Vanligvis kan du dele tekstfiler uten å tenke på underliggende detaljer som hvordan teksten lagres. Hvis du imidlertid deler tekstfiler med personer som bruker andre språk, laster ned tekstfiler via Internett eller deler tekstfiler med andre datasystemer, kan det hende du må velge en kodestandard når du åpner eller lagrer en fil.

Når du eller andre åpner en tekstfil i Microsoft Word eller et annet program – kanskje på en datamaskin som har systemprogramvare på et annet språk enn det som ble brukt til å opprette filen – hjelper kodestandarden programmet med å bestemme hvordan det skal gjengi teksten slik at den er leselig.

Hva vil du gjøre?

Lære om tekstkoding

Det som vises som tekst på skjermen, er faktisk lagret som numeriske verdier i tekstfilen. Datamaskinen oversetter de numeriske verdiene til synlige tegn. Det gjør den ved å bruke en kodestandard.

En kodestandard er et nummereringssystem som tilordner en numerisk verdi til hvert teksttegn et tekstsett. Et tegnsett kan bestå av alfabetiske tegn, tall og andre symboler. Forskjellige språk har ofte ulike tegnsett, og det finnes derfor mange ulike kodestandarder som representerer tegnsettene som brukes på forskjellige språk.

Forskjellige kodestandarder for forskjellige språk

Kodestandarden som lagres med en tekstfil, inneholder den informasjonen datamaskinen trenger for å vise teksten på skjermen. I kodingen Kyrillisk (Windows) har for eksempel tegnet Й den numeriske verdien 201. Når du åpner en fil som inneholder dette tegnet, på en datamaskin som bruker kodingen Kyrillisk (Windows), leser datamaskinen den numeriske verdien 201 og viser Й på skjermen.

Hvis du imidlertid åpner den samme filen på en datamaskin som bruker en annen koding, vises det tegnet som tilsvarer den numeriske verdien 201 i den kodestandarden som bruke som standard på denne datamaskinen. Hvis for eksempel datamaskinen bruker kodestandarden Vesteuropeisk (Windows), vises tegnet i den opprinnelige kyrilliskbaserte filen som É i stedet for Й fordi verdien 201 tilsvarer tegnet É i kodingen Vesteuropeisk (Windows).

Unicode: én kodestandard for mange alfabeter

Hvis du vil unngå problemer med koding og dekoding av tekstfiler, kan du lagre filene med Unicode-koding. Unicode dekker de fleste tegnsett på tvers av alle de språkene som er utbredt blant dagens datamaskinbrukere.

Siden Word er basert på Unicode, lagrer Word automatisk filer i Unicode. Du kan åpne og lese Unicode-kodede filer på norskspråklige datamaskinsystemer uavhengig av språket i teksten. På samme måte er det slik at hvis du bruker det norskspråklige systemet til å lagre filer som Unicode, kan filen inneholde tegn som ikke finnes i vesteuropeiske alfabeter, som greske, kyrilliske, arabiske eller japanske tegn.

Til toppen av siden

Velg en kodestandard når du åpner en fil

Hvis teksten vises rotete eller som spørsmålstegn eller bokser når du åpner en fil, kan det være at Word ikke har funnet den riktige kodestandarden for teksten i filen. Du kan angi kodestandarden som du kan bruke til å vise (dekode) teksten.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Avansert.

 4. Rull til Generelt-delen, og merk deretter av for Bekreft konvertering av filformat ved åpning.

  Obs!: Når det er merket av i denne boksen, vises dialogboksen Konverter fil i Word hver gang du åpner en fil med et annet format enn et Word-format (Word-formatene inkluderer DOC-, DOT-, DOCX-, DOCM-, DOTX- og DOTM-filer). Hvis du ofte arbeider med slike filer, men sjelden vil velge en kodestandard, må du huske å deaktivere dette alternativet for å hindre at denne dialogboksen åpnes unødvendig.

