We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

I en PivotTable eller et PivotChart kan du vise eller skjule til et hvilket som helst nivå med datadetaljer, og til og med for alle detaljnivåene, i én operasjon. På Windows og Mac kan du også utvide eller skjule til et detaljnivå utover neste nivå. Hvis du for eksempel begynner på et land/område-nivå, kan du utvide til et bynivå, som utvider både fylke/provins-nivået og by-nivået Dette kan være en tidsbesparende operasjon når du jobber med mange detaljnivåer. I tillegg kan du utvide eller skjule alle medlemmer for hvert felt i en online analysebehandling (OLAP)-datakilde. Du kan også se detaljene som er brukt til å aggregere verdien i et verdifelt.

I en PivotTable kan du gjøre ett av følgende:

 • Klikk på utvid- eller skjulknappen ved siden av elementet du vil utvide eller skjule.

  Obs!: Hvis du ikke ser utvid- eller skjulknappene, kan du se Vis eller skjul utvid- og skjulknappene i en PivotTable-inndeling under dette emnet.

 • Dobbeltklikk på elementet du vil utvide eller skjule.

 • Høyreklikk på elementet, klikk på Utvid/skjul, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil se detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Vis.

  • Hvis du vil skjule detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Skjul.

  • Hvis du vil skjule detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Skjul hele feltet.

  • Hvis du vil se detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Utvid hele feltet.

  • Hvis du vil se et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Utvid til «<Feltnavn>».

  • Hvis du vil skjule til et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Skjul til «<Feltnavn>».

I et PivotChart: Høyreklikk på kategorietiketten du vil vise eller skjule detaljer om nivåer for, klikk på Vis/skjul, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil se detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Vis.

 • Hvis du vil skjule detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Skjul.

 • Hvis du vil skjule detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Skjul hele feltet.

 • Hvis du vil se detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Utvid hele feltet.

 • Hvis du vil se et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Utvid til «<Feltnavn>».

 • Hvis du vil skjule til et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Skjul til «<Feltnavn>».

Vis- og skjul-knappene vises som standard, men du kan ha skjult dem (for eksempel når du ikke vil at de skal vises i en utskrevet rapport). Hvis du vil bruke disse knappene for å vise eller skjule detaljnivåene i rapporten, må du kontrollere at de vises.

I Excel 2016 og Excel 2013: I Analyser-fanen ser du under Vis-gruppen og klikker på +/--knappene for å vise eller skjule utvid- og skjulknappene.

Bilde av båndet i Excel

Obs!: Utvid- og skjulknappene er kun tilgjengelige for felter som har detaljdata.

Du kan vise eller skjule detaljer og deaktivere eller aktivere det tilsvarende alternativet.

Vis detaljer for verdifeltet

 • I en PivotTable kan du gjøre ett av følgende:

  • Høyreklikk på et felt i verdiområdet av pivottabellen, og klikk på Vis detaljer.

  • Dobbeltklikk på et felt i verdiområdet av pivottabellen.

   Detaljdataene som verdifeltet er basert på, plasseres i et nytt regneark.

Skjul detaljer for verdifeltet

 • Høyreklikk på arkfanen i regnearket som inneholder verdifeltdataene, og klikk på Skjul eller Slett.

Aktiver eller deaktiver alternativet for å vise verdifeltdetaljer.

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

 2. I Alternativet- eller Analyser-fanen (alt etter hvilken Excel-versjon du bruker) på båndet finner duPivotTable-gruppen og klikker på Alternativer.

  Bilde av båndet i Excel

 3. I Alternativer for pivottabell-dialogboksen klikker du på Data-fanen.

 4. Under Pivottabelldata, merker du av for eller opphever avmerkingen for Aktiver vis detaljer for å aktivere eller deaktivere dette alternativet.

  Obs!: Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for en OLAP-datakilde.

I en PivotTable kan du gjøre ett av følgende:

 • Klikk på utvid- eller skjulknappen ved siden av elementet du vil utvide eller skjule.

  Obs!: Hvis du ikke ser utvid- eller skjulknappene, kan du se Vis eller skjul utvid- og skjulknappene i en PivotTable-inndeling under dette emnet.

 • Dobbeltklikk på elementet du vil utvide eller skjule.

 • Høyreklikk på elementet, klikk på Utvid/skjul, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil se detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Vis.

  • Hvis du vil skjule detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Skjul.

  • Hvis du vil skjule detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Skjul hele feltet.

  • Hvis du vil se detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Utvid hele feltet.

  • Hvis du vil se et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Utvid til «<Feltnavn>».

  • Hvis du vil skjule til et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Skjul til «<Feltnavn>».

