Du kan bruke Project Online Power BI innholdspakke-malen til å rapportere på Project for nettet-data i dataverset. Du kan også tilpasse og utvide mulighetene i malen ved å endre filen slik at den passer organisasjonens behov.   

For mer informasjon om tilkobling av datakilder og installasjon av malen, kan du se Koble til Project for nettdata gjennom Power BI Desktop.  

Malen inneholder tilkoblinger, eller spørringer, for alle baseforekomstene av Project for nettet, inkludert prosjekter, oppgaver, bestillingsbare ressurser, prosjektbeholdere, prosjektteam og systembruker. Den inneholder også de nødvendige tilkoblingene for å hente data fra Roadmap-tjenesten (Roadmap, Roadmap-elementer og Roadmap-elementkoblinger), og det er også en tilgjengelig versjon som inneholder tilkoblinger for Project Web App (PWA) for scenarier med komplett porteføljerapportering. Alle malversjoner er tilgjengelige på Github på aka.ms/ProjectReports.

Malen inneholder et eksempel på hvordan Power BI og Project for nettet kan arbeide sammen for å gi omfattende innsikt i prosjektporteføljer.  

Denne malfilen er utviklet for å hjelpe deg å tilpasse rapportinnholdet for organisasjonen og utvide innsikten i ulike porteføljeaspekter. Etterhvert som mer funksjonalitet legges til i Project for nettet, vil rapportene bli videre tilpasset for å gi økt synlighet i dataene som administreres av de nye funksjonene.

Det kan være fristende å spørre etter og legge til alle data fra en kilde, med tanken om at de kanskje skal brukes i rapporten senere. Avhengig av størrelsen på datasettet, kan imidlertid spørringer etter alle data påvirke rapportytelsene i betydelig grad. Jo mer data rapporten laster inn, jo lenger tid vil innlasting og oppdatering da, og jo lenger vil det ta å generere visualiseringer på skjermen.  

Vi anbefaler at du fokuserer på de nåværende rapportbehovene for organisasjonen eller bestemte rapporteringsscenarier, og optimaliserer spørringene for å bare hente de dataene som er nødvendig for å støtte visualiseringene.  

Project Online Power BI-innholdspakkemalen er et eksempel på hvordan man kan optimalisere spørringer for emnet som utforskes. Noen kolonner som er nyttige for andre emner er ekskludert. Du kan utvide Prosjekt-forekomsten i dataverset i PowerApps ved å legge til flere kolonner. For mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Hvordan opprette og redigere kolonner. Disse kolonnene kan legges til i spørringer for å utvide eller endre fokus i Power BI-rapporten.

Eksempel: Utforske plasserings- og programkolonner

 1. Velg Rediger spørringer på båndet, og velg deretter Prosjekter under Spørringer i Power Query Editor.

 2. Velg tannhjul-ikonet på høyre side, ved siden av Fjernet andre kolonner under Spørringsinnstillinger.

  Redigeringsprogrammet for spørringer i Power BI med nummererte seksjoner for å vise hvordan kolonner legges til. Nummer 1 viser Prosjekter under Spørringer, nummer 2 viser hvilke oppføringer som skal fjernes under Brukte trinn, og nummer 3 viser tilpassede felter som en organisasjon har lagt til i Prosjekter-forekomsten sin.

 3. I dialigboksen Velg kolonner kan du søke etter tilpassede kolonner du vil legge til i rapporten. I dette eksempelet har vi lagt til kolonnene cr512_location og cr512_program fra listen over tilpassede kolonner organisasjonen har i Prosjekter-forekomsten. Du kan legge til tilpassede kolonner eller ekstra innebygde kolonner.  Dette er et eksempel på hvordan man velger kolonner som skal legges til i redigeringsprogrammet for spørringer. Kolonnene som legges til i dette eksempelet heter cr512_location og cr512_program.

 4. Velg Lukk og bruk i vinduet Power Query Editor, og velg deretter Oppdater på hovedbåndet for Power BI.

Ved å legge til kolonnene i dette eksempelet blir det mulig å opprette følgende diagrammer som viser prosjektantall etter program og plassering.  

Dette er et diagram som viser antall prosjekter etter plassering og program.

Et annet eksempel kan være å bruke den innebygde kolonnen createdon for å vise antall prosjekter opprettet etter måned.

Hvis du utvikler en rapport og ønsker å se på ytterligere tilpassede artefaktdata for prosjektledelse i forhold til prosjekter i systemet, kan du legge til nye datatabeller ved å spørre etter tilpassede datavers-entiteter. Maldesignet har gjort det enkelt å hente inn nye forekomster og koble dem til Prosjekter i datamodellen.

