Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver ulike nettverk og datamaskinen problemer som oppstår når TCP flyktige porter systemloggoppføring Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2. Det finnes en oppdatering for å løse disse problemene. Oppdateringen inneholder også Pålitelighetsforbedringer for ekstra. Før du installerer denne oppdateringen, kan du se delen Forutsetninger .

Problemer som er løst i denne oppdateringen

Problem 1

Datamaskinen krasje med "0xd1" Stop-feil når en proxy for brukerprofilprogram sender UDP-trafikk.

Problem 2

Datamaskinen kan krasje med "0xA" Stop-feil under pålogging- eller avloggingsinformasjonen.

Problem 3

Når en datamaskin som kjører Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2 kjøres av eller tar opp all antall TCP flyktige porter, kan det oppstå symptomer som ligner på følgende:

 • Datamaskinen krasjer, fryser eller henger.

 • Datamaskinen kan ikke koble til Internett eller en delt nettverksressurs.

 • Datamaskinen kan ikke logge domenet.

Obs! Du kan oppleve andre lignende symptomer som ikke vises her.

Løsning

Hvis du vil løse dette problemet ved å bruke oppdateringen som er nevnt i delen "Slik får denne oppdateringen". Når du har installert denne oppdateringen, kan Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2 kan bruke flyktige porter uten å måtte vente på TIMED_WAIT-tilstand skal utløpe. Obs! Hvis du vil løse dette problemet for Windows 8 eller Windows Server 2012, kan du se hurtigreparasjon 3014399.

Obs! Windows Server-2016 støtter funksjonen for automatisk gjenbruk portområdet som standard.

Hvordan du bruker denne nye funksjonen

Denne nye funksjonen introduserer de følgende innstillingene to kontakter:

 • SO_REUSE_UNICASTPORT Socket-alternativet må angi før du binde en socket for en tilkobling scenariet skal implementeres. Dette alternativet angir at systemet skal utsette porttilordning til tilkoblingstiden når 4-tuppelen (firedobbel) for tilkoblingen er kjent.

 • Auto-Bruk portintervallet Du kan angi portområdet automatisk brukes på nytt ved hjelp av Windows PowerShell-cmdleter. Denne separate portområdet er definert av de følgende to nye TCP malparametere:

  • AutoReusePortRangeStartPort

  • AutoReusePortRangeNumberOfPorts

  Du kan angi disse parameterne ved hjelp av PowerShell-cmdleten Set-NetTCPSetting. Grensene for smart portområdet er fra port 1024 utelukkende til port 65535 inkluderende. Smart portområdet kan delvis dekker det dynamiske portområdet. I dette tilfellet brukes portene som er i begge områder bare for smart-port-tilordning. Auto-gjenbruk portområdet må defineres for et program å bruke disse nye socket-parametere, som i følgende eksempel:

  Sett NetTCPSetting – SettingName InternetCustom - AutoReusePortRangeStartPort 40000 - AutoReusePortRangeNumberOfPorts 1000

Obs! Krav om omstart: du må starte datamaskinen på nytt når du endrer innstillingene for AutoReusePortRange for at innstillingene skal tre i kraft.

Etter omstart, kan du kontrollere innstillingene definert ved hjelp av PowerShell-kommando:

Get-NetTCPSetting

Slik får du denne oppdateringen

Viktig Hvis du installerer en språkpakke etter at du installerer denne oppdateringen, må du installere denne oppdateringen på ny. Vi anbefaler derfor at du installerer alle språkpakker før du installerer denne oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til språkpakker i Windows.

Metode 1: Windows Update

Denne oppdateringen gis som en anbefalt oppdatering på Windows Update. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kjører Windows Update, kan du se hvordan du får en oppdatering via Windows Update.

Metode 2: Microsoft Update-katalogen

Hvis du vil hente den frittstående pakken for denne oppdateringen, kan du gå til webområdet Microsoft Update-katalogen .

Detaljert oppdateringsinformasjon

Forutsetninger

Hvis du vil installere denne oppdateringen, må du først installere April 2014, samleoppdatering for Windows RT 8.1, Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2 (2919355) i Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2.

Registerinformasjon

Du trenger ikke å foreta endringer i registret for å installere denne oppdateringen.

Informasjon om erstatning av oppdatering

Denne oppdateringen erstatter ikke tidligere utgitte oppdateringer.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".

Referanser

Lær mer om terminologien som Microsoft bruker til å beskrive oppdateringer av programvare.

Filinformasjon

Den engelskspråklige (USA) versjonen av denne programvareoppdateringen installerer filer med attributtene som er oppført i tabellene nedenfor.

