Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Denne samleoppdateringen ble utgitt i mai 20, 2014 å løse en "DPMAMService" krasjer som oppstod hvis den opprinnelige oppdateringen (KB 2958100) ble brukt.

Hvis du allerede har installert Samleoppdatering 2 på Windows Server 2003-servere, har du ikke installere samleoppdatering 2-agent som kreves for Windows Server 2003-kommunikasjon for denne nye utgivelsen. Flere oppdateringer etter at denne nye utgivelsen vil installert og fungerer som forventet.

Introduksjon

Denne artikkelen beskriver de nye funksjonene og problemer som er løst i samleoppdatering 2 for Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Denne artikkelen inneholder også Installasjonsinstruksjoner for samleoppdatering 2 for System Center 2012 R2 Data Protection Manager, og den inneholder instruksjoner for installasjon av agent til å beskytte arbeidsbelastninger for Windows Server 2003.

Nye funksjoner i denne samleoppdateringen

 • Støtte for Windows Server 2003 arbeidsbelastninger

  DPM 2012 R2 nå støtte for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av Windows Server 2008 og Windows Server 2003-servere. Når du har installert Samleoppdatering 2, vil du kunne beskytte Windows Server 2008 og Windows Server 2003 ved hjelp av DPM 2012 R2. Følgende arbeidsmengdene støttes i Windows Server 2008 og Windows Server 2003:

  • Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2005

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007

  Denne oppdateringen inneholder en ny agent for Windows Server 2003. Hvis du ikke tidligere har installert Samleoppdatering 2, kan du se delen "Installasjonsinstruksjoner".

 • Beskyttelse av SQL AlwaysOn med klynger

  Beskyttelse og gjenoppretting av tilgjengelighetsgrupper som er bygget med eller uten gruppert forekomster støttes nå, og fungerer problemfritt på samme måte som den gjør for ikke-grupperte tilgjengelighetsgrupper.

  Primary/Secondary

  Klynge

  Frittstående

  Klynge

  Støttes i UR2

  Støttes i UR2

  Frittstående

  Støttes i UR2

  Allerede støttes

Problemer som er løst i denne samleoppdateringen

Denne oppdateringen løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:

 • Generering av katalog mislykkes for 2013 for SharePoint-områder som inneholder app store deler.

 • DPM viser ikke gjenopprettingspunkt volumet er brukt plass informasjon. Verdien er alltid satt til 0 KB.

 • Hvis kommandoen SetBackupComplete kalles for tidlig, dette fører til at SetBackupSucceeded kalles å generere en 0x80042301 -feil i VSS.

 • Gjenoppretting av SharePoint element nivå mislykkes når den første delen av URL-adressen for området samsvarer med et annet område i SharePoint.

 • Statusrapporter viser at datatypen for Data Protection Manager (DPMDB) ikke er beskyttet selv om det faktisk er beskyttet og gyldig poeng for gjenoppretting er registrert.

 • En ugyldig sporingsmeldingen Formatstrengen forårsaker en andre sjanse System.FormatException unntak, og fører også til avslutning av DPM-prosessen.

Instruksjoner for installasjon

Hvis du vil installere oppdateringen for Data Protection Manager, gjør du følgende:

 1. Før du installerer denne oppdateringen, kan du ta en sikkerhetskopi av DPMDB.

 2. Installere samleoppdatering pakken på serveren som kjører System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Hvis du vil gjøre dette, må du kjøre Microsoft Update på serveren.

  Obs! Før du installerer denne oppdateringen via Microsoft Update, bør du avslutte Data Protection Manager-konsollen. Du må kanskje starte Data Protection Manager-serveren på nytt etter at du har installert denne samlepakken.

 3. Oppdatere beskyttelse agentene i Data Protection Manager-Administrator-konsollen. Hvis du vil gjøre dette, bruker du én av følgende metoder.

  Oppdatere beskyttelse agentene på Windows Server 2003-servereInstaller Windows Server 2003-agent ved hjelp av følgende trinn for å beskytte Windows Server 2003-servere med DPM 2012 R2 UR2:

  1. Installere Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable på Windows Server 2003-servere, hvis det ikke allerede er installert.   Obs! Du får følgende feilmelding hvis C++ redistributable ikke er installert:

   Installasjonsprogrammet for Data Protection Manager

   Kan ikke laste installasjonsskjermbildet for oppstart. Kontakt Microsoft Kundestøtte.

  2. Kopiere installasjonsprogrammet for Windows Server 2003-Agent fra DPM-server til Windows Server 2003-server, og deretter installere agenten.

   • 64-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Kjør følgende kommando fra en administrativ ledetekst:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name 
  4. Kjør følgende Windows PowerShell-cmdleten for å opprette en tilkobling med DPM-server:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain 
  5. På DPM-server, klikker du Oppdater to ganger på agenten som er koblet til management-grensesnittet. Valider deretter tilstand på Health Service initialiseres.

