Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

IT-administratorer kan bruke denne veiledningen til å distribuere OneNote klassenotatblokk-tillegget på tvers av en skole eller et distrikt ved hjelp av gruppepolicymaler. Med denne fremgangsmåten skyver IT-administratorer ut standardinnstillingene for et bestemt Læring system for administrasjonssystem (LMS) eller studentinformasjonssystem (SIS) eller karakterbok. Ved å distribuere denne gruppepolicyen har lærerne mindre å konfigurere for å komme i gang med oppgave- og karakterintegrering med klassenotatblokk-tillegget.

Komme i gang

Last ned gruppepolicymaler for klassenotatblokk-tillegget.

Denne filen inneholder én enkelt språknøytralt ClassNotebook.admx-fil og flere språkspesifikke ClassNotebook.adml-filer, ett for hvert av de 43 språkene som klassenotatblokk-tillegget støtter.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker ADMX- og ADML-filer for Windows 7 og Windows Server 2008 og nyere, kan du se Administrere ADMX-filer for gruppepolicy trinnvis.

Administrere LMS/SIS-tilkoblinger

Klassenotatblokk-tillegget gjør det mulig for lærere å koble seg til skolens eller distriktets LMS/SIS. Når lærere klikker Tilkoblinger-knappen i klassenotatblokk-tillegget, blir de bedt om tilkoblingsinnstillinger som gjør at klassenotatblokk-tillegget kan koble til LMS/SIS, som vist i følgende skjermbilde.

Skjermbilde av dialogboksen Tilkoblinger i OneNote klassenotatblokk-tillegget med gruppepolicy ikke konfigurert.

Med denne gruppepolicyen kan en IT-administrator angi disse innstillingene for hver lærer i skolen eller distriktet. Når dette er aktivert, trenger ikke lærere å angi innstillingene manuelt. Følgende skjermbilde viser dialogboksen Behandle tilkoblinger med en gruppepolicy aktivert.

Skjermbilde av dialogboksen Tilkoblinger i OneNote klassenotatblokk-tillegget med gruppepolicy aktivert.

Avsnittene nedenfor beskriver disse innstillingene i detalj og hvordan de gjelder for hver av LMS/SIS-ene som klassenotatblokk-tillegget støtter.

Gruppepolicyinnstillinger

Tabellen nedenfor viser gruppepolicyinnstillingene som er inkludert i malene ovenfor.

Innstillingsnavn

Registerbane og verdinavn

Beskrivelse

LMS-navn

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

Denne policyinnstillingen angir LMS eller SIS som klassenotatblokk-tillegget kobler til.

Hvis du vil se listen over tillatte verdier for denne innstillingen, kan du se delen LMS/SIS-innstillinger nedenfor.

Verts-URL-adresse for LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

Denne policyinnstillingen angir verts-NETTADRESSEN for LMS eller SIS. Noen LMS og SIS har konstante vertsadresser, mens andre har vertsadresser som er spesifikke for en skole eller et distrikt.

Se delen LMS/SIS-innstillinger nedenfor for å se hvilke nettadresser for LMS eller SIS som har skolespesifikke eller distriktsspesifikke vertsadresser.

Klient-ID

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

Denne policyinnstillingen angir klient-ID-en (noen ganger kalt app-ID-en) som klassenotatblokk-tillegget krever for å kalle Api (Application Programming Interface) for noen LMS eller SIS. Klient-IDer genereres vanligvis av IT-administratoren i LMS/SIS-brukergrensesnittet sammen med klienthemmeligheten.

Se delen LMS/SIS-innstillinger nedenfor for å se hvilke LMS eller SIS som krever en klient-ID.

Klienthemmelighet

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

Denne policyinnstillingen angir klienthemmeligheten (noen ganger kalt apphemmeligheten) som klassenotatblokk-tillegget krever for å kalle API (Application Programming Interface) for noen LMS eller SIS.

Klienthemmeligheter genereres vanligvis av IT-administratoren i LMS/SIS-brukergrensesnittet sammen med klient-ID-en.

Se delen LMS/SIS-innstillinger nedenfor for å se hvilke LMS eller SIS som krever en klienthemmelighet.

Access-token

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

Denne policyinnstillingen angir tilgangstokenet (noen ganger kalt brukertokenet) som klassenotatblokk-tillegget krever for å kalle Api (Application Programming Interface) for noen LMS eller SIS.

Tilgangstokener genereres vanligvis av IT-administratoren i LMS/SIS-administratorinnstillingene.

Se delen LMS/SIS-innstillinger nedenfor for å se hvilke LMS eller SIS som krever et tilgangstoken.

Skolekode

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

Denne policyinnstillingen angir skolekoden som klassenotatblokk-tillegget for OneNote krever for å kunne kalle API (Application Programming Interface) for noen LMS eller SIS.

Verdien til denne innstillingen hentes vanligvis fra LMS/SIS-administratorinnstillingene.

