Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen VERDIAVS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer avskrivningen for et aktivum for en angitt periode, medregnet delperioder, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en annen metode du angir. VERDIAVS står for den variable verdiforringelsen.

Syntaks

VERDIAVS(kostnad; restverdi; levetid; start_periode; slutt_periode; [faktor]; [skift])

Syntaksen for funksjonen VERDIAVS har følgende argumenter:

 • Kostnad    Obligatorisk. Den opprinnelige kostnaden for aktivumet.

 • Restverdi    Obligatorisk. Verdien ved slutten av avskrivningen (noen ganger kalt aktivumets restverdi). Denne verdien kan være 0.

 • Levetid    Obligatorisk. Antall perioder et aktivum blir avskrevet over (ofte kalt aktivumets økonomiske levetid).

 • Start_periode    Obligatorisk. Startperioden du vil beregne avskrivningen for. Start_period må bruke de samme enhetene som levetid.

 • Slutt_periode    Obligatorisk. Sluttperioden du vil beregne avskrivningen for. End_period må bruke de samme enhetene som levetid.

 • Faktor    Valgfritt. Satsen verdien avskrives med. Settes til 2 (dobbel degressiv avskrivning) hvis argumentet utelates. Bytt faktor hvis du ikke vil bruke dobbel degressiv avskrivningsmetode. Hvis du vil ha en beskrivelse av dobbel degressiv avskrivning, se DEGRAVS.

 • Skift    Valgfritt. En logisk verdi som angir om du skal bytte til lineær avskriving når avskrivingen er større enn verdiforringelsen.

  • Hvis skift er SANN, bytter ikke Microsoft Excel til lineær verdiavskrivning selv når avskrivningen er større enn verdiforringelsen.

  • Hvis skift er USANN eller utelatt, skifter Excel til lineær avskriving når avskrivingen er større enn verdiforringelsen.

Viktig!: Alle argumenter, unntatt skift, må være positive tall.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

2400

Opprinnelig kostnad

300

Restverdi

10

Levetid i år

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VERDIAVS(A2; A3; A4*365; 0; 1)

Avskrivningen den første dagen. Det antas automatisk at faktor er 2.

$1,32

=VERDIAVS(A2; A3; A4*12; 0; 1)

Avskrivning første måned.

kr 40,00

=VERDIAVS(A2; A3; A4; 0; 1)

Avskrivning første år.

kr 480,00

=VERDIAVS(A2; A3; A4*12; 6; 18)

Avskrivning mellom sjette og attende måned.

$396,31

=VERDIAVS(A2; A3; A4*12; 6; 18; 1,5)

Avskrivning mellom sjette og attende måned med en faktor på 1,5 i stedet for dobbel degressiv avskrivning.

$311,81

=VERDIAVS(A2; A3; A4; 0; 0,875; 1,5)

Avskrivningen for det første regnskapsåret som du eier aktivumet, forutsatt at skattelovgivningen begrenser deg til 150 prosent avskrivning av den fallende saldoen. Aktiva kjøpes i midten av første kvartal i regnskapsåret.

$315,00

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×