 1. Velg Rediger spørringer.

 2. Høyreklikk på Prosjektbeholder-spørringen under Spørringer, og velg Dupliser.

  Vinduet Redigeringprogram for spørringer med Prosjektbeholder og Dupliser valgt i Spørringer-feltet. Prosjektbeholder vises i Navn-feltet under EGENSKAPER. Oppføringen Omdøpte kolonner er fremhevet i feltet BRUKTE TRINN.

 3. For den nye dupliserte spørringen ved navn Prosjektbeholder (vist i bildet nedenfor), i Spørringsinnstillinger-feltet, under BRUKTE TRINN, sletter du trinnene for Omdøpte kolonner og Fjern andre kolonner.

 4. Velg tannhjul-ikonet ved siden av Navigasjon i BRUKTE TRINN.Redigeringsprogrammet for spørringer med Hendelser valgt i Spørringer-feltet. Tallet 2 vises ved siden av ordet Hendelser, som er oppført i Navn-feltet under EGENSKAPER, og tallet 1 vises ved siden av Navigasjon, som er valgt under BRUKTE TRINN i feltet Spørringsinnstillinger.

 5. Velg forekomsten du vil navigere til. I vårt eksempel velger vi en forekomst merket cr512_issues, som i dette eksempelet er en tilpasset forekomst i dataverset som lagrer hendelsesrelaterte data for prosjektene våre.

 6. Omdøp spørringen i Spørringsinnstillinger-feltet i Navn-boksen.  Her har vi omdøpt spørringen «Hendelser». 

 7. For å velge hvilke kolonner du vil beholde, velger du Administrer kolonner > Velg kolonner i Hjem-fanen. 

  Obs!: Du kan også omdøpe kolonnene til et mer brukervennlig navn (dette vil gjøre at rapportene ser mer profesjonelle ut, og forbedrer spørsmål- og svar-funksjonen i Power BI-tjenesten).

 8. Velg Lukk og bruk i vinduet Power Query Editor.

 9. Naviger til modellvisningen og opprett relasjoner som nødvendig mellom den nye forekomsten og Prosjekter-forekomsten.

Obs!: Relasjonene du oppretter er avhengig av ditt bestemte scenario. I dette eksempelet har vi koblet Hendelser-tabellen til Prosjekter-tabellen (Prosjekt-ID i Prosjekter til cr512_msdyn_project i Hendelser).

Prosjekter-panelet til venstre har Prosjekt-ID valgt. Hendelser-panelet til høyre har cr512_msdyn_project valgt. Det er vannrette streker som strekker seg fra hvert panel. Streken til venstre er litt lavere enn streken til høyre. Mellom de to strekene ligger en boks med en pil som peker opp. Disse linjene med pilen bidrar til å vise at det etableres en tilkobling mellom de to tabellene som representeres av de to panelene.

Ved å bruke tilleggsdata og -relasjoner, kan du opprette et sirkeldiagram med Prosjekter, Prosjektnavn og Hendelser, Antall av cr512_issueid. Diagrammet viser at de to prosjektene med flest hendelser er prosjektet Automatisert sporingssensor og Power BI-migrering, med fire hendelser hver.

Et sirkeldiagram i midten har navn på prosjekter som vises langs utsiden av sirkelen. Hvert prosjektnavn har et tilknyttet tall for å vise antall hendelser. Langs toppen av sirkelen ligger to prosjekter, som hver har tilknyttet tallet 4. Navnet på disse prosjektene og det tilknyttede tallet har en rektangulær bord.

Alternativt kan funksjonen Autooppdag relasjoner ofte finne nye relasjoner i dataene. Velg Administrer relasjoner på båndet i hovedskjermen i Power BI, og velg Autooppdag-knappen nederst. Power BI vil oppdage nye datarelasjoner i rapporten. Når det er fullført, vises hvor mange relasjoner som ble funnet nå som nye data og kolonner er lagt til. Du bør gå gjennom disse nye relasjonene for å sikre at de resulterende datamodellene er de du forventer.  

Når du legger til flere tilkoblinger (spørringer) i rapporten, kan du velge å tillate at Power BI-tjenesten skal gi deg innsikter fra datasettet.  

I tillegg kan festing av visualiseringer til et instrumentbord føre til bruk av spørsmål og svar i Power BI-tjenesten for å få ytterligere innsikt fra datasettet.  

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×