Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av vekst  -funksjonen i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner forventet eksponentiell vekst ved hjelp av eksisterende data. VEKST returnerer y-verdiene for en serie med nye x-verdier som du angir ved hjelp av eksisterende x- og y-verdier. Du kan også bruke regnearkfunksjonen VEKST for å tilpasse en eksponentiell kurve til eksisterende x- og y-verdier.

Syntaks

VEKST(kjente_y; [kjente_x]; [nye_x]; [konst])

Syntaksen for funksjonen VEKST har følgende argumenter:

 • Kjente_y    Obligatorisk. Settet med y-verdier som du allerede kjenner i forholdet y = b*m^x.

  • Hvis matrisen kjente_y er i en enkelt kolonne, tolkes hver kolonne med kjente_x som en separat variabel.

  • Hvis matrisen kjente_y er i én rad, blir hver rad med kjente_x tolket som en egen variabel.

  • Hvis noen av tallene i known_y er 0 eller negative, returnerer VEKST #NUM! som feilverdi.

 • Kjente_x    Valgfritt. Et valgfritt sett med x-verdier som du kanskje allerede kjenner i forholdet y = b*m^x.

  • Matrisen kjente_x kan omfatte ett eller flere sett med variable. Hvis det bare er brukt ett sett med variabler, kan kjente_y og kjente_x være områder med en hvilken som helst form, så lenge de har de samme dimensjonene. Hvis mer enn én variabel brukes, må known_y være en vektor (det vil se ut som et område med en høyde på én rad eller en bredde på én kolonne).

  • Hvis kjente_x er utelatt, blir det satt lik matrisen {1;2;3;...} som er den samme størrelsen som kjente_y.

 • Nye_x    Valgfritt. Nye x-verdier som du vil at funksjonen VEKST skal returnere de tilsvarende y-verdiene for.

  • Nye_x må inneholde en kolonne (eller rad) for hver uavhengig variabel, på samme måte som kjente_x. Hvis kjente_y er i én kolonne, må kjente_x og nye_x ha samme antall kolonner. Hvis kjente_y er i en enkelt rad, må kjente_x og nye_x ha samme antall rader.

  • Hvis nye_x utelates, blir den satt til det samme som kjente_x.

  • Hvis både kjente_x og nye_x utelates, blir de satt til matrisen {1;2;3;...}, som er samme størrelse som kjente_y.

 • Konst    Valgfritt. En logisk verdi som angir om konstanten b skal tvinges til å være lik 1 eller ikke.

  • Hvis konst er SANN eller utelates, beregnes b normalt.

  • Hvis konst er USANN, settes b til lik 1 og m-verdiene justeres slik at y = m^x.

Merknader

 • Formler som returnerer matriser, må settes inn som matriseformler etter at riktig antall celler er merket.

 • Når du setter inn en matrisekonstant som argument, så som kjente_x, bruker du semikolon til å skille verdier i samme rad, og omvendt skråstrek (\) til å skille mellom rader.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Måned

Enheter

Formel (tilsvarende enheter)

11

33 100

32 618

12

47 300

47 729

13

69 000

69 841

14

102 000

102 197

15

150 000

149 542

16

220 000

218 822

Måned

Formel (forutsette enheter)

Formel brukt i matrisen C2:C7 ovenfor

17

320 197

=VEKST(B2:B7;A2:A7)

18

468 536

Formel brukt i matrisen B9:B10 ovenfor

=VEKST(B2:B7;A2:A7;A9:A10)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×