Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen VERDITYPE i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer verditypen. Bruk VERDITYPE når resultatet av en annen funksjon er avhengig av verditypen i en angitt celle.

Syntaks

VERDITYPE(verdi)

Syntaksen for funksjonen VERDITYPE har følgende argumenter:

  • Verdi    Obligatorisk. Kan være en hvilken som helst Excel-verdi: tall, tekst, logisk verdi og så videre.

Hvis verdi er

Returnerer VERDITYPE

Tall

1

Tekst

2

Logisk verdi

4

Feilverdi

16

Matrise

64

Sammensatte data

128

Merknader

  • VERDITYPE er nyttig når du bruker funksjoner som aksepterer flere typer forskjellige data som ARGUMENT eller INNDATA. Bruk VERDITYPE til å finne ut hvilken type data som ble returnert av en funksjon eller formel.

  • Du kan ikke bruke VERDITYPE til å avgjøre om en celle inneholder en formel. VERDITYPE avgjør bare verditypen til den resulterende verdien (verdien som vises). Hvis verdi er en cellereferanse til en celle som inneholder en formel, vil VERDITYPE returnere verditypen til formelens resulterende verdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Nilsen

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VERDITYPE(A2)

Returnerer type for verdien i A2. Teksttypen indikeres med 2.

2

=VERDITYPE("M. "&A2)

Returnerer type for "Mr. Smith, som er Tekst.

2

=VERDITYPE(2+A2)

Returnerer formeltypen i C6, som returnerer 16, typen for feilmeldingen #VALUE! Feilmeldingen #VERDI! vises i C7.

16

=(2+A2)

Feilverdien som returneres av formelen =(2+A2), som brukes i C2.

#VERDI!

=VERDITYPE({1;2\3;4})

Returnerer typen for en matrisekonstant, som er 64.

64

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×