Merknader

 • Filene som gjelder for et bestemt produkt, en bestemt milepæl (RTM, SPn) og avdeling (LDR, GDR), kan identifiseres ved å kontrollere filversjonsnumrene som vist i følgende tabell:

  Versjon

  Produkt

  Milepæl

  Avdeling

  6.3.960 0.17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

  6.3.960 0.18 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • GDR-avdelinger inneholder bare de reparasjonene som utgis for et bredt publikum for å løse omfattende, kritiske problemer. LDR-avdelinger inneholder hurtigreparasjoner i tillegg til reparasjoner som utgis til et bredt publikum.

 • MANIFEST-filene (.manifest) og MUM-filene (.mum) som installeres for hvert miljø, er oppført i delen "mer informasjon". MUM, MANIFEST og tilknyttede sikkerhetskatalogfiler (.cat)-filer, er svært viktige for å opprettholde statusen til de oppdaterte komponentene. Sikkerhetskatalogfilene, hvor attributtene ikke er oppført, er signert med Microsofts digitale signatur.

x86 Windows 8.1

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Tid

Plattform

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:49

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:45

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:49

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:17

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:51

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

16:00

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:45

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:59

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:33

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:17

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

05:21

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:59

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:59

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:45

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:55

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:47

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:54

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:47

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:54

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:47

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:54

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:49

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:57

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:48

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:48

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:55

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:48

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:55

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:48

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:55

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:55

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:49

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:54

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:49

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:54

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:47

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:46

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:48

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:40

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:45

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,404

11-Mar-2016

15:51

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,454

22-Aug-2013

11:17

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:51

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:47

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:51

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:40

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:51

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:40

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:44

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:40

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:45

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:41

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:41

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

11:41

Ikke tilgjengelig

Iphlpapi.dll

6.3.9600.18264

121,912

12-Mar-2016

00:47

x86

Fwpkclnt.sys

6.3.9600.17485

286,528

10-Nov-2014

17:47

x86

Tcpip.sys

6.3.9600.18264

1,846,616

12-Mar-2016

00:55

x86

Msft_netcompartment.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,046

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netipaddress.cdxml

Ikke tilgjengelig

20,027

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netipinterface.cdxml

Ikke tilgjengelig

23,952

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netipv4protocol.cdxml

Ikke tilgjengelig

10,531

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netipv6protocol.cdxml

Ikke tilgjengelig

13,685

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netneighbor.cdxml

Ikke tilgjengelig

10,723

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netoffloadglobalsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

5,275

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netprefixpolicy.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,373

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netroute.cdxml

Ikke tilgjengelig

16,129

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_nettcpconnection.cdxml

Ikke tilgjengelig

4,526

30-Jan-2016

14:18

Ikke tilgjengelig

Msft_nettcpsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

16,052

20-Feb-2016

15:47

Ikke tilgjengelig

Msft_nettransportfilter.cdxml

Ikke tilgjengelig

5,085

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netudpendpoint.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,188

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netudpsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,837

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Netipconfiguration.psm1

Ikke tilgjengelig

11,496

18-Jul-2013

15:53

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.dll

6.3.9600.18264

418,816

10-Mar-2016

16:41

x86

Nettcpip.mof

Ikke tilgjengelig

87,320

20-Feb-2016

15:47

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.psd1

Ikke tilgjengelig

2,146

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mof

Ikke tilgjengelig

3,178

18-Jun-2013

12:30

Ikke tilgjengelig

Tcpip.format.ps1xml

Ikke tilgjengelig

68,467

20-Feb-2016

15:47

Ikke tilgjengelig

Tcpip.types.ps1xml

Ikke tilgjengelig

46,236

30-Jan-2016

14:18

Ikke tilgjengelig

Test-netconnection.psm1

Ikke tilgjengelig

16,463

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Webio.dll

6.3.9600.18264

413,696

10-Mar-2016

16:42

x86

Windows RT 8.1

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Tid

Plattform

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:37

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:27

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:38

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:30

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:38

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:13

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:38

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:31

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:26

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:23

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:15

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

03:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:31

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:26

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:30

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:28

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:28

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:30

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:23

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:37

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:23

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:23

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:30

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:30

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:31

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:28

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:33

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:19

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:37

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:33

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:19

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:19

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,404

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,454

22-Aug-2013

12:13

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:31

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:27

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:27

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:32

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:27

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:32

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:30

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Iphlpapi.dll

6.3.9600.18264

111,632

12-Mar-2016

01:01

Ikke tilgjengelig

Fwpkclnt.sys

6.3.9600.17336

278,864

08-Sep-2014

01:20

Ikke tilgjengelig

Tcpip.sys

6.3.9600.18264

1,762,152

12-Mar-2016

01:01

Ikke tilgjengelig

Msft_netcompartment.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,046

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Msft_netipaddress.cdxml

Ikke tilgjengelig

20,027

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Msft_netipinterface.cdxml

Ikke tilgjengelig

23,952

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Msft_netipv4protocol.cdxml

Ikke tilgjengelig

10,531

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Msft_netipv6protocol.cdxml

Ikke tilgjengelig

13,685

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Msft_netneighbor.cdxml

Ikke tilgjengelig

10,723

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Msft_netoffloadglobalsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

