You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Administrasjon av personlig økonomi kan være en utfordring, spesielt når du prøver å planlegge betalinger og sparing. Excel formler og budsjettmaler kan hjelpe deg med å beregne den fremtidige verdien av gjeld og investeringer, noe som gjør det enklere å finne ut hvor lang tid det vil ta å nå målene dine. Bruk følgende funksjoner:

 • AVDRAG beregner innbetalingen for et lån basert på konstante innbetalinger og en konstant rentesats.

 • PERIODER beregner antall innbetalingsperioder for en investering basert på vanlige, faste innbetalinger og en konstant rentesats.

 • NÅVERDI returnerer nåverdien for en investering. Nåverdien er det totale beløpet som en serie fremtidige innbetalinger er verdt nå.

 • SLUTTVERDI returnerer den fremtidige verdien av en investering basert på periodiske, konstante innbetalinger og en konstant rentesats.

Regne ut de månedlige innbetalingene for å betale ned kredittkortgjeld

Anta at den forfalte saldoen er kr 54 000 med en årlig rentesats på 17 %. Ingenting annet vil bli kjøpt på kortet mens gjelden blir betalt av.

Bruke funksjonen AVDRAG(rente;ANTALL.RENTE;NÅVERDI)

=AVDRAG(17%/12;2*12;5400)

Resultatet er en månedlig innbetaling på kr 266,99 for å betale ned gjelden om to år.

 • Renteargumentet er rentesatsen per periode for lånet. I denne formelen er for eksempel rentesatsen på 17 % delt på 12, antall måneder i et år.

 • Argumentet PERIODER på 2*12 er det totale antallet innbetalingsperioder for lånet.

 • Argumentet NÅVERDI eller nåverdi er 5400.

Regne ut månedlige avdrag på lån

Imagine en $ 180 000 hjem med 5% rente, med en 30-års boliglån.

Bruke funksjonen AVDRAG(rente;ANTALL.RENTE;NÅVERDI)

=ANDRAG(5%/12;30*12;180000)

Resultatet er en månedlig innbetaling (ikke inkludert forsikring og avgifter) på kr 966,28.

 • Renteargumentet er 5 % delt på de 12 månedene i et år.

 • Argumentet __innbet er 30*12 for et lån på 30 år med 12 månedlige innbetalinger hvert år.

 • NÅVERDI-argumentet er 180 000 (nåverdien av lånet).

Finn ut hvordan du lagrer hver måned for en drømmeferie

Du vil spare for en ferie i tre år fra nå som vil koste kr 8500. Den årlige renten for lagring er 1,5 %.

Bruke funksjonen AVDRAG(rente;ANTALL.RENTE;NÅVERDI;SLUTTVERDI)

=AVDRAG(1,5%/12;3*12;0;8500)

hvis du vil spare kr 85 000 på tre år, vil det kreve en besparelse på KR 230,99 hver måned i tre år.

 • Renteargumentet er 1,5 % delt på 12, antall måneder i et år.

 • Argumentet __innbet er 3*12 for tolv månedlige innbetalinger over tre år.

 • NÅVERDI (nåverdi) er 0 fordi kontoen starter fra null.

 • SLUTTVERDI (fremtidig verdi) du vil lagre, er kr 85 000.

Tenk deg at du sparer for en ferie på $ 8500 over tre år, og lurer på hvor mye du må sette inn på kontoen for å holde månedlige besparelser på $ 175,00 per måned. NÅVERDI-funksjonen beregner hvor mye av et startinnskudd som vil gi en fremtidig verdi.

Bruke funksjonen NÅVERDI(rente;ANTALL_INNBET;AVDRAG;SLUTTVERDI)

=NÅVERDI(1,5 %/12;3*12;-175;8500)

Et første innskudd på $1 969,62 kreves for å kunne betale $ 175,00 per måned og ende opp med $8500 på tre år.

 • Renteargumentet er 1,5 %/12.

 • Argumentet_INNBET er 3*12 (eller tolv månedlige innbetalinger i tre år).

 • ANBETALINGen er -175 (du betaler kr 175 per måned).

 • SLUTTVERDI (fremtidig verdi) er 8500.

Finn ut hvor lang tid det vil ta å betale ned et personlig lån

Imagine at du har et personlig lån på kr 25 000 og har sagt ja til å betale kr 150 per måned med 3 % årlig rente.

Bruke funksjonen ANTALL_INNBET(rente;ANDRAG;NÅVERDI)

=ANTALL_INNBET(3%/12;-150;2500)

det vil ta 17 måneder og noen dager å betale ned lånet.

 • Renteargumentet er 3 %/12 månedlige innbetalinger per år.

 • ARGUMENTET AVDRAG er -150.

 • NÅVERDI-argumentet (nåverdi) er 2500.

Regne ut en nedbetaling

La oss si at du vil kjøpe en bil på kr 19 000 til en rentesats på 2,9 % over tre år. Du vil beholde de månedlige innbetalingene på KR 350 i måneden, så du må regne ut nedbetalingen. I denne formelen er resultatet av NÅVERDI-funksjonen lånebeløpet, som deretter trekkes fra innkjøpsprisen for å få avdraget.

Bruke funksjonen NÅVERDI(rente;ANTALL_INNBET;AVDRAG)

=19000-NÅVERDI(2,9%/12; 3*12;-350)

nedbetalingen som kreves, vil være $6 946,48

 • Kjøpsprisen på kr 19 000 er oppført først i formelen. Resultatet av NÅVERDI-funksjonen trekkes fra innkjøpsprisen.

 • Renteargumentet er 2,9 % delt på 12.

 • Argumentet __innbet er 3*12 (eller tolv månedlige innbetalinger over tre år).

 • ANBETALINGen er -350 (du betaler kr 350 per måned).

Se hvor mye du sparer over tid

Fra og med $ 500 på kontoen din, hvor mye vil du ha på 10 måneder hvis du setter inn $ 200 i måneden med 1,5 % rente?

Bruke funksjonen SLUTTVERDI(rente;ANTALL_INNBET;AVDRAG;NÅVERDI)

=SLUTTVERDI(1,5%/12;10;-200;-500)

i 10 måneder ville du ha $ 2517,57 i besparelser.

 • Renteargumentet er 1,5 %/12.

 • ARGUMENTET_INNBET er 10 (måneder).

 • ARGUMENTET AVDRAG er -200.

 • Argumentet NÅVERDI (nåverdi) er -500.

Se også

ANNUITET (funksjon)

PERIODER (funksjon)

NÅVERDI (funksjon)

SLUTTVERDI (funksjon)

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×