  Oppdatere beskyttelse agentene på andre produksjonsservereBruk en av følgende metoder for å oppdatere beskyttelse agentene på andre produksjonsservere.

  Metode 1: Oppdatere beskyttelsen agenter fra Data Protection Manager Administrator

  1. Åpne Data Protection Manager-Administrator-konsollen.

  2. Klikk kategorien Administrasjon , og klikk deretter kategorien agenter .

  3. Velg en datamaskin i Beskyttet datamaskin -listen, og deretter oppdateringen i handlingsruten .

  4. Klikk Ja, og klikk deretter Oppdater agenter.

   Obs! Du må kanskje starte datamaskinen etter at du installerer agent-oppgraderinger.

  Metode 2: Oppdatere beskyttelse agentene på datamaskiner som er beskyttet

  1. Skaffe oppdateringspakken for protection agent fra følgende mappe på System Center 2012 R2 Data Protection Manager-server:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1235.0Installasjonspakkene er som følger:

   • X86-baserte oppdateringer: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543.exe

   • X64-baserte oppdateringer: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543_AMD64.exe

  2. Kjøre riktig DPMAgentInstaller.exe pakke på hver beskyttet datamaskin, basert på arkitekturen av agent.

  3. Åpne Data Protection Manager-Administrator-konsollen på System Center 2012 R2 Data Protection Manager-server.

  4. Klikk kategorien Administrasjon og deretter agenter kategorien beskyttet datamaskiner, oppdatere informasjonen, og kontroller at versjonsnummeret agent er 4.2.1235.0.

Lær mer om hvordan du installerer beskyttelse agentene manuelt.

Instruksjoner for nedlasting

Oppdateringspakkene for Data Protection Manager er tilgjengelige fra Microsoft Update eller ved manuell nedlasting.

Microsoft Update

For å skaffe og installere en oppdateringspakke fra Microsoft Update, kan du følge denne fremgangsmåten på en datamaskin som har en gjeldende System Center 2012 R2-komponent som er installert:

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Dobbeltklikk Windows Updatei Kontrollpanel.

 3. I Windows Update-vinduet klikker du Sjekk Online for oppdateringer fra Microsoft Update.

 4. Klikk viktige oppdateringer er tilgjengelige.

 5. Velg samleoppdateringspakker som du vil installere, og klikk deretter OK.

 6. Hvis du vil installere de valgte pakkene, klikker du Installer oppdateringer.

Microsoft Update-katalogen

Gå til følgende webområde for å laste ned oppdateringspakkene manuelt fra Microsoft Update-katalogen:

Download Last ned Data Protection Manager nå.

Filnavn

Filstørrelse
(i KB)

Filversjon

bin\1033\Utils.dll

1,198

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2,444

4.2.1235.0

bin\CPWrapper.dll

1,074

4.2.1235.0

bin\VssRequestorWin8.dll

342

4.2.1235.0

bin\DPMRA.exe

5,519

4.2.1235.0

bin\DPMac.exe

1,823

4.2.1235.0

bin\installagentpatch.exe

99

4.2.1235.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1235.0

bin\launchpatch.exe

24

4.2.1235.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1235.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1235.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModel.dll

1,207

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1028\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1029\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1031\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1036\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1038\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1040\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1041\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1042\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1043\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1045\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1046\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1049\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1053\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1055\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2052\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2070\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3076\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3082\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiry.dll

173

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

195

4.2.1235.0

bin\VssRequestor.dll

340

4.2.1235.0

bin\VssRequestorXP.dll

314

4.2.1235.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1235.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1235.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1235.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1235.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1235.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1235.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

959

4.2.1235.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1235.0

bin\HypervVhdHelper.dll

82

4.2.1235.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1235.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1235.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1235.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1235.0

bin\DPMLA.exe

2,478

4.2.1235.0

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1235.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1235.0

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1033\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1028\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1029\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1031\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1036\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1038\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1040\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1041\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1042\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1043\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1045\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1046\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1049\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1053\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1055\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2052\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2070\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3076\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3082\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\AgentProxy.dll

224

4.2.1235.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1235.0

bin\SetDpmServer.exe

119

4.2.1235.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

150

4.2.1235.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1235.0

bin\setagentcfg.exe

142

4.2.1235.0

bin\setupDpmfltr.dll

113

4.2.1235.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1235.0

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1235.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1235.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1,005

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1235.0

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1235.0

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1235.0

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1235.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1235.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1235.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1235.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1235.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1,758

4.2.1235.0

bin\SummaryTE.dll

53

4.2.1235.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1235.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

553

4.2.1235.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1235.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1235.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1235.0

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2

bin\DsResourceLimits.xml

1


Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×