5,275

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Msft_netprefixpolicy.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,373

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Msft_netroute.cdxml

Ikke tilgjengelig

16,129

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Msft_nettcpconnection.cdxml

Ikke tilgjengelig

4,526

28-Dec-2015

14:47

Ikke tilgjengelig

Msft_nettcpsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

16,052

20-Feb-2016

15:47

Ikke tilgjengelig

Msft_nettransportfilter.cdxml

Ikke tilgjengelig

5,085

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Msft_netudpendpoint.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,188

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Msft_netudpsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,837

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Netipconfiguration.psm1

Ikke tilgjengelig

11,496

18-Jul-2013

15:53

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.dll

6.3.9600.18264

361,984

10-Mar-2016

16:18

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mof

Ikke tilgjengelig

87,320

20-Feb-2016

15:47

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.psd1

Ikke tilgjengelig

2,146

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mof

Ikke tilgjengelig

3,178

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Tcpip.format.ps1xml

Ikke tilgjengelig

68,467

20-Feb-2016

15:47

Ikke tilgjengelig

Tcpip.types.ps1xml

Ikke tilgjengelig

46,236

28-Dec-2015

14:47

Ikke tilgjengelig

Test-netconnection.psm1

Ikke tilgjengelig

16,463

18-Jun-2013

15:00

Ikke tilgjengelig

Webio.dll

6.3.9600.18264

356,864

10-Mar-2016

16:19

Ikke tilgjengelig

x64 Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Tid

Plattform

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:08

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:38

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:06

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:06

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:38

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:07

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:20

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:06

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:25

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

15:18

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

12:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:36

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:03

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:41

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:08

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:38

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:03

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:41

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:41

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:03

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:41

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:41

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:41

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:38

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:02

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:37

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:02

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:37

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:39

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:03

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:39

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:39

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:04

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:03

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:34

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:03

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:03

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:37

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:03

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:37

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,404

11-Mar-2016

17:03

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,454

22-Aug-2013

19:20

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:02

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:50

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:02

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:45

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:02

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:45

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

16:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:45

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

16:56

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:22

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:08

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:20

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.mfl

Ikke tilgjengelig

318,300

11-Mar-2016

17:08

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mfl

Ikke tilgjengelig

2,452

22-Aug-2013

19:22

Ikke tilgjengelig

Iphlpapi.dll

6.3.9600.18264

160,160

12-Mar-2016

00:47

x64

Fwpkclnt.sys

6.3.9600.17903

428,888

11-Jun-2015

20:12

x64

Tcpip.sys

6.3.9600.18264

2,466,136

12-Mar-2016

00:49

x64

Msft_netcompartment.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,046

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Msft_netipaddress.cdxml

Ikke tilgjengelig

20,027

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Msft_netipinterface.cdxml

Ikke tilgjengelig

23,952

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Msft_netipv4protocol.cdxml

Ikke tilgjengelig

10,531

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Msft_netipv6protocol.cdxml

Ikke tilgjengelig

13,685

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Msft_netneighbor.cdxml

Ikke tilgjengelig

10,723

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Msft_netoffloadglobalsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

5,275

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Msft_netprefixpolicy.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,373

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Msft_netroute.cdxml

Ikke tilgjengelig

16,129

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Msft_nettcpconnection.cdxml

Ikke tilgjengelig

4,526

28-Dec-2015

14:32

Ikke tilgjengelig

Msft_nettcpsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

16,052

20-Feb-2016

15:45

Ikke tilgjengelig

Msft_nettransportfilter.cdxml

Ikke tilgjengelig

5,085

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Msft_netudpendpoint.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,188

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Msft_netudpsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,837

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Netipconfiguration.psm1

Ikke tilgjengelig

11,496

18-Jul-2013

15:53

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.dll

6.3.9600.18264

530,944

10-Mar-2016

16:54

x64

Nettcpip.mof

Ikke tilgjengelig

87,320

20-Feb-2016

15:45

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.psd1

Ikke tilgjengelig

2,146

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Nettcpip_uninstall.mof

Ikke tilgjengelig

3,178

18-Jun-2013

14:58

Ikke tilgjengelig

Tcpip.format.ps1xml

Ikke tilgjengelig

68,467

20-Feb-2016

15:45

Ikke tilgjengelig

Tcpip.types.ps1xml

Ikke tilgjengelig

46,236

28-Dec-2015

14:32

Ikke tilgjengelig

Test-netconnection.psm1

Ikke tilgjengelig

16,463

18-Jun-2013

14:57

Ikke tilgjengelig

Webio.dll

6.3.9600.18264

510,976

10-Mar-2016

16:55

x64

Msft_netcompartment.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,046

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netipaddress.cdxml

Ikke tilgjengelig

20,027

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netipinterface.cdxml

Ikke tilgjengelig

23,952

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netipv4protocol.cdxml

Ikke tilgjengelig

10,531

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netipv6protocol.cdxml

Ikke tilgjengelig

13,685

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netneighbor.cdxml

Ikke tilgjengelig

10,723

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netoffloadglobalsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

