Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen XIR i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske. Hvis du vil beregne internrenten for en serie periodiske kontantstrømmer, bruker du funksjonen IR.

Syntaks

XIR(verdier;datoer;[antatt])

Syntaksen for XIR har følgende argumenter:

 • Verdier    Obligatorisk. En serie kontantstrømmer som tilsvarer en innbetalingsplan i datoer. Den første innbetalingen er valgfri og korresponderer med en kostnad eller innbetaling som faller i begynnelsen av investeringen. Hvis den første verdien er en kostnad eller innbetaling, må den være en negativ verdi. Alle påfølgende innbetalinger blir diskontert basert på et 365 dagers år. Verdiserien må inneholde minst én positiv og én negativ verdi.

 • Datoer    Obligatorisk. En betalingsdatoplan som korresponderer med kontantstrømbetalingene. Datoer kan forekomme i en hvilken som helst rekkefølge. Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst. .

 • Anslag    Valgfritt. Et tall du antar er i nærheten av resultatet av XIR.

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Tall i datoer blir avrundet til heltall.

 • XIR forventer minst én positiv kontantstrøm og én negativ kontantstrøm. Hvis ikke, returnerer XIR #NUM! som feilverdi.

 • Hvis et tall i datoer ikke er en gyldig dato, returnerer XIR #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis et tall i datoer foran startdatoen, returnerer XIR #NUM! som feilverdi.

 • Hvis verdier og datoer inneholder et annet antall verdier, returnerer XIR #NUM! som feilverdi.

 • I de fleste tilfeller trenger du ikke angi en antakelse for XIR-beregningen. Hvis utelatt, antas det at anslag er 0,1 (10  %).

 • XIR er relatert til XNNV, funksjonen for netto nåverdi. Rentesatsen som beregnes av XIR, er renten som tilsvarer XNNV = 0.

 • Excel bruker en iterativ teknikk for å beregne XIR. Ved hjelp av en endringsfrekvens (fra og med anmodning) blar XIR gjennom beregningen til resultatet er nøyaktig innenfor 0,000001 prosent. Hvis XIR ikke finner et resultat som fungerer etter 100 forsøk, #NUM! #VERDI!. Satsen endres til:

  Formel

  der:

  • di = i. betalingsdato.

  • d1 = 0. betalingsdato.

  • Pi = i. betaling.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Verdier

Datoer

-10 000

01.01.2008

2 750

01.03.2008

4 250

30.10.2008

3 250

15.02.2009

2 750

01.04.2009

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=XIR(A3:A7;B3:B7; 0,1)

Internrenten (0,373362535 eller 37,34 %)

37,34%

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×