Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du kan bruke egenskapen UniqueValues når du vil utelate poster som inneholder dupliserte data, i feltene som vises i dataarkvisning. Hvis for eksempel spørringsutdataene inneholder mer enn ett felt, må kombinasjonen av verdiene fra alle feltene være unik for at en gitt post skal inkluderes i resultatene.

Obs!: Egenskapen UniqueValues gjelder bare redigeringsspørringene Tilføy og Lag-tabell, og select-spørringer.

Innstilling

Egenskapen UniqueValues bruker følgende innstillinger.

Innstilling

Beskrivelse

Ja

Viser bare postene der verdiene i alle felt som vises i dataarkvisning, er unike.

Nei

(Standard) Viser alle postene.


Du kan angi Egenskapen UniqueValues i egenskapsarket for spørringen eller i SQL-visning for spørringsvindu.

Obs!: Du kan angi denne egenskapen når du oppretter en ny spørring ved hjelp av en SQL-setning. Predikatet DISTINCT tilsvarer egenskapsinnstillingen UniqueValues. Predikatet DISTINCTROW tilsvarer egenskapsinnstillingen UniqueRecords.

Kommentarer

Når du angir egenskapen UniqueValues til Ja, blir ikke resultatene av spørringen oppdatert og gjenspeiler ikke senere endringer gjort av andre brukere.

UniqueValues og UniqueRecords er relatert til hverandre ved at bare én av dem kan angis til Ja om gangen. Når du for eksempel angir egenskapen UniqueValues til Ja, angir Microsoft Office Access 2007 automatisk egenskapen UniqueRecords til Nei. Du kan imidlertid angi begge til Nei. Når begge egenskapene er angitt til Nei, returneres alle poster.

tips

Hvis du vil telle antall forekomster av en verdi i et felt, kan du opprette en totalverdispørring.

Eksempel

SELECT-setningen i dette eksemplet returnerer en liste over land/områder der det finnes kunder. Siden det kan være mange kunder i hvert land/område, kan det være mange poster som har samme land/region i Kunder-tabellen. Hvert land/område representeres imidlertid bare én gang i spørringsresultatene.

Dette eksemplet bruker Kunder-tabellen som inneholder følgende data.

Land/område

Firmanavn

Brasil

Familia Arquibaldo

Brasil

Gourmet Lanchonetes

Brasil

Hanari Carnes

Frankrike

Du monde entier

Frankrike

Folies gourmandes

Tyskland

Frankenversand

Irland

Hungry Owl All-Night Grocers


Denne SQL-setningen returnerer landene/områdene i tabellen nedenfor:

SELECT DISTINCT Customers.CountryRegion
FROM Customers;

Returnerte land/områder

Brasil

Frankrike

Tyskland

Irland


Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×