5,275

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netprefixpolicy.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,373

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netroute.cdxml

Ikke tilgjengelig

16,129

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_nettcpconnection.cdxml

Ikke tilgjengelig

4,526

30-Jan-2016

14:18

Ikke tilgjengelig

Msft_nettcpsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

16,052

20-Feb-2016

15:47

Ikke tilgjengelig

Msft_nettransportfilter.cdxml

Ikke tilgjengelig

5,085

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netudpendpoint.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,188

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Msft_netudpsetting.cdxml

Ikke tilgjengelig

1,837

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Netipconfiguration.psm1

Ikke tilgjengelig

11,496

18-Jul-2013

15:53

Ikke tilgjengelig

Nettcpip.psd1

Ikke tilgjengelig

2,146

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Tcpip.format.ps1xml

Ikke tilgjengelig

68,467

20-Feb-2016

15:47

Ikke tilgjengelig

Tcpip.types.ps1xml

Ikke tilgjengelig

46,236

30-Jan-2016

14:18

Ikke tilgjengelig

Test-netconnection.psm1

Ikke tilgjengelig

16,463

18-Jun-2013

12:29

Ikke tilgjengelig

Webio.dll

6.3.9600.18264

413,696

10-Mar-2016

16:42

x86

Iphlpapi.dll

6.3.9600.18264

121,912

12-Mar-2016

00:47

x86

x86 Windows 8.1

Filegenskapen

Verdi

Filnavn

Update.mum

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

1,709

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_03e1ab6494a4114a5bb212638737e606_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b458a54e82303845.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_08222b2846e08a612856c7eb228bd64a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_30a20a5518122f2d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_0bf51905a3873c50783fdcda36aca9ff_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_9b123ced29cc1242.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_0d9b9996bc69b14ee490f078eddacfca_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_d8b6aea493ddf967.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_0f0cf572fba5c286a07d96eb78234532_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_d521a37dc6de035b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_0fceeed658377cd94629f89b29b1d35c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_454c66f35f4cf50e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_146aabb453182dba5673b7845ea7d889_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_03bce15c9e722bad.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_15ecb8e4c01d9eecd28c4b2214c1f1a7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_fae45579e4e7142b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_16a8a3e9f89138e0dcba67d3f79d51e0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ed436ee89cc7dac6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_1bbe4f2f1196f5093169fd90421cfbfe_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_37d0c8258fdc9fd5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_21c079384374d0d4abeecbc461dd5cb9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_45e948db3ea6b715.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_23486b06a88dbf64ddc7aa6d9666d275_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_7a0b99688a2b91b6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_280a4508d81e940b617a6ba72f8657ca_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_95ddca3d928ff0cb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_28eb0af725b24d4053a67219920025f5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_95f5aafce22e639a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_2c88703dc9d762f57036d667d9acd0b8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_25c200315d8202d6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_3008a93498a14e3ab8f1d535ef6d9700_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_6135bc9e2e7133c6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_318a0043ae43836220529063b58f880a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a6d2a20af144d00e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_31f35070783e072a1e6f6f4fa7ace6f9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_887499f1421a1827.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_361f128ed061d560eab64604797d0fd4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_92392bd4186fefc0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_37171df5ee73ec9620634c7c5fbcdf9b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a8850c4d5fabd859.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_391cdb75f300c3aa837d228e5d450151_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a4f3bd61e04d8242.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_3cc402b4adff6a5cd7c2c68cbdbbb147_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_88dd52903608ac7e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_47f0547adeda238ca17db6784c36a57e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f6637bfd111192db.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_494c06d4222fdf2976be1e4bdba9dbc2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_2b23215aad8281b7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_519ea7ba8217c50a0b0417ad5348e9e4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_2c9b9c95b56402dd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_56eb158c9e0ec11c339f39af6d148f96_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_181c4a61a1c83581.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_5a77bb94ea3229d3824fb18e1d18335d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_291a2e9df42963e0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_5c2f2641bb05476f9436fb91c6d1be19_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_2309bbdc59115aa7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_672d79039f5b91ddf23ff68135b11f46_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_9a198145e4d37e41.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_7032d3317e31c2d2dca7996dd55b18cd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_0add7f93c72e107a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_7186cbf924c323ca1769026dfb247e60_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_1824285b1694ef51.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_72cc8903aff35678104acbfe3cb5cb0b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_bda0e1fd1cae048a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_7323f3926e6fb76f67d9d8dad969d5c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_3cb060fd8a67e773.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_772f36747d6360cf4d1d03c208bf4856_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_af0955c4bb3ec6d0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_7a3da98e8ce75cc64f32c7c7eedfd19b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_58186901f135129a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_7a63da110e01664d9d648d5df8cf6495_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_0c552fde9fce1b10.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_7f7e90e26353e21aede042be40265125_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_57680ac0e9720cf8.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_7fccf388452b97079c52e04415ee93ee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_4c1c9379789b0925.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_84c27de247506e26f062e62e30d7094c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f559dea5adf51bd3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_89a680fa5b0f4b54cc4d16523cbc92d1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a97f9636dca02477.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_8abbce338c34d1aec32b6c2e515daf4c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e715377cf6b98a80.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_8ed4e1ebd55acd7a3e7bac41e75ddf4c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_3392884e34e046c5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_8fbc83ed0dfd5e9ab999ed9fb4fd6004_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_484c069cbd619eed.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_91ce541357d33ff5172cccf27ad75594_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_5cac6712e49eb6dc.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