Se delen LMS/SIS-innstillinger nedenfor for å se hvilke LMS eller SIS som krever en skolekode.

Skoleår

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

Denne policyinnstillingen angir skoleåret som klassenotatblokk-tillegget for OneNote krever for å kunne kalle API (Application Programming Interface) for noen LMS eller SIS.

Verdien til denne innstillingen hentes vanligvis fra LMS/SIS-administratorinnstillingene.

Se delen LMS/SIS-innstillinger nedenfor for å se hvilke LMS eller SIS som krever et skoleår.

LMS/SIS-innstillinger

Avsnittene nedenfor viser gruppepolicyinnstillingene som kreves av hvert LMS/SIS-tillegg som støttes av klassenotatblokk-tillegget.

En innstillingsverdi i fet skrift angir at verdien må angis ordrett. For eksempel verdien for innstillingen LMS-navn.

En innstillingsverdi i kursiv angir at verdien er spesifikk for skolens eller distriktets LMS/SIS-forekomst og vanligvis hentes fra administratorens innstillinger. For eksempel verdien for innstillingen LMS Host URL.

Aeries

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Aeries

Blackbaud

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Blackbaud

Verts-URL-adresse for LMS

Streng

Nettadressen til skolens eller distriktets Blackbaud-forekomst. Eksempel: https://contoso.blackbaud.com

Brightspace

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Brightspace

Verts-URL-adresse for LMS

Streng

Nettadressen til skolens eller distriktets Brightspace-forekomst. Eksempel: https://contoso.brightspace.com

Klient-ID

Streng

Generert i Brightspace-forekomsten. Se denne veiledningen for informasjon om hvordan du genererer klient-ID-en.

Klienthemmelighet

Streng

Generert i Brightspace-forekomsten. Se denne veiledningen for informasjon om hvordan du genererer klienthemmeligheten.

Lerret

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Lerret

Verts-URL-adresse for LMS

Streng

Nettadressen til skolens eller distriktets lerretforekomst. Eksempel: https://contoso.instructure.com

Classter

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Classter

Edmodo

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Edmodo

Edsby

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Edsby

Navn på LMS-organisasjon

Streng

Navnet på organisasjonen som IT-administratoren angir under registreringen

EDUonGo

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

EDUonGo

Verts-URL-adresse for LMS

Streng

Nettadressen til skolens eller distriktets EDUonGo-forekomst. Eksempel: https://contoso.eduongo.com

ESD

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

ESD

Navn på LMS-organisasjon

Streng

Navnet på organisasjonen som IT-administratoren angir under registreringen

Firefly Læring

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

FireflyLearning

Verts-URL-adresse for LMS

Streng

Nettadressen til skolens eller distriktets Firefly-Læring forekomst. Eksempel: https://contoso.firefly.com

Google Classroom

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

GoogleClassroom

Infinite Campus (blokkert)

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Infinite Campus (blokkert)

Direkte karakterer

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Direkte karakterer

LMS365

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Lms365

Verts-URL-adresse for LMS

Streng

Nettadressen til skolens eller distriktets LMS365-forekomst. Eksempel: https://contoso.sharepoint.com

Microsoft Classroom

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

MicrosoftClassroom

Microsoft Teams

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Microsoft Teams

Moodle

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Moodle

Verts-URL-adresse for LMS

Streng

Nettadressen til skolens eller distriktets Moodle-forekomst. Eksempel: https://contoso.moodle.com

Access-token

Streng

Generert i Moodle-forekomsten. Se denne veiledningen for informasjon om hvordan du genererer tilgangstokenet.

OpenLearning

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

OpenLearning

PowerSchool

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

PowerSchool

Rediker

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Rediker

Verts-URL-adresse for LMS

Streng

Nettadressen til skolens eller distriktets Moodle-forekomst. Eksempel: https://www.plusportals.com/contoso

Skolekode

Streng

Hentet fra Rediker-forekomsten. Se https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Skoleår

Streng

Hentet fra Rediker-forekomsten. Se https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Skolebyte

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

SchoolBytes

Schoology

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Schoology

Verts-URL-adresse for LMS

Streng

Nettadressen til skolens eller distriktets Schoology-forekomst. Eksempel: https://contoso.schoology.com

Klient-ID

Streng

Generert i Schoology-forekomsten. Se https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Klienthemmelighet

Streng

Generert i Schoology-forekomsten. Se https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Sebit

Skyward

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Skyward

SunGard

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

SunGard

Synergy

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

Synergy

Navn på LMS-organisasjon

Streng

Navnet på organisasjonen som IT-administratoren angir under registreringen

Lærerinstrumentbord

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

TeacherDashboard

Verts-URL-adresse for LMS

Streng

Nettadressen til skolens eller distriktets Forekomst av lærerinstrumentbord. Eksempel: https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

Innstillingsnavn

Innstillingstype

Verdi

LMS-navn

Streng

WinjiGo

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×