Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Feltene Flagg1 til Flagg 20 angir om en aktivitet, ressurs eller tildeling er merket for videre handling eller identifikasjon av noe slag. Hvis du vil merke en aktivitet, klikker du på Ja i et flaggfelt. Hvis du ikke vil merke en oppgave, klikker du på Nei. Flaggfelt er som standard satt til Nei.

Det finnes flere kategorier av Flagg1-20-felt.

Datatype    Ja/Nei

Flagg 1–20 (oppgavefelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beste bruksområder    Bruk ett av disse egendefinerte flaggfeltene når du vil legge til ja/nei-data i oppgaveinformasjonen. Legg til et egendefinert flaggfelt i en oppgaveliste når du vil merke bestemte oppgaver for visning, filtrering, formatering eller redigering. Du kan også bruke flaggfeltet til å formatere egendefinerte Gantt-stolper i spesielle oppgaver.

Eksempel    Du må spore spesialisert regnskapsinformasjon i bestemte oppgaver. Du legger til et flaggfelt og klikker på Ja i feltet for hver oppgave som trenger den spesielle sporingen. Deretter filtrerer du for at flaggfeltet bare skal fungere med de oppgavene som er merket Ja.

Merknader    Du kan definere verdilister, formler og grafiske indikatorer for et flaggfelt i dialogboksen Egendefinerte felt. Hvis du angir en formel, blir feltet skrivebeskyttet.

Du kan kopiere de egendefinerte feltene du oppretter til andre prosjektfiler, og du kan i tillegg slette eventuelle egendefinerte attributter du har tilordnet til et egendefinert felt i dialogboksen Organisator.

Flagg 1–20 (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beste bruksområder    Bruk et av disse egendefinerte flaggfeltene, når du vil legge til ja/nei-data i ressursinformasjon. Legg til et egendefinert flaggfelt i en ressursliste, når du vil merke bestemte ressurser for visning, filtrering, formatering eller redigering.

Eksempel    Du vil se gjennom kontraktressurser som befinner seg i en rekke grupper. Du kan legge til et egendefinert flaggfelt og klikke på Ja i feltet for hver leverandør. Deretter kan du filtrere etter flaggfeltet for å vise bare de ressursene som er merket Ja.

Merknader    Du kan definere verdilister, formler og grafiske indikatorer for et flaggfelt i dialogboksen Egendefinerte felt. Hvis du angir en formel, blir feltet skrivebeskyttet. Du kan også bruke denne dialogboksen for Egendefinert felt til å gi nytt navn til flaggfeltet for å beskrive informasjonen du angir, eller slette eventuelle egendefinerte attributter du har tilordnet til et egendefinert felt.

Du kan kopiere de egendefinerte feltene du oppretter, til andre prosjektfiler i dialogboksen Organisator.

Flagg 1–20 (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Angitt

Beste bruksområder    Bruk et av disse egendefinerte flaggfeltene, når du vil legge til ja/nei-data i tildelingsinformasjon. Legg til et flaggfelt i arkdelen av visningen Aktivitetsbelegg eller Ressursbelegg, når du vil merke bestemte tildelinger for visning, filtrering, formatering eller redigering.

Eksempel    Du vil se gjennom tildelinger til leverandører. Du kan legge til et egendefinert flaggfelt og klikke på Ja i feltet for hver tilordning til en leverandør. Deretter kan du filtrere etter flaggfeltet for å vise bare de tildelingene som er merket Ja.

Merknader    Du kan definere verdilister, formler og grafiske indikatorer for et flaggfelt i dialogboksen Egendefinerte felt. Hvis du angir en formel, blir feltet skrivebeskyttet.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×