Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Beregner varians basert på hele populasjonen (ignorerer logiske verdier og tekst i populasjonen).

Syntaks

VARIANS.P(tall1;[tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen VARIANS.P har følgende argumenter:

 • Tall1     Obligatorisk. Det første tallargumentet som utgjør en populasjon.

 • Tall2;...     Valgfritt. Tallargumentene fra 2 til 254 utgjør en populasjon.

Merknader

 • VARIANS.P forutsetter at argumentene utgjør hele populasjonen. Hvis dataene representerer et utvalg av populasjonen, må du beregne variansen ved hjelp av VARIANS.S.

 • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

 • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

 • Hvis et argument er en matrise eller en referanse, telles bare tall i denne matrisen eller referansen. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller feilverdier i matrisen eller referansen ignoreres.

 • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

 • Hvis du vil ta med logiske verdier og tekstrepresentasjoner av tall i en referanse som en del av beregningen, kan du bruke funksjonen VARIANSPA.

 • Formelen for VARIANS.P er:

  Formel

  der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(tall 1;tall 2;…) og n er utvalgsstørrelsen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Styrke

1 345

1 301

1 368

1 322

1 310

1 370

1 318

1 350

1 303

1 299

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VARIANS.P(A2:A11)

Variansen for bruddstyrke for alle verktøyene forutsatt at bare ti verktøy produseres (hele populasjonen brukes)

678,84

=VARIANS.S(A2:A11)

Variansen, der funksjonen VARIANS.S brukes, som forutsetter at bare et utvalg av populasjonen testes. Resultatet er ulikt resultatet av VARIANS.P.

754,27

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×