Utvid, skjul, eller vis detaljer i en PivotTable eller PivotChart

I en PivotTable eller et PivotChart kan du vise eller skjule til et hvilket som helst nivå med datadetaljer, og til og med for alle detaljnivåene, i én operasjon. Du kan også utvide eller skjule til et detaljnivå utover det neste nivået. Hvis du for eksempel begynner på et land/område-nivå, kan du utvide til et bynivå, som utvider både fylke/provins-nivået og by-nivået Dette kan være en tidsbesparende operasjon når du jobber med mange detaljnivåer. I tillegg kan du utvide eller skjule alle medlemmer for hvert felt i en online analysebehandling (OLAP)-datakilde.

Du kan også se detaljene som er brukt til å aggregere verdien i et verdifelt.

I en PivotTable eller et PivotChart kan du vise eller skjule til et hvilket som helst nivå med datadetaljer, og til og med for alle detaljnivåene, i én operasjon. Du kan også utvide eller skjule til et detaljnivå utover det neste nivået. Hvis du for eksempel begynner på et land/område-nivå, kan du utvide til et bynivå, som utvider både fylke/provins-nivået og by-nivået Dette kan være en tidsbesparende operasjon når du jobber med mange detaljnivåer. I tillegg kan du utvide eller skjule alle medlemmer for hvert felt i en OLAP-datakilde.

Utvid eller skjul nivåer i en PivotTable

I en PivotTable kan du gjøre ett av følgende:

 • Klikk på utvid- eller skjulknappen ved siden av elementet du vil utvide eller skjule.

  Obs!: Hvis du ikke ser utvid- eller skjulknappene, kan du se Vis eller skjul utvid- og skjulknappene i en PivotTable-inndeling under dette emnet.

 • Dobbeltklikk på elementet du vil utvide eller skjule.

 • Høyreklikk på elementet, klikk på Utvid/skjul, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil se detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Vis.

  • Hvis du vil skjule detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Skjul.

  • Hvis du vil skjule detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Skjul hele feltet.

  • Hvis du vil se detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Utvid hele feltet.

  • Hvis du vil se et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Utvid til «<Feltnavn>».

  • Hvis du vil skjule til et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Skjul til «<Feltnavn>».

Utvid eller skjul nivåer i et PivotChart

I et PivotChart: Høyreklikk på kategorietiketten du vil vise eller skjule detaljer om nivåer for, klikk på Vis/skjul, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil se detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Vis.

 • Hvis du vil skjule detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Skjul.

 • Hvis du vil skjule detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Skjul hele feltet.

 • Hvis du vil se detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Utvid hele feltet.

 • Hvis du vil se et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Utvid til «<Feltnavn>».

 • Hvis du vil skjule til et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Skjul til «<Feltnavn>».

Vis eller skjul vis- og skjulknappene i en PivotTable

Vis- og skjul-knappene vises som standard, men du kan ha skjult dem (for eksempel når du ikke vil at de skal vises i en utskrevet rapport). Hvis du vil bruke disse knappene for å vise eller skjule detaljnivåene i rapporten, må du kontrollere at de vises.

 • I Excel 2016 og Excel 2013: I Analyser-fanen ser du under Vis-gruppen og klikker på +/--knappene for å vise eller skjule utvid- og skjulknappene.

 • I Excel 2010: I Alternativer-fanen ser du under Vis-gruppen og klikker på +/--knappene for å vise eller skjule utvid- og skjulknappene.

  Bilde av båndet i Excel

 • I Excel 2007: I Alternativer-fanen ser du under Vis/skjul -gruppen og klikker på +/--knappene for å vise eller skjule utvid- og skjulknappene.

Obs!: Utvid- og skjulknappene er kun tilgjengelige for felter som har detaljdata.

Vis eller skjul detaljer for et verdifelt i en PivotTable

Som standard er alternativet for visningsdetaljer for et verdifelt i en PivotTable aktivert. Hvis du vil beskytte dataene fra å bli sett av andre, kan du slå den av.

Vis detaljer for verdifeltet

 • I en PivotTable kan du gjøre ett av følgende:

  • Høyreklikk på et felt i verdiområdet av pivottabellen, og klikk på Vis detaljer.

  • Dobbeltklikk på et felt i verdiområdet av pivottabellen.

   Detaljdataene som verdifeltet er basert på, er plassert på et nytt regneark.

Skjul detaljer for verdifeltet

 • Høyreklikk på arkfanen i regnearket som inneholder verdifeltdataene, og klikk på Skjul eller Slett.

Aktiver eller deaktiver alternativet for å vise verdifeltdetaljer.

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

 2. I Alternativet- eller Analyser-fanen (alt etter hvilken Excel-versjon du bruker) på båndet finner duPivotTable-gruppen og klikker på Alternativer.

  Bilde av båndet i Excel

 3. I Alternativer for pivottabell-dialogboksen klikker du på Data-fanen.

 4. Under Pivottabelldata, merker du av for eller opphever avmerkingen for Aktiver vis detaljer for å aktivere eller deaktivere dette alternativet.

  Obs!: Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for en OLAP-datakilde.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Lag en PivotTable

Bruk feltlisten for å arrangere felter i en PivotTable

Lag et PivotChart

Bruk slicere for å filtrere data

Lag en PivotTable-tidslinje for å filtrere datoer

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×