Viktig    Access Services 2010 og Access Services 2013 fjernes fra neste versjon av SharePoint. Vi anbefaler at du ikke oppretter nye webapper, og migrerer eksisterende apper til en alternativ plattform, for eksempel Microsoft Power apper.

Når du kjører kompatibilitetskontrollen, lagres eventuelle feil i en tabell, webkompatibilitetsproblemer. Dette emnet forklarer generelt hvordan du håndterer feilene som er oppført i tabellen Problemer med webkompatibilitet, og gir også spesifikk hjelp om generelle feil som du kan se oppført.

Obs!: Mange kompatibilitetskontrollfeil skyldes tilstedeværelsen av objekter eller innstillinger for bare skrivebord (eller klient) i en database som du vil publisere på nettet.

Oversikt

Når du kjører kompatibilitetskontrollen, opprettes en tabell for å vise eventuelle feil som oppstår. Her er for eksempel tabellen åpen som viser en feil:

Tabellen Problemer med webkompatibilitet

Feilen som er oppført, indikerer at en kolonne i Tabell2 har en datatype som ikke er kompatibel med nettet.

Slik fungerer denne artikkelen

I dette og i de andre feilemnene for webkompatibilitetskontroll er hver feil oppført i følgende format:

Feiltekst    Verdien i Beskrivelse-feltet for raden i tabellen Webkompatibilitetsproblemer.

Det betyr følgende    Mer informasjon for å hjelpe deg med å forstå problemet.

Dette kan du gjøre    Den anbefalte løsningen på feilen.

Til toppen av siden

ACCWeb102000

Feiltekst    objektnavn avhenger av objektnavnet til klientobjektet.

Det betyr følgende    Det angitte nettobjektet er avhengig av et annet objekt som ikke er et nettobjekt. Noen eksempler er:

  • Et nettskjema som viser informasjonen fra en klientspørring

  • Et nettskjema som har en knapp som starter en klientrapport ved klikk

Nettobjektet vil ikke fungere riktig på nettet med mindre du fjerner avhengigheten til klientobjektet.

Dette kan du gjøre    Fjern referansen til klientobjektet. Du vil kanskje også opprette klientobjektet på nytt som et nettobjekt, og erstatte referansen til klientobjektet med en referanse til det nye nettobjektet.

Til toppen av siden

ACCWeb102001

Feiltekst    Egenskapsverdien inneholder ett eller flere tegn som ikke er kompatible med nettet.

Det betyr følgende    Objektnavnet eller kontrollnavnet er ugyldig for bruk på nettet.

Dette kan du gjøre    Kontroller at objektnavnet ikke bryter noen av følgende regler:

  • Navnet kan ikke inneholde et punktum (.), utropstegn (!), hakeparenteser ([]), innledende mellomrom eller tegn som ikke kan skrives ut, for eksempel returtegn

  • Navnet kan ikke inneholde noen av følgende tegn: / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • Navnet begynner kanskje ikke med et likhetstegn (=)

  • Navnet må være fra 1 til 64 tegn

Til toppen av siden

ACCWeb102002

Feiltekst    objektnavn avhenger av objektnavn som ikke finnes.

Det betyr følgende    Det angitte nettobjektet er avhengig av et annet objekt som ikke er et nettobjekt. Noen eksempler er:

  • Et nettskjema som viser informasjonen fra en klientspørring

  • Et nettskjema som har en knapp som starter en klientrapport ved klikk

Nettobjektet vil ikke fungere riktig på nettet med mindre du fjerner avhengigheten til klientobjektet.

Dette kan du gjøre    Fjern referansen til klientobjektet. Du vil kanskje også opprette klientobjektet på nytt som et nettobjekt, og erstatte referansen til klientobjektet med en referanse til det nye nettobjektet.

Til toppen av siden

ACCWeb102004

Feiltekst    Egenskapsverdien må være standardverdien for å være kompatibel med nettet.

Det betyr følgende    Bare standardverdien for den angitte egenskapen støttes i nettdatabaser.

Dette kan du gjøre    Erstatt den gjeldende verdien for den angitte egenskapen til standardverdien for denne egenskapen.

Til toppen av siden

ACCWeb102008

Feiltekst    objektnavn avhenger av objektnavnet som er inkompatibelt med nettet.

Det betyr følgende    Det første objektet refererer til det andre objektet, men det andre objektet vil ikke være tilgjengelig på nettet.

Dette kan du gjøre    Fjern referansen til det andre objektet, eller erstatt referansen med en referanse til et annet objekt som er webkompatibelt.

Til toppen av siden

ACCWeb102011

Feiltekst    Egenskapsverdien må være verdi for å være kompatibel med nettet.

Det betyr følgende    Den angitte egenskapen må ha den angitte verdien i en nettdatabase.

Dette kan du gjøre    Endre egenskapsverdien til den angitte verdien.

Til toppen av siden

ACCWeb102013

Feiltekst    Egenskapsverdien må ikke være tom for å være kompatibel med nettet.

Det betyr følgende    Den angitte egenskapen må ha en verdi for å fungere i en nettdatabase.

Dette kan du gjøre    Tilordne en verdi til egenskapen.

Til toppen av siden

ACCWeb102014

Feiltekst    Databaser under kildekodekontrollen er ikke kompatible med nettet.

Det betyr følgende    Databasen du prøver å publisere, er under kildekodekontroll, som ikke støttes i en nettdatabase.

Dette kan du gjøre    Komprimer og reparer databasen for å fjerne den fra kildekodekontrollen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bidra til å forhindre og løse problemer med databasefiler ved hjelp av Komprimer og reparer.

Til toppen av siden

ACCWeb102015

Feiltekst    Lengden på egenskapsverdistrengen kan ikke være lengre enn heltall.

Det betyr følgende    Den angitte egenskapen har en strengverdi som er for lang. Dette skjer vanligvis med kontrollnavn (maksimumslengde 255), etikett- eller knappetekster (maks. 2048), koder (2048), beskrivelser (2048), verktøytipstekst (255), objektnavn (255) og bildenavn (255).

Dette kan du gjøre    Forkort strengverdien. Disse egenskapene er vanligvis i egenskapsarket for et skjema eller en rapport.

Til toppen av siden

ACCWeb102016

Feiltekst    Egenskapsverdien må være et webkompatibelt skjema eller en rapport for å være kompatibel med nettet.

Det betyr følgende    Det angitte delskjemaet eller delrapporten er ikke webkompatibelt.

Dette kan du gjøre    Fjern delskjemaet eller delrapporten, eller erstatt det med en webkompatibel versjon.

Til toppen av siden

ACCWeb102017

Feiltekst    Nettkompatibilitetskontroll avbrutt.

Det betyr følgende    Hvis du ikke avbrutte kompatibilitetskontrollen, kan ett av følgende være tilfelle:

  • Databasen er skrivebeskyttet.

  • Ikke alle objekter er lukket.

Dette kan du gjøre    Lukk alle åpne databaseobjekter, og kjør kompatibilitetskontrollen på nytt. Hvis ingen objekter er åpne eller feilen oppstår på nytt, kontrollerer du om databasefilen er skrivebeskyttet.

Til toppen av siden

ACCWeb106004

Feiltekst    -objektet er ikke kompatibelt med nettet.

Det betyr følgende    Det angitte objektet er en datatilgangsside og kan ikke publiseres.

Dette kan du gjøre    Fjern alle datatilgangssider fra databasen du vil publisere på nettet.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×