707

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_934e69587577c111f05f688f9655ac1c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ebe1be128df95248.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_96ddc61d779eab222262ca71478a6f8f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_51f2f13ce1320305.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_9de8fc14aba62bc660716734c60cd158_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_fe1153ffab66b9a0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_a071d1f5eaf79d3a15e539dd7ea21ecf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_5f223c20af1169c2.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

693

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_a4b075e4e3f52d4f5087f5331253c7c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_26db5193cff4f87c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_aa3dd588a5cd59684490ea44541d4978_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e302267db67be7a3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_aae340f3097aa43f5ecc40732011e1c6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_4d685cd5babf7c18.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_ac1f5c92316281ecc10343a94722589d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_380684156eba3257.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_ac60a8faed85e4a9c8e97babfb3bd0e5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_7c9d16f3a07030c6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

713

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_ac76f0f2b104e4bbb2cc813c1226bdff_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b01a872ac846ff10.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_aee2ec8501c262515950154a319ae99c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_fff527449d87faf5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_af206510ce3de744d688e17ab43b770d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b8d480835684c432.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_b0d7a05084933222766ffb04c9666a1b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_2f6f99fcd5b9103a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_b333c9d5238a471cc371a959db001bcd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ad0c8bc1259b4fa8.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_b7897f3cbc9edf476a72fa23dfdcdd12_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_5438bdcb0e848cc8.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_b7c1d81b508e7b322a2323f73a367492_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_078ce7cc07a6575c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_b8196dfbccd50aabea7348508f1ae296_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e6362724d40ef6c1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_b82dbec8faba531a5d0fbc29e0cccc80_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_2bd7350cb984fb05.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_bc60d89287747e720b0e3e5e24d16fd2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_03d249c1a44ecc12.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

702

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_c0199c6e30c3320720259437a25b4ffa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a180cab784f9d9e3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_c5c2d7e6c21989e88a1ef00706cacc25_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_9f602fd0b505f224.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_c6cabebecf243689b20f8af3244f64a3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_be7fb0de2e2395d1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_cac424e467421ed94b5f612f8eb5c474_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e3d0953e10a50f5b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_ccab26635b37961dba5d7687e2bb5e93_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_4b2f8ba24fcb13fd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_db6080e4216cfaa1c8d50db76105a3f9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f4139240f0bcc30f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_e2ae6e5abc4f5d62b8f1b9d840c2e3e7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_cb57daed6d8ecf22.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_e376b72bfddf76f0e8cd3fa3b865a942_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e7745f99abc8e31c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_e7a7211aea7c07a662b7463ab86e6234_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_6cae0a8df7d22f0b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_ec3f025479e7722f5de02b506640fa0c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_3e378c821d28d5cf.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

720

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_eced3b625a4f64a26a4ce27d788b2fb6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e7c57ee4276ff985.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_ee61db4b96f21576e6a1f2933facd70f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_6b751fe7b713a1f5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_f050d79773a0da8131d8d607d1a0348b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_9eb239b0d37031ce.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_f7306c24c9d03140d3f5cc66e64ebe7d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b2126edc6e211eb2.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_ffe12d43ef658be358d6bf34349040ac_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_8e036d01aa808fdc.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ar-sa_9ad4ac11640e19a6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_bg-bg_41148d9a548e6afd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_cs-cz_ec1e043542164728.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_da-dk_8957e45c385c4327.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_de-de_868379983a3297c1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_el-gr_2f19a72b2948004f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:03

