 6. Velg Ingenunder Innstilling.

 7. Velg linjetypen,fargen og bredden du vil bruke, under Stil.

 8. Klikk eller trykkmellom de nedre margmerkene i diagrammet under Forhåndsvisning for å legge til den nederste kantlinjen. Kontroller at bare den nederste linjen vises.

  Obs!: Hvis du foretrekker å vise tabellen uten de lysegrå rutenettlinjene som ikke skrives ut, merker du tabellen, går til Oppsett ved siden av Tabellutforming-fanen og velger Vis rutenettlinjer.

  Hvis du brukte en 2x1-tabell til å gi plass til innledende tekst, kan du skrive inn teksten før linjen.

Fjerne understreking

Hvis du vil fjerne enkel understreking fra ord og mellomrom, merker du den understrekede teksten og trykker CTRL+U.

Hvis du vil fjerne andre typer understreking, trykker du CTRL+U to ganger.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×