 5. Lukk og åpne filen på nytt.

 6. Merk av for Kodet tekst i dialogboksen Konverter fil.

 7. Velg Annen koding i dialogboksen Filkonvertering, og velg deretter kodestandarden du vil bruke, fra listen.

  Du kan forhåndsvise teksten i området Forhåndsvisning for å kontrollere om teksten er leselig i kodestandarden du valgte.

Hvis nesten all tekst ser lik ut (for eksempel bare bokser eller prikker), kan det hende at skriften som er nødvendig for å vise tegnene, ikke er installert. Hvis den nødvendige skriften ikke er tilgjengelig, kan du installere flere skrifter.

Gjør følgende når du skal installere flere skrifter:

 1. Klikk Start-knappen i Microsoft Windows, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Gjør ett av følgende:

  I Windows 7

  1. Klikk Avinstaller et program i Kontrollpanel.

  2. I listen over programmer klikker du Microsoft Office eller Microsoft Word, avhengig av om du installerte Word som del av Office eller som et frittstående program, og deretter klikker du Endre.

  I Windows Vista

  1. Klikk Avinstaller et program i Kontrollpanel.

  2. I listen over programmer klikker du Microsoft Office eller Microsoft Word, avhengig av om du installerte Word som del av Office eller som et frittstående program, og deretter klikker du Endre.

  I Microsoft Windows XP

  1. Klikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

  2. I boksen Installerte programmer klikker du Microsoft Office eller Microsoft Word, avhengig av om du installerte Word som del av Office eller som et frittstående program, og deretter klikker du Endre.

 3. Klikk Legg til eller fjern funksjoner under Endre installasjonen av Microsoft Office, og klikk deretter Fortsett.

 4. Utvid Delte funksjoner for Office under Installasjonsalternativer, og vis deretter Internasjonal støtte.

 5. Merk skriftsettet du vil ha, klikk pilen ved siden av det du har merket, og velg deretter Kjør fra Min datamaskin.

Tips!: Når du åpner en kodet tekstfil, bruker Word skriftene som er definert i dialogboksen Webalternativer. (Du åpner dialogboksen Webalternativer ved å klikke Office-knappen, klikke Alternativer for Word og deretter klikke Avansert. I Generelt-delen klikker du Webalternativer.) Du kan velge alternativer i kategorien Skrifter i dialogboksen Webalternativer for å tilpasse skriften for hvert tegnsett.

Til toppen av siden

Velg en kodestandard når du lagrer en fil

Hvis du ikke velger en kodestandard når du lagrer en fil, kodes filen som Unicode i Word. Du kan vanligvis bruke standard Unicode-koding siden den støtter støtter flest tegn på flest språk.

Hvis dokumentet skal åpnes i et program som ikke støtter Unicode, kan du velg samme kodestandard som målprogrammet bruker. Med Unicode kan du for eksempel opprette et dokument i tradisjonell kinesisk på et norskspråklig system. Hvis dokumentet skal åpnes i et program på tradisjonelt kinesisk som ikke støtter Unicode, kan du lagre dokumentet med kodingen Tradisjonell kinesisk (Big5). Når dokumentet åpnes i programmet på tradisjonelt kinesisk, vises all tekst som den skal.

Obs!: Siden Unicode er den mest omfattende standarden, kan det å lagre tekst i en annen koding føre til at enkelte tegn ikke lenger vises. Et dokument som er kodet i Unicode, kan for eksempel inneholde hebraisk eller kyrillisk tekst. Hvis dette dokumentet lagres med kodingen Kyrillisk (Windows), kan ikke den hebraiske teksten vises lenger, og hvis dokumentet lagres med kodingen Hebraisk (Windows), kan ikke den kyrilliske teksten vises lenger.

Hvis du velger en kodingsstandard som ikke støtter tegnene du brukte i filen, markerer Word i rødt tegnene den ikke kan lagre. Du kan forhåndsvise teksten i den kodestandarden du velger før du lagrer filen.

Tekst som er formatert i Symbol-skriften eller i feltkoder, fjernes fra filen når du lagrer filen som kodet tekst.