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-gb_27eb94732de7efc1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:03

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-us_2f744f912910a386.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:20

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_es-es_2f3fac752937952b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:03

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_et-ee_28ff78052d3d71ba.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:03

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fi-fi_ce5ab1221e518755.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fr-fr_d1f722741c09ab8d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:55

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_he-il_1616ca160278ac7b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hr-hr_18337cf6012c1941.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hu-hu_1967a2bc00697aa9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_it-it_bc1f18baf33b910b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ja-jp_5e4497c7e656a2e6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ko-kr_01ae747cd8c769fc.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lt-lt_a579a07dcaef3599.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lv-lv_a6470f01ca6d7689.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nb-no_ea40f5b1b0ec95b8.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nl-nl_e88040efb2189f8d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pl-pl_2ebc9b71973b0d41.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-br_3110861595c4a125.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-pt_31f2558195341101.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ro-ro_762d1bb97b9adc5d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ru-ru_789567457a159f2d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sk-sk_17b06bf26f2f9157.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sl-si_16c28daa6fc9a43a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sr-..-rs_bcf2f5eee4db4b6b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,887

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:55

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sv-se_149051ba713ea988.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:55

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_th-th_b99a736d628366c9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:55

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_tr-tr_bd9d9c015ffaab79.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:55

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_uk-ua_597d7ea8572bd1c5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:46

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-cn_8efab9ff10327d98.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:46

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-hk_8da5b28d110df028.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:55

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-tw_92f6f7550da35a08.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..rm-libraries-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_34691fea8c863037.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,353

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:21

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_47d4478581eeedc4.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,883

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:21

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ar-sa_112c8ed8213c8242.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_bg-bg_b76c706111bcd399.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_cs-cz_6275e6fbff44afc4.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_da-dk_ffafc722f58aabc3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_de-de_fcdb5c5ef761005d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_el-gr_a57189f1e67668eb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:02

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-gb_9e437739eb16585d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:02

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-us_a5cc3257e63f0c22.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:15

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_es-es_a5978f3be665fdc7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:02

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_et-ee_9f575acbea6bda56.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:02

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fi-fi_44b293e8db7feff1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fr-fr_484f053ad9381429.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_he-il_8c6eacdcbfa71517.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hr-hr_8e8b5fbcbe5a81dd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hu-hu_8fbf8582bd97e345.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_it-it_3276fb81b069f9a7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ja-jp_d49c7a8ea3850b82.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ko-kr_7806574395f5d298.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lt-lt_1bd18344881d9e35.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lv-lv_1c9ef1c8879bdf25.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nb-no_6098d8786e1afe54.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nl-nl_5ed823b66f470829.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pl-pl_a5147e38546975dd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-br_a76868dc52f309c1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-pt_a84a38485262799d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ro-ro_ec84fe8038c944f9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ru-ru_eeed4a0c374407c9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sk-sk_8e084eb92c5df9f3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sl-si_8d1a70712cf80cd6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sr-..-rs_334ad8b5a209b407.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,151

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sv-se_8ae834812e6d1224.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_th-th_2ff256341fb1cf65.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_tr-tr_33f57ec81d291415.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_uk-ua_cfd5616f145a3a61.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:45

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-cn_05529cc5cd60e634.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:45

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-hk_03fd9553ce3c58c4.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-tw_094eda1bcad1c2a4.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-tcpip-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b1b403c1b13b70bf.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

21,030

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:23

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f1a06f50fa3be74a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,523

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:22

Plattform

Ikke tilgjengelig

Windows RT 8.1

Filegenskapen

Verdi

Filnavn

Arm_1670c6e17eb77872a4b6ae25bdd56aaa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_6179a010c40eec61.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_18b8f5fa29687d369ef80f1243fead65_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_fbd736dfd0f2fd30.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_26b73267e550782ebf967292fd7afc63_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_6fad3acf58b8c164.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_26d1e569200419a297907ed34810c1c0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_32425971567f3b30.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_283f8eb03cbeb7bf9cf3a5196693fc75_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_3931e76d3d65e3e5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_2d567d4a956a17b49232ea532e7d1e1c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e27e089b2a17e707.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_2da660895a0f213b9ee28260466fd360_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f0e27a18c53a52e9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_2fc1bda420acf9a507ab644887950230_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_231a06ef94df8caf.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_3465aaa8409a0937c9bce012c46898be_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f4455b23db516a53.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_35448097c0e5e74d9e31c4f313d94d40_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_28d6de3fc7c4b339.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_3b59a9f76558fc41f3b6e0c441056a1d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_7b189c8121f0ec1c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_3b72ce718e2239a325d1bbe692118a51_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e20be8960d130199.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_3cd60a248571178651c85337b653f192_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_21efe0f998d9c9d8.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_3cfcbdb5636f70311bcbff6a9ab8ee2b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_67ea98f7f87783f6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_3d0fec139db1639046b0a1e35be94058_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_0cd1218b69f7b29e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

