Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruk nettdelen for InfoPath-skjema på en klassisk side

Når du legger til nettdelen for InfoPath-skjema på en side, kan du vise et nettleserskjema med følgende egenskaper:

 • Har blitt publisert i et skjema- eller dokumentbibliotek.

 • Er knyttet til et SharePoint-listeskjema som er tilpasset ved hjelp av Microsoft InfoPath 2013.

Når du legger til nettdelen for InfoPath-skjema på en side, kan du også koble den til andre nettdeler på siden for å lage nyttige løsninger. Du kan for eksempel:

 • Velge et element i en nettdel for listevisning av et bibliotek som inneholder lignende skjemaer, og vise det spesifikke skjemaet i en nettdel for InfoPath-skjerma.

 • Velge et element i en nettdel for listevisning, for eksempel en saksliste for brukerstøtteavdelingen, og vise feltene i en nettdel for InfoPath-skjema.

 • Hente flere parameterverdier fra en bruker i en nettdel for InfoPath-skjema, for eksempel en boliglånkalkulator, og vise en tabell med resultatene i nettdelen i Excel Services.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finne informasjon om InfoPath 2010 og 2013.

I denne artikkelen

Koble en nettdel for InfoPath-skjema til en annen nettdel

Du kan koble en nettdel for InfoPath-skjema til en annen nettdel, for eksempel nettdel for listevisning, sende data til, motta data fra og endre hvordan dataene vises i den andre nettdelen.

 1. Klikk Rediger side eller Legg til en sideInnstillinger-menyen Knappen for Office 365-innstillinger.

 2. Legg eventuelt til de andre nettdelene på siden som du vil koble til.

 3. Finn InfoPath-nettdelen på siden, eller legg til InfoPath-nettdelen på siden.

 4. Klikk Nettdel-menyen i InfoPath-nettdelen, og pek deretter på Tilkoblinger.

 5. Pek på en av kommandoene nedenfor, og klikk deretter navnet på en annen nettdel på siden du vil koble til:

Kommando

Beskrivelse

Send data til

Viser en liste med en eller flere andre nettdeler på siden som kan motta skjemadata. Nettdelen for InfoPath-skjema kan være et bibliotekskjema med definerte utdataparametere eller et listeskjema.

Hent skjema fra

Viser en nettdel for listevisning basert på en liste eller et bibliotek. Brukerne kan velge skjemaer fra nettdelen for listevisning for å vise et bestemt skjema i nettdelen for InfoPath-skjema.

Hent data fra

Viser en annen nettdel, for eksempel en nettdel for listevisning, som sender ett eller flere felt med data til nettdelen for InfoPath-skjema, som må ha inndataparametere definert og kan være et bibliotekskjema eller et listeskjema.

Egendefinerte egenskaper

Egenskap

Beskrivelse

Liste eller bibliotek

Angi listen eller biblioteket som inneholder det publiserte InfoPath-skjemaet.

Innholdstype

Angi innholdstypen for skjemaet. Dette må angis hvis flere enn ett InfoPath-skjema er publisert som innholdstype eller lagt til som bibliotekmal. Hvis du ikke velger noe, velges en standard innholdstype.

Vis et skrivebeskyttet skjema (bare lister)

Merk av eller fjern merket i denne avmerkingsboksen å hindre eller tillate dataregistrering i et listeskjema.

Vis InfoPath-bånd eller -verktøylinje

Merk av eller fjern merket i denne avmerkingsboksen for å vise eller skjule InfoPath-båndet eller -verktøylinjen. Hvis du fjerner merket i avmerkingsboksen, må du legge til en Send-knapp slik at brukerne kan bruke InfoPath-skjemaet.

Send data til tilkoblede nettdeler når siden lastes inn

Merk av eller fjern merket i denne avmerkingsboksen for å sende eller ikke sende den første raden med data til en eller flere tilkoblede nettdeler når siden vises første gang, og for å vise eller skjule eventuelle standardverdier.

Velg skjemavisningen du vil vise som standard

Hvis skjemaet har to eller flere visninger, velger du ønsket visningen på rullegardinlisten.

Velg handlingen som skal utføres når et skjema har blitt sendt inn

Velg ett av følgende alternativer:

 • Lukk skjemaet Erstatter skjemaet med følgende melding: Skjemaet er lukket.

 • Opprett et nytt skjema    Åpner et nytt, tomt skjema.

 • La skjemaet være åpent    Beholder skjemaet åpent.

Til toppen av siden

Vanlige egenskaper

Alle nettdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt nettdel, kan en nettdelutvikler ha valgt ikke å vise en eller flere av disse felles egenskapene, eller valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført i delene Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

Til toppen av siden

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på nettdelen som vises på tittellinjen for nettdel.

Høyde

Angir høyden på nettdelen.

Bredde

Angir bredden på nettdelen.

Kromstatus

Angir om hele nettdelen vises på siden når en bruker åpner nettdelsiden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele nettdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for nettdelrammen vises.

Tittel

Angir tittelen på nettdelen som vises på tittellinjen for nettdel.

Høyde

Angir høyden på nettdelen.

Bredde

Angir bredden på nettdelen.

Til toppen av siden

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om nettdelen er synlig når en bruker åpner nettdelsiden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er nettdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en nettdel hvis du ønsker å bruke den til å sende data til en annen nettdel via en nettdeltilkobling, men ikke ønsker å vise nettdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i nettdelinnholdet. Eksempel: Arabisk skrives fra høyre til venstre, mens engelsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer nettdeler.

Sone

Angir sonen på nettdelsiden der nettdelen finnes.

Obs!: Soner på nettdelsiden er ikke oppført i listeboken når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen til nettdelen i en sone når sonen inneholder mer enn én nettdel.

Hvis du vil angi rekkefølgen, skriver du inn et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis nettdeler i sonen er organisert ovenfra og ned, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises øverst i sonen. Hvis nettdeler i sonen er organisert fra venstre til høyre, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Til toppen av siden

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om nettdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om nettdelen kan fjernes fra nettdelsiden.

Tillat skjuling

Angir om nettdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om nettdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat tilkoblinger

Angir om nettdelen kan kobles sammen med andre nettdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for nettdel kan endres i en personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne nettdelen. Avhengig av konfigurasjonen kan denne innstillingen være utilgjengelig.

Nettadresse for tittel

Angir nettadressen for en fil som inneholder mer informasjon om nettdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker nettdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over nettdeltittelen eller nettdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter nettdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søk etter nettdeler i verktøyruten i følgende nettdelgallerier: Nettsted, Virtuell server og Nettdelside.

Nettadresse til hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om nettdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Nettdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en nettdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden.

 • Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden. Dette er standardverdien.

 • Naviger Åpner nettsiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, åpnes standard hjelpeemner i SharePoint bare i et eget leservindu.

Nettadresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som nettdelikonet i nettdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Nettadresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for nettdel. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere nettdelen.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×