Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Dette er én av et sett med artikler om Access SQL. Denne artikkelen beskriver hvordan du skriver en SELECT-setning og bruker eksempler for å illustrere ulike teknikker du kan bruke når du skriver dem.

Hvis du vil ha en oversikt over Access SQL, kan du se artikkelen Access SQL: grunnleggende begreper, vokabular og syntaks.

I denne artikkelen

Velg felt: SELECT-setningen

Et SELECT-uttrykk starter vanligvis med en SELECT-setning. Du bruker en SELECT-setning til å spesifisere navnene på feltene som inneholder data du vil bruke i en spørring. Du kan også bruke uttrykk i stedet for eller i tillegg til feltene. Du kan også bruke et annet SELECT-uttrykk som et felt, dette kalles en delspørring.

La oss si at du ønsker å vite telefonnumrene til kundene dine. Forutsatt at feltet som lagrer kundetelefonnumre kalles txtCustPhone, vises SELECT-setningen som følger:

SELECT [txtCustomerPhone]

Du kan bruke hakeparenteser til å omslutte navnet. Hvis navnet ikke inneholder mellomrom eller spesialtegn (for eksempel skilletegn), er hakeparenteser valgfritt. Hvis navnet inneholder mellomrom eller spesialtegn, må du bruke hakeparentesene.

Tips!: Et navn som inneholder mellomrom, er lettere å lese og kan spare tid når du utformer skjemaer og rapporter, men det kan ende opp med at du må skrive mer når du skriver SQL-setninger. Du bør vurdere dette faktumet når du gir navn til objekter i Access-databasen.

Hvis SQL-uttrykket har to eller flere felt som har samme navn, må du legge til navnet på datakilden for hvert felt i feltnavnet i SELECT-setningen. Du kan bruke samme navn for datakilden som du bruker i FROM-setningen.

Velg alle felt

Når du vil inkludere alle feltene fra en datakilde, kan du enten vise alle feltene i SELECT-setningen enkeltvis, eller du kan bruke jokertegnet stjerne (*). Når du bruker stjernesymbolet, bestemmer Access når spørringen kjører hvilke felt datakilden inneholder og inkluderer alle de feltene i spørringen. Dette bidrar til å sørge for at spørringen holder seg oppdatert om nye felt er blitt lagt til i datakilden.

Du kan bruke stjernesymbolet med én eller flere datakilder i et SQL-uttrykk. Hvis du bruker stjernesymbolet og det er flere datakilder, må du inkludere navnet på datakilden sammen med stjernesymbolet, slik at Access kan bestemme hvilken datakilde alle feltene skal hentes fra.

Anta for eksempel at du vil velge alle feltene fra Ordrer-tabellen, men bare e-postadressene fra Kontakter-tabellen. Din SELECT-setning kan se ut som dette:

SELECT Orders.*, Contacts.[E-mail Address]

Obs!: Hold oversikt over når du bruker stjernesymbolet. Hvis nye felt senere blir lagt til i datakilden, og du ikke har planer for dem, slår kanskje ikke spørringsresultatene ut som du ønsker.

Velg bestemte verdier

Hvis du vet at uttrykket vil velge overflødige data, og du heller vil vise bare bestemte verdier, kan du bruke nøkkelordet DISTINCT i SELECT-setningen. Anta for eksempel at hver kunde representerer flere forskjellige interesser der noen bruker samme telefonnummer. Hvis du ønsker å sørge for at du bare ser hvert telefonnummer én gang, vises SELECT-setningen slik:

SELECT DISTINCT [txtCustomerPhone]

Bruk erstatningsnavn for felt eller uttrykk: AS-nøkkelordet

Du kan endre etiketten som vises for et felt i dataarkvisning ved å bruke AS-nøkkelordet og et feltalias i SELECT-setningen. Et feltalias er et navn som du tilordner til et felt i en spørring for å gjøre det enklere å lese resultatene. Hvis du vil velge data fra et felt kalt txtCustPhone og feltet inneholder telefonnumre for kundene, kan du for eksempel forbedre lesbarheten for resultatene ved hjelp av et feltalias i SELECT-uttrykket, slik som dette:

SELECT [txtCustPhone] AS [Customer Phone]

Obs!: Du må bruke et feltalias når du bruker et uttrykk i en SELECT-setning.

Velg ved å bruke et uttrykk

Noen ganger vil du se på beregninger basert på dataene, eller hente bare en del av dataene i et felt. Anta for eksempel at du vil returnere kundenes fødselsår basert på data i BirthDate-feltet i databasen. Din SELECT-setning kan se ut som dette:

SELECT DatePart("yyyy",[BirthDate]) AS [Birth Year]

Dette uttrykket består av DatePart-funksjonen og to argumenter, «yyyy» (en konstant), og [BirthDate] (en identifikator).

Du kan bruke et hvilket som helst gyldig uttrykk som et felt hvis uttrykket produserer en enkel utdataverdi når det blir gitt en enkel inndataverdi.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×