Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

VARIGHET-funksjonen, en av de økonomiskefunksjonene , returnerer Macauley-varigheten for en antatt pålydende verdi på kr 100. Varighet defineres som et vektet gjennomsnitt av nåtidsverdien for kontantstrømmer, og brukes som et mål på en obligasjonspriss respons på endringer i avkastningen.

Syntaks

VARIGHET(betalingsdato; forfallsdato; rente; avkastning; frekvens; [basis])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2018. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for funksjonen VARIGHET har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Rente    Obligatorisk. Verdipapirets årlige rente.

 • Avkastning    Obligatorisk. Verdipapirets årlige avkastning.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2018 er serienummer 43101, fordi det er 43 101 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen da en renteinnbetaling utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år utstedes 1. januar 2018 og kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2018, betalingsdatoen vil være 1. juli 2018, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2048, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2018.

 • Betalingsdato, forfallsdato, frekvens og basis avrundes til heltall.

 • Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer VARIGHET #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis rente < 0 eller hvis < 0, returnerer VARIGHET #NUM! som feilverdi.

 • Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2 eller 4, returnerer VARIGHET #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer VARIGHET #NUM! som feilverdi.

 • Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer VARIGHET #NUM! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

07/01/2018

Betalingsdato

01/01/2048

Forfallsdato

8.0%

Rente

9,0%

Avkastning

2

Frekvens er halvårlig (se ovenfor)

1

Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VARIGHET(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Varigheten for verdipapiret med vilkårene ovenfor

10.9191453

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×