WordArt-verktøy

Når du setter inn eller velger WordArt, vil en ny WordArt-verktøy-fane bli tilgjengelig. Denne artikkelen forteller deg hvordan du setter inn og sletter WordArt og veileder deg gjennom bruk av funksjonene på WordArt-verktøy fanen.

I denne artikkelen

Oversikt over WordArt

Sette inn og slette WordArt

WordArt-verktøyfanen

Oversikt over WordArt

WordArt er et galleri med tekststiler som du kan legge til i publikasjonene for å skape dekorative effekter, for eksempel skyggelagt eller speilet (reflektert) tekst. Du kan bruke WordArt til å legge til spesielle teksteffekter i dokumentet. Du kan for eksempel strekke en tittel, skråstille teksten, tilpasse tekst til en forhåndsinnstilt figur, eller bruke et gradert fyll. WordArt blir et objekt som du kan flytte eller plassere i dokumentet for å legge til dekorasjon eller utheving. Du kan endre eller legge noe til teksten i et eksisterende WordArt-objekt når du vil.

Sette inn og slette WordArt

Sette inn WordArt:

 1. Velg Sett inn-fanen.

 2. Velg WordArt-rullegardinmenyen i Tekst-gruppen.

 3. Velg fra Vanlige WordArt-stiler- eller WordArt-tranformeringsstil-galleriet.

 4. Skriv inn teksten i Rediger WordArt-tekst-boksen, velg skrift, skriftstørrelse og bruk fet eller kursiv, og klikk deretter på OK.

Slette WordArt:

 1. Merk WordArt-objektet.

 2. Trykk DEL.

Toppen av siden

WordArt-verktøyfanen

WordArt-verktøyfanen gjør det mulig å formatere tekst og effekter i WordArt-objektet, ordne WordArt-objektet i forhold til andre objekter på siden, og endre størrelsen på WordArt-objektet.

Fanen WordArt-verktøy i Publisher 2010

Tekstgruppen

Tekstgruppen gir deg tilgang til verktøy for å endre tekstinnholdet, avstand, høyde, bytte mellom vannrett og loddrett, og tekstjusteringen i WordArt-objektet.

WordArt-tekstgruppe i Publisher 2010

Rediger tekst

Hvis du vil endre teksten i WordArt-objektet, klikker du på Rediger tekst og redigerer teksten i Rediger WordArt-tekst-boksen.

Avstand

Avstand gjør det mulig å justere avstanden mellom tegn i WordArt-objektet ved hjelp en av de fem forhåndsinnstilte formatene og eventuelt ved hjelp av knipingpar.

 • Svært tett: Øker bredden på teksten for å eliminere avstanden mellom tegnene i hvert ord.

 • Tett : Øker bredden på teksten for å minimere avstanden mellom tegnene i hvert ord.

 • Normal : Dette er standardvalget, og gjør at det blir en normal avstand mellom tegnene med normal tekstbredde for skriften.

 • Løs : Reduserer bredden på teksten for å øke avstanden mellom tegnene.

 • Svært Løs : Reduserer bredden på teksten for å maksimere avstanden mellom tegnene.

 • Knip tegnpar: Kniping håndterer partegn som ser ut som de er lengre fra hverandre enn andre par, når de står ved siden av hverandre. Opprett et WordArt-objekt med teksten «WordArt-test» for å se dette, og slå kniping av og på for å se forskjellen.

Jevn høyde

Dette valget gjør at alle bokstaver får samme høyde, både store og små bokstaver.

Loddrett WordArt-tekst

Dette verktøyet veksler WordArt-objektet mellom loddrett og vannrett format.

Juster tekst

Her kan du endre justeringen av teksten i WordArt-objektet.

 • Venstrejuster: Justerer teksten med venstre side i WordArt-objektet.

 • Midtstill: Midtstiller teksten i WordArt-objektet.

 • Høyrejuster: Justerer teksten med høyre side i WordArt-objektet.

 • Ordjuster: Justerer teksten med både høyre og venstre side i WordArt-objektene ved å flytte ordene i teksten.

 • Bokstavjuster: Justerer teksten med både høyre og venstre side i WordArt-objektene ved å flytte bokstavene i teksten.

 • Strekkjuster: Justerer teksten med både høyre og venstre side i WordArt-objekter ved å strekke tegnene.

Gruppen WordArt-stiler

WordArt-stilgruppen gjør at du kan endre WordArt-stilen, endre fargen på fyll og linjer og endre formen på WordArt-objektet. Du kan forhåndsvise hver av disse effektene ved å holde musepekeren over utvalget, så vil Publisher forhåndsvise valget i publikasjonen.

Gruppen WordArt-stiler i Publisher 2010

WordArt-stiler

Velg stilen du vil bruke fra galleriet. Hvis du vil se alle tilgjengelige stiler, klikker du på Mer-knappen. Mer-knappen

Figurfyll

Du kan endre fargen som fyller WordArt-teksten. Du kan også erstatte fyllet med et bilde og justere graderingen, teksturen og mønsteret for fyllet.

Alternativer for WordArt 3D-figurfyll i Publisher 2010

Klikk på Figurfyll i Figurstiler-gruppen, og gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil bruke en farge som du nylig har brukt, klikk på en av fargene som vises.