713

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_45d0d41c459279ffc0bbe17bd6741d84_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_38390761832de9a6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_461cc461f836892a268bdaead936412f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_3c69ae00722d5c1e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_507555ee62c14c1374db3ce6ef476773_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_3661fe22834f47f4.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_509f1360306d6768c1bdf5d84ce39593_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_50ed98b312148647.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_54c58f3ef389265afa5318f043bcb81f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_8481eba8fa29f5cb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_55b21d4c8330c67ec2dbee45e817288f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_92eb7508a96e3c51.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_57c44b3ba96bbc91d392f00291964c89_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_51f692ac4f8e55cd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_6053679fc2a84eea5fff84597c297760_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_7a01a1b421e1580a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_6276fd6e9906f3bf3e8553126c95c5fd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a40b05aba6f3cdeb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_68633c84b264ab23e02bfe8d5bfdbc30_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_d669764a389a184b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_691f4fde4da60a635d3b831b76c68d54_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_983c6701f6f681da.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

693

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_698f4cec67520e4a15a994affd28c9f8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_789a7490f48a40ff.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_71c737884de904c2e156722c9998b2d4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_40d3b13f738ae214.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_7877d583130ab89e9a9413e0fa702322_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_9307978f0589bda8.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_7914554f35befb4e10898119c309f441_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_12367d21b5ae8bef.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_8686dcb4dc9e7f515bd0be42bf711a18_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_9e5f01845bd237bd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_8715ffb90e12d5fa496747c16bc838bd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e4815c50ecfc2fa2.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_8e04cfb3976e5e9ab73543c04e0bec18_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_bf336f3b288bdd84.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_8ee3bc150c3009ab8f0904aa58c9d6e3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_90957dfc63e321c7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_9a853d91badfc0b26b72493045c88318_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_30386294e5b75086.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_9c5a92e67cf14e1c028f0c19e3a99215_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_c98f76e888c15369.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_9f8e5610416e1000dd41e9574526edd1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_c726a362e35e0e80.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_a01d45297f6eb3831e1475a3d5fb98bd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_c45e5988a5c34330.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_a13037219d845319168353f48cc294b4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_7cc942fb65ae0743.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_a34e057ef3ce56dfeb3cef895fb53bbb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a0c6cb369fa3979b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_a35dffd61c897e702df74ad278cb9684_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ae42638fc84659d5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_a53a7099ff44e1aad813f999f9567173_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_263d81f3f0c62bf9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_abfa20b52a504b80dea101647067b59d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ac855a795cb2684a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_ae780adf4a8f948d59caa80e1fed480c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_1db1c4c9363ac606.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_aeccb245f963b24731ef8112ed7672c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_efc38a3391cb8870.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_aeea4d044c5246463d460d86305e92b8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_822ecfd47ad030f4.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_b076d6b5d240f87b333cfc5cdc6b222a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_6b95473245befaf1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

707

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_b15802eab76bb99ffb120565f4749701_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b9bceea2fb60d0b9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_b1d62235d85b1929e926425ac6c58361_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_5d2017909a5db5f9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_b86521fb3e326144f964fdedfcfdb5ba_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b8cdc1ee27fab03a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_bf1f59a312fb7988f04ce5e3da18eb34_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b689342a5fa115b0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_c16d0238cfdaec2026313f5baba18cd3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_fea261a1ed31d5a5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_c4ad66de9d170cf294f51e92d917f82b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_315dc780ed508184.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_c5656fba5be09e53d3189048095b2b52_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_d7de82412ba62413.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_c915f3b129c9762ab722f6f2b950806d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_47e6a1a8882ca575.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_cead2f39938d242cf4727963837a6e65_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_371ba08c6c2181c8.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_ced833b1471e10ae834cc7dbe488044f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_41e03ee2264f813b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_d14c40540211d36275358feadfd556c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_6420f82787f26c87.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_d6751abd80d2e9a762ad13c6f4389dae_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_53f071e9416ddd57.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_d697ef1ef744349c0419f1632bc82580_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ed57257df69544d8.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

