Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen VARIANSPA i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner varians basert på hele populasjonen.

Syntaks

VARIANSPA(verdi1; [verdi2]; ...)

Syntaksen for funksjonen VARIANSPA har følgende argumenter:

 • Verdi1; verdi2; ...    Verdi1 er obligatorisk, etterfølgende verdier er valgfrie. Fra 1 til 255 verdiargumenter som utgjør en populasjon.

Merknader

 • VARIANSPA forutsetter at argumentene omfatter hele populasjonen. Hvis dataene utgjør et utvalg fra populasjonen, må du beregne variansen ved hjelp av VARIANSA.

 • Argumenter kan være følgende: tall, navn, matriser eller referanser som inneholder tall, tekstrepresentasjoner av tall, eller logiske verdier, for eksempel SANN eller USANN i en referanse.

 • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

 • Argumenter som inneholder SANN, får verdien 1 ved beregningen. Argumenter som inneholder tekst eller USANN, får verdien 0 (null).

 • Hvis et argument er en matrise eller en referanse, blir bare verdier i denne matrisen eller referansen brukt. Tomme celler og tekstverdier i matrisen eller referansen blir ignorert.

 • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

 • Hvis du ikke vil ta med logiske verdier og tekstrepresentasjoner av tall i en referanse som en del av beregningen, kan du bruke funksjonen VARIANSP.

 • Formelen for VARIANSPA er :

  Formel

  der x er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(verdi 1;verdi 2;…) og n er utvalgsstørrelsen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Styrke

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VARIANSPA(A2:A11)

Variansen for bruddstyrke for alle verktøyene forutsatt at bare ti verktøy produseres (hele populasjonen)

678,84

=VARIANS(A2:A11)

Dette eksemplet bruker VARIANS-funksjonen basert på et utvalg av populasjonen, og returnerer et annet resultat.

754,27

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×