You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

I DENNE ARTIKKELEN

Løsning

Denne trinnvise veiledningen beskriver hvordan du bruker tastaturoppsettet USA-Internasjonal i Windows 7, Windows Vista og Windows XP.

Med oppsettet USA-Internasjonal kan du skrive inn internasjonale tegn og spesialtegn ved hjelp av tastekombinasjoner.

Bruke tastaturoppsettet USA-Internasjonal

Legge til tastaturoppsettet USA-Internasjonal


Følg trinnene nedenfor hvis du vil legge til tastaturoppsettet USA-Internasjonal:

 • Windows 7 eller Windows Vista

  1. Klikk Start , skriv inn intl.cpl i boksen Start søk, og trykk deretter ENTER.

  2. Klikk Endre tastaturer i kategorien Tastatur og språk.

  3. Klikk Legg til.

  4. Utvid språket du vil bruke. For eksempel Engelsk (USA).

  5. Utvid Tastatur-listen, merk av for USA-Internasjonal, og klikk deretter OK.

  6. På listen Standard inndataspråk klikker du Navn på språk - USA-Internasjonal (der Navn på språk er språket du valgte i trinn 4), og deretter klikker du OK to ganger.

  7. Klikk OK i dialogboksen Innstillinger for region og språk.


   Legg merke til at linjen Språk vises på oppgavelinjen. Når du plasserer musepekeren over den, vises det et verktøytips som beskriver det aktive tastaturoppsettet.

  8. Klikk linjen Språk, og klikk deretter USA-Internasjonal på hurtigmenyen som vises.

   Tastaturoppsettet USA-Internasjonal er valgt.

 • Windows XP

  1. Klikk Start, skriv inn intl.cpl i Kjør-boksen, og trykk deretter ENTER.

  2. Klikk Detaljer i kategorien Språk.

  3. Under Installerte tjenester klikker du Legg til.

  4. På listen Inndataspråk klikker du språket du vil bruke. For eksempel Engelsk (USA).

  5. På listen Tastaturoppsett/IME klikker du USA-Internasjonal og deretter OK.

  6. På listen Velg det installerte inndataspråket du vil skal brukes når datamaskinen startes klikker du Navn på språk - USA-Internasjonal (der Navn på språk er språket du valgte i trinn 6), og deretter klikker du OK.

  7. Klikk OK i dialogboksen Innstillinger for region og språk.

   Legg merke til at linjen Språk vises på oppgavelinjen. Når du plasserer musepekeren over den, vises det et verktøytips som beskriver det aktive tastaturoppsettet. For eksempel vises USA-Internasjonal.

  8. Klikk linjen Språk, og klikk deretter USA-Internasjonal på hurtigmenyen som vises.

   Tastaturoppsettet USA-Internasjonal er valgt.

Hvis du vil ha mer informasjon om språklinjen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

306993 SLIK GJØR DU: bruker du språklinjen i Windows XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 

Opprette utvidede tegn

Tastaturoppsettet USA-Internasjonal tilordner nye funksjoner til høyre ALT-tast (ALT-tasten på høyre side av tastaturet). Bruk høyre ALT-tast i kombinasjon med andre taster til å opprette utvidede tegn.

Tabellen nedenfor viser hvilke tegn du kan opprette med høyre ALT-tast i kombinasjon med en annen tast, i tillegg til dem du kan opprette ved å bruke høyre ALT-tast pluss SKIFT-tasten og en annen tast:

Opprette internasjonale tegn

Når du trykker APOSTROF-tasten ( ' ), ANFØRSELSTEGN-tasten ( ), GRAV AKSENT-tasten ( ` ), TILDE-tasten ( ~ ) eller CIRKUMFLEKS-tegnet ( ^ ), så vises det ingenting på skjermen før du trykker én tast til:

 • Hvis du trykker en bokstav som kan ha aksenttegn, så vises bokstaven med aksent.

 • Trykker du derimot tasten til et tegn som ikke kan ha aksenttegn, så vises det to separate tegn.

 • Trykker du mellomrom, så vises kun symbolet (apostrof, anførselstegn, grav aksent, tilde eller cirkumflekstegn).

Tabellen nedenfor viser tastaturkombinasjonene du kan bruke til å opprette tegnet du vil ha.

Merk Hvis du ikke er fornøyd med tastaturets virkemåte som er beskrevet i tabellen nedenfor, kan du legge til et annet tastaturoppsett, for eksempel amerikansk. Se delen Legge til tastaturoppsettet USA-Internasjonal i denne artikkelen for å få vite hvordan du legger til tastaturoppsett. Her skal du velge et annet tastatur enn USA-Internasjonal.

Trykk denne tasten

Trykk deretter denne tasten

Endelig tegn

'(APOSTROF)

c, e, y, u, i, o, a

ç, é, ý, ú, í, ó, á

"(ANFØRSELSTEGN)

e, y, u, i, o, a

ë, ÿ, ü, ï, ö, ä

`(GRAV AKSENT)

e, u, i, o, a

è, Ù, ì, ò, à

~(TILDE)

o, n, a

õ, ñ, ã

^(CIRKUMFLEKS)

e, u, i, o, a

ê, û, î, ô, â

Endring i Windows 7

I enkelte sentral- og østeuropeiske språkversjoner av Windows 7 er tastaturoppsettet USA-Internasjonal installert som standard tastaturoppsett i stedet for amerikansk tastaturoppsett. Det kan være ulik virkemåte på grunn av denne endringen. Endringen gjøres fordi tastaturoppsettet USA-Internasjonal inneholder alle tastene som finnes på det amerikanske tastaturet, i tillegg til at det støtter enda flere tegn med aksent som brukes ofte for disse nasjonale innstillingene.

Hvis du likevel vil bruke det amerikanske tastaturoppsettet, kan du se delen Legge til tastaturoppsettet USA-Internasjonal i denne artikkelen for å få vite hvordan du legger til tastaturoppsett.

Obs Her skal du velge US i stedet for USA-Internasjonal.

Bruke Trege taster

Tastekombinasjoner krever at du trykker og holder nede to eller flere taster samtidig. Dette er vanskelig å få til for brukere med bare én hånd eller som benytter munnpinne. Med Trege taster kan du trykke en endringstast (CTRL, ALT eller SKIFT) eller Windows-tasten og la den være aktivert inntil du trykker en annen tast.Følg disse stegene for å aktivere Trege taster:

 • Windows 7 eller Windows Vista

  1. Klikk Start windows icon og klikk deretter Kontrollpanel.

  2. Klikk Hjelpemiddel og deretter Endre tastaturets virkemåte.

  3. Merk av for Slå på trege taster.

  4. Klikk OK.

 • Windows XP

  1. Klikk Start og deretter Kontrollpanel.

  2. Under Velg en kategori klikker du Tilgjengelighetsalternativer.

  3. Under eller velg et Kontrollpanel-ikon klikker du Tilgjengelighetsalternativer.

   Dialogboksen Tilgjengelighetsalternativer vises.

  4. I kategorien Tastatur merker du av for Bruk Trege taster, og deretter klikker du OK.Løste dette problemet?

 • Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du eventuelt kontakte kundestøtte.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×