Velge en kodestandard

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Lagre som.

  Hvis du vil lagre filen i en annen mappe, finner og åpner du mappen.

 3. I Filnavn-boksen skriver du inn et nytt navn for filen.

 4. I boksen Filtype velger du Ren tekst.

 5. Klikk Lagre.

 6. Hvis dialogboksen Microsoft Office Word kompatibilitetskontroll vises, klikker du Fortsett.

 7. I dialogboksen Filkonvertering merker du av for den kodestandarden du vil bruke:

  • Hvis du vil bruke standard kodestandard for systemet, klikker du Windows (standard).

  • Hvis du vil bruke MS-DOS-kodestandarden, klikker du MS-DOS.

  • Hvis du vil bruke en bestemt kodestandard, velger du Annen koding, og deretter velger du kodestandarden du vil bruke, fra listen. Du kan forhåndsvise teksten i området Forhåndsvisning for å kontrollere om all tekst er lesbar i kodestandarden du valgte.

   Obs!: Du kan endre størrelsen på dialogboksen Filkonvertering slik at du kan forhåndsvise mer av dokumentet.

 8. Hvis du får meldingen "Tekst merket med rødt blir ikke lagret riktig med den valgte kodingen", kan du prøve å velge en annen kode, eller du kan merke av for Tillat tegnerstatning.

  Når du tillater tegnerstatning, erstatter Word et tegn som ikke kan vises, med nærmeste tilsvarende tegn i den kodingen du velger. En ellipse blir for eksempel erstattet med tre prikker og doble kommaer erstattes av rette anførselstegn.

  Hvis kodingen du velger ikke har et tilsvarende tegn for et tegn som er merket med rødt, lagres tegnet som er merket med rødt, som et tegn uten sammenheng, for eksempel et spørsmålstegn.

 9. Hvis dokumentet åpnes i et program som ikke bryter tekst fra én linje til den neste, kan du ta med harde linjeskift i dokumentet ved å merke av for Sett inn linjeskift, og deretter angi om du vil at linjeskiftene skal avgrenses med linjeskift (CR), linjeskift (LF) eller begge deler, i boksen Avslutt linjer med.

Til toppen av siden

Tilgjengelige kodestandarder i Word

Word gjenkjenner flere kodestandarder, og det støtter kodestandardene som følger med systemprogramvaren på datamaskinen.

Følgende liste over skrivesystemer viser kodestandardene (også kalt kodesider) som er knyttet til hvert skrivesystem.

Skrivesystem

Kodestandard

Skrift som brukes

Flerspråklig

Unicode (UCS-2 little-endian og big-endian, UTF-8, UTF-7)

Standardskrift basert på Normal-stilen for din språkversjon av Word.

Arabisk

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Kinesisk (forenklet)

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Kinesisk (tradisjonell)

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Kyrillisk

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Engelsk/vesteuropeisk eller annet latinsk skript

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Gresk

Windows 1253

Courier New

Hebraisk

Windows 1255

Courier New

Japansk

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Koreansk

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Thai

Windows 874

Tahoma

Vietnamesisk

Windows 1258

Courier New

Indisk: Tamil

ISCII 57004

Latha

Indisk: Nepali

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisk: Konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisk: Hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisk: Assamesisk

ISCII 57006

Indisk: Bengali

ISCII 57003

Indisk: Gujarati

ISCII 57010

Indisk: Kannada

ISCII 57008

Indisk: Malayalam

ISCII 57009

Indisk: Oriya

ISCII 57007

Indisk: Marathi

ISCII 57002 (Devanagari)

Indisk: Punjabi

ISCII 57011

Indisk: Sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

Indisk: Telugu

ISCII 57005

 • Det indiske språkene krever systemstøtte og passende OpenType-skrifter.

 • Bare begrenset støtte er tilgjengelig for nepali, assamesisk, bengali, gujarati, malayalam og oriya.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen

SPØR FELLESSKAPET >

Få støtte

KONTAKT OSS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×