UNION-operasjonen i Access oppretter en unionsspørring, som kombinerer resultatene av to eller flere uavhengige spørringer eller tabeller.

Syntaks

[TABLE] spørring1 UNION [ALL] [TABLE] spørring2 [UNION [ALL] [TABLE] spørring [...]]

UNION-operasjonen har disse delene:

Del

Beskrivelse

spørring1-n

Et SELECT-uttrykk, navnet på en lagret spørring eller navnet på en lagret tabell som kommer etter TABLE-nøkkelordet.

Merknader

Du kan slå sammen resultatene av to eller flere spørringer, tabeller og SELECT-uttrykk i alle kombinasjoner i én enkelt UNION-operasjon. Dette eksempelet fletter en eksisterende tabell kalt Nye kontoer og et SELECT-uttrykk:

TABLE [New Accounts] UNION ALL
SELECT *
FROM Customers
WHERE OrderAmount > 1000;

Som standard returneres ingen dupliserte poster når du bruker en UNION-operasjon. Du kan imidlertid inkludere ALLE-predikatet for å sikre at alle poster returneres. Dette gjør også at spørringen kjører raskere.

Alle spørringer i en UNION-operasjon må kreve samme antall felt. Feltene trenger imidlertid ikke å være i samme størrelse eller datatype.

Bruk aliaser bare i det første SELECT-uttrykket, da de ignoreres i eventuelle andre. I ORDER BY-setningen må du referere til felt etter hva de kalles i det første SELECT-uttrykket.

Obs!: 

  • Du kan bruke en GROUP BY- eller HAVING-setning i hvert spørring-argument for å gruppere de returnerte dataene.

  • Du kan bruke en ORDER BY-setning på slutten av det siste spørring-argumentet for å vise de returnerte dataene i en bestemt rekkefølge.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×