I et PivotChart: Høyreklikk på kategorietiketten du vil vise eller skjule detaljer om nivåer for, klikk på Vis/skjul, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil se detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Vis.

 • Hvis du vil skjule detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Skjul.

 • Hvis du vil skjule detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Skjul hele feltet.

 • Hvis du vil se detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Utvid hele feltet.

 • Hvis du vil se et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Utvid til «<Feltnavn>».

 • Hvis du vil skjule til et detaljnivå utover det neste nivået, klikker du på Skjul til «<Feltnavn>».

Vis- og skjul-knappene vises som standard, men du kan ha skjult dem (for eksempel når du ikke vil at de skal vises i en utskrevet rapport). Hvis du vil bruke disse knappene for å vise eller skjule detaljnivåene i rapporten, må du kontrollere at de vises.

I Excel 2016 og Excel 2013: I Analyser-fanen ser du under Vis-gruppen og klikker på +/--knappene for å vise eller skjule utvid- og skjulknappene.

Bilde av båndet i Excel

Obs!: Utvid- og skjulknappene er kun tilgjengelige for felter som har detaljdata.

Du kan vise eller skjule detaljer og deaktivere eller aktivere det tilsvarende alternativet.

Vis detaljer for verdifeltet

 • I en PivotTable kan du gjøre ett av følgende:

  • Høyreklikk på et felt i verdiområdet av pivottabellen, og klikk på Vis detaljer.

  • Dobbeltklikk på et felt i verdiområdet av pivottabellen.

   Detaljdataene som verdifeltet er basert på, plasseres i et nytt regneark.

Skjul detaljer for verdifeltet

 • Høyreklikk på arkfanen i regnearket som inneholder verdifeltdataene, og klikk på Skjul eller Slett.

Aktiver eller deaktiver alternativet for å vise verdifeltdetaljer.

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

 2. I Alternativet- eller Analyser-fanen (alt etter hvilken Excel-versjon du bruker) på båndet finner duPivotTable-gruppen og klikker på Alternativer.

  Bilde av båndet i Excel

 3. I Alternativer for pivottabell-dialogboksen klikker du på Data-fanen.

 4. Under Pivottabelldata, merker du av for eller opphever avmerkingen for Aktiver vis detaljer for å aktivere eller deaktivere dette alternativet.

  Obs!: Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for en OLAP-datakilde.

I en PivotTable kan du gjøre ett av følgende:

 • Klikk på utvid- eller skjulknappen ved siden av elementet du vil utvide eller skjule.

  Obs!: Hvis du ikke ser utvid- eller skjulknappene, kan du se Vis eller skjul utvid- og skjulknappene i en PivotTable-inndeling under dette emnet.

 • Dobbeltklikk på elementet du vil utvide eller skjule.

 • Høyreklikk på elementet, klikk på Utvid/skjul, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil se detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Vis.

  • Hvis du vil skjule detaljene for det gjeldende elementet, klikker du på Skjul.

  • Hvis du vil skjule detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Skjul hele feltet.

  • Hvis du vil se detaljene for alle elementene i et felt, klikker du på Utvid hele feltet.

Vis- og skjul-knappene vises som standard, men du kan ha skjult dem (for eksempel når du ikke vil at de skal vises i en utskrevet rapport). Hvis du vil bruke disse knappene for å vise eller skjule detaljnivåene i rapporten, må du kontrollere at de vises.

Klikk +/- Knapper i Vis-gruppenpivottabellfanen for å vise eller skjule knappene for å vise eller skjule knappene for å vise og skjule.


Båndkommandoer i Vis-gruppen

Obs!: Utvid- og skjulknappene er kun tilgjengelige for felter som har detaljdata.

Visning eller skjuling av detaljer støttes for pivottabeller som er opprettet fra en tabell eller et område. 

Vis detaljer for verdifeltet

 • I en PivotTable kan du gjøre ett av følgende:

  • Klikk hvor som helst i pivottabellen. Klikk Vis detaljer pivottabellfanen.

  • Høyreklikk på et felt i verdiområdet av pivottabellen, og klikk på Vis detaljer.

  • Dobbeltklikk på et felt i verdiområdet av pivottabellen.

   Detaljdataene som verdifeltet er basert på, plasseres i et nytt regneark.

Skjul detaljer for verdifeltet

 • Høyreklikk på arkfanen i regnearket som inneholder verdifeltdataene, og klikk på Skjul eller Slett.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

Opprette en pivottabell

Bruke feltlisten til å ordne felt i en pivottabell

Opprett et PivotChart

Bruke slicere til å filtrere data

Opprett en PivotTable-tidslinje for å filtrere datoer

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×