Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du kan bruke makrohandlingen AngiTempVar i Access-skrivebordsdatabaser til å opprette en midlertidig variabel og angi den til en bestemt verdi. Variabelen kan deretter brukes som en betingelse eller et argument i etterfølgende handlinger, eller du kan bruke variabelen i en annen makro, i en hendelsesprosedyre eller i et skjema eller en rapport.

Innstilling

Makrohandlingen AngiTempVar har følgende argumenter:

Handlingsargument

Beskrivelse

Navn

Skriv inn navnet på den midlertidige variabelen.

Expression

Skriv inn et uttrykk som skal brukes til å angi verdien for denne midlertidige variabelen. Ikke sett likhetstegnet (=) foran uttrykket. Du kan klikke byggeverktøyknappen Verktøy-knappenfor å bruke uttrykksverktøyet til å angi dette argumentet.

Merknader

  • Du kan ha opptil 255 midlertidige variabler definert samtidig. Hvis du ikke fjerner en midlertidig variabel, beholdes den i minnet til du lukker databasen. Det er god praksis å fjerne midlertidige variabler når du er ferdig med å bruke dem. Hvis du vil fjerne én midlertidig variabel, bruker du handlingen FjernTempVar og angir argumentet til navnet på den midlertidige variabelen du vil fjerne. Hvis du har mer enn én midlertidig variabel og du vil fjerne alle samtidig, kan du bruke handlingen FjernAlleTempVars.

  • Midlertidige variabler er globale. Når en midlertidig variabel er opprettet, kan du referere til den i en hendelsesprosedyre, en Visual Basic for Applications (VBA)-modul, en spørring eller et uttrykk. Hvis du for eksempel opprettet en midlertidig variabel kalt MyVar, kan du bruke variabelen som kontrollkilde for en tekstboks ved hjelp av følgende syntaks:

=[TempVars]![MyVar]

Obs!: I makroer, spørringer og hendelsesprosedyrer trenger du ikke å sette et likhetstegn foran uttrykket.

Du kan også referere til midlertidige variabler i alle tillegg eller refererte databaser.

  • Hvis du vil kjøre makrohandlingen AngiTempVar i en VBA-modul, bruker du Legg til-metoden for TempVars-objektet .

Eksempel

Følgende makro demonstrerer hvordan du oppretter en midlertidig variabel ved hjelp av makrohandlingen AngiTempVar , deretter bruker den midlertidige variabelen i en betingelse og en meldingsboks, og deretter fjerner den midlertidige variabelen.

Betingelse

Handling

Argumenter

AngiTempVar

Navn: MyVar

Uttrykk: InputBox("Skriv inn et tall som ikke er null.")

[TempVars]! [MyVar]<>0

Meldingsboks

Melding: ="Du skrev inn " & [TempVars]! [MyVar] & "."

Lydsignal: Ja

Type: Informasjon

FjernTempVar

Navn: MyVar

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×