 • Hvis du vil se flere fargevalg, klikker du på Flere fyllfarger, og deretter velger du fargen du vil bruke.

 • Hvis du vil bruke en farge fra hvor som helst i arbeidsområdet, klikk på Eksempel på fyllfarge, og klikk deretter på pipetten for fargen du vil bruke.

 • Hvis du vil bruke Bilde, Gradering, Tekstur, eller Mønster, velg det aktuelle menyelementet.

Figuromriss

Du kan endre fargen på omrisset av WordArt-teksten. Du kan også endre tykkelsen på omrisset, gjøre omrisset stiplet eller bruke et mønster.

WordArt formateringsalternativer for figuromriss i Publisher 2010

Klikk på Figuromriss i Figurstiler-gruppen, og gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil bruke en farge som du nylig har brukt, klikk på en av fargene som vises.

 • Hvis du vil se flere fargevalg, klikker du på Flere omrissfarger, og deretter velger du fargen du vil bruke.

 • Hvis du vil justere Tykkelse, Streker eller Mønster på omrisset, velg det aktuelle menyelementet.

Endre figur

WordArt-teksten følger en definert figur.

Alternativer for å endre WordArt-figurer i Publisher 2010

Du kan for eksempel endre den rette standardfiguren til å bøye seg oppover ved å merke det første Fordrei-alternativet fra galleriet:

WordArt formatert på vanlig måte i Publisher 2010

WordArt som viser tekstbrytingseffekten i Publisher 2010

Obs!:  Noen av figurene har et gult rombeformet håndtak som du kan dra for å endre egenskapene til figuren du velger.

Skyggeeffektgruppen

Skyggeeffekter-gruppen gjør det mulig å formatere en skygge i WordArt.

Skyggeeffekter-gruppen i kategorien Bildeverktøy i Publisher 2010

 1. Klikk på Skyggeeffekter, og velg deretter effekten du vil bruke fra galleriet med skyggeeffektstiler.

 2. Hvis du vil endre fargen på skyggen, velg Skyggefarge, og velg deretter fargealternativene du vil bruke.

 3. Hvis du vil skyve skyggeavstanden, klikker du på de aktuelle retningsknappene.
  Verktøyet for forbedring av skyggeeffekter i kategorien Bildeverktøy i Publisher 2010

 4. Klikk på knappen i midten for å slå skyggeeffekt på og av.

3D-effektgruppen

3D-effektgruppen gir deg muligheten til å få WordArt-objektet til å se tredimensjonalt ut.

WordArt 3D-effektergruppe i Publisher 2010

3D-effekter

Du kan bruke en 3D-effekt fra et effektgalleri. Du kan også justere fargen, dybden, retningen, lysforholdene og overflaten på effekten. Hvis du holder musepekeren over den valgte 3D-effekten, vil WordArt forhåndsvise effekten.

Alternativer for WordArt 3D-effekter i Publisher 2010

3D-effektgalleri

Hold pekeren over valgene i galleriet for å forhåndsvise effekten på WordArt-objektet. Klikk for å velge effekten. Hvis du vil fjerne alle 3D-effekter, klikker du på Ingen 3D-effekt.

3D-farge
 • Hvis du vil bruke en farge som du nylig har brukt, klikk på en av fargene som vises.

 • Hvis du vil se flere fargevalg, klikker du på Flere 3D-farger, og deretter velger du fargen du vil bruke.

 • Hvis du vil bruke en farge fra publikasjonen, kanskje i et bilde på siden, velger du Eksempel på 3D-farge, flytter markøren Knapp til fargen du vil prøve, og klikker på den.

Dybde

Velg dybden på 3D-effekten, fra Uendelig til 0 pkt..

Retning

Hver effekt i galleriet har en standard retning, men du kan bruke dette verktøyet til å konfigurere retningen effekten bruker til å simulere tre dimensjoner.

Lysforhold

På samme måte som med Retning, kan du bruke Lysforhold-verktøyet til å endre retningen for 3D-WordArt-lyskilden.

Overflate

Du kan endre WordArt-overflaten fra Matt til Plast, Metall, eller Trådramme.

3D-helling

Verktøyet for 3D-helling gjør det mulig å finjustere retningen på 3D-effekten ved å rotere WordArt-objektet til venstre, høyre, opp eller ned. Den midterste knappen slår 3D-effekter på eller av.

Alternativer for WordArt 3D-helleeffekter i Publisher 2010

Toppen av siden

Ordne gruppe

Ordne-gruppen gjør det mulig å angi virkemåten for tekstbryting rundt WordArt-objektet, sende WordArt-objektet bakover eller fremover i forhold til andre objekter på siden, justere WordArt-objektet på siden, gruppere WordArt-objektet med andre objekter eller dele opp grupper, og rotere WordArt-objektet. Hvis du vil ha mer informasjon om å ordne objekter, kan du se:

Ordne-gruppen i kategorien Bildeverktøy i Publisher 2010

Størrelsegruppe

Størrelsegruppen gir deg kontroll over Figurhøyde og Figurbredde på WordArt-objektet. Du kan også dra håndtakene manuelt på WordArt-objektet for å endre størrelsen.

Størrelse-gruppen i kategorien Bildeverktøy i Publisher 2010 .

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×