702

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_d6effc91dfd39a59d028abda63e000fb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e96e78d9b7eb73ec.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_dbfa37e034262a954dea69c2e2c9b4f1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b09f21eda116eccb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_e4458160806983acafd9632756c4e8fa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_4cc8986163f58e78.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_e4ec8c4ef97d7dd9b44c8dfdc5d8d41d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_895ced4b2e805f76.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_e597e0dd14a463d33da75c1ae36c44a1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_58470291507e0c16.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_e5d7b90aec80ac23bd8699b209ae47b4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_32195eba9afbe2e1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_e7620cb41f88203031f14f801ba93aa8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_7b73b3e41e2d4559.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

720

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_e76312b6cc1d6bec5839275e00257c1d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_cbddec4e8dfdc324.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_eba01db273896e647fd53ae79afe04b9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f42f7be98399e7ba.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_ed720f171192c87fe0126608c78e81c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b086bbed78170abe.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_ee106640ca4e845e61effc36f3b6dd43_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_00eaaf993ef99c1b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_f28fa2fcb40773fee0b86ca7ea97ee1d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_04543b46355bc4b0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_f2c6827966cfc7b580c6829dd6a8071b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_971911d5fb900a29.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_f2f6c25a325e16870ebaa8410f6540da_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_fac6c9943f560527.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_f67d7842d2262fd447dc72c5fe61da67_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_da32672e5ff58e92.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_f8af884e066b4383d390e964f56dfac3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_303b6d9cc1970a9b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_fafa0b6c6edb4709b381b8ea7b9818f4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_3260abd6642f3dea.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

708

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_fd3af510c99302c2dbc1bae78d69ebf9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_5afae3581df12d18.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

715

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ar-sa_9ad71e69640b386c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_bg-bg_4116fff2548b89c3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:40

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_cs-cz_ec20768d421365ee.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:40

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_da-dk_895a56b4385961ed.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:40

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_de-de_8685ebf03a2fb687.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:40

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_el-gr_2f1c198329451f15.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-gb_27ee06cb2de50e87.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-us_2f76c1e9290dc24c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:16

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_es-es_2f421ecd2934b3f1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_et-ee_2901ea5d2d3a9080.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fi-fi_ce5d237a1e4ea61b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fr-fr_d1f994cc1c06ca53.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_he-il_16193c6e0275cb41.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hr-hr_1835ef4e01293807.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hu-hu_196a15140066996f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_it-it_bc218b12f338afd1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ja-jp_5e470a1fe653c1ac.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ko-kr_01b0e6d4d8c488c2.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lt-lt_a57c12d5caec545f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lv-lv_a6498159ca6a954f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nb-no_ea436809b0e9b47e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nl-nl_e882b347b215be53.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pl-pl_2ebf0dc997382c07.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-br_3112f86d95c1bfeb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-pt_31f4c7d995312fc7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ro-ro_762f8e117b97fb23.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ru-ru_7897d99d7a12bdf3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sk-sk_17b2de4a6f2cb01d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sl-si_16c500026fc6c300.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sr-..-rs_bcf56846e4d86a31.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,887

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sv-se_1492c412713bc84e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_th-th_b99ce5c56280858f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_tr-tr_bda00e595ff7ca3f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_uk-ua_597ff1005728f08b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:33

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-cn_8efd2c57102f9c5e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:33

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-hk_8da824e5110b0eee.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-tw_92f969ad0da078ce.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,842

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:39

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-t..rm-libraries-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_346b92428c834efd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,353

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_47d6b9dd81ec0c8a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,883

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ar-sa_112f01302139a108.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_bg-bg_b76ee2b911b9f25f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:40

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_cs-cz_62785953ff41ce8a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:40

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_da-dk_ffb2397af587ca89.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:40

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_de-de_fcddceb6f75e1f23.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:40

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_el-gr_a573fc49e67387b1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-gb_9e45e991eb137723.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-us_a5cea4afe63c2ae8.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:14

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_es-es_a59a0193e6631c8d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_et-ee_9f59cd23ea68f91c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fi-fi_44b50640db7d0eb7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fr-fr_48517792d93532ef.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_he-il_8c711f34bfa433dd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hr-hr_8e8dd214be57a0a3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hu-hu_8fc1f7dabd95020b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_it-it_32796dd9b067186d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ja-jp_d49eece6a3822a48.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ko-kr_7808c99b95f2f15e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lt-lt_1bd3f59c881abcfb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lv-lv_1ca164208798fdeb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nb-no_609b4ad06e181d1a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nl-nl_5eda960e6f4426ef.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pl-pl_a516f090546694a3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-br_a76adb3452f02887.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-pt_a84caaa0525f9863.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ro-ro_ec8770d838c663bf.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ru-ru_eeefbc643741268f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sk-sk_8e0ac1112c5b18b9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sl-si_8d1ce2c92cf52b9c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sr-..-rs_334d4b0da206d2cd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,151

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sv-se_8aeaa6d92e6a30ea.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_th-th_2ff4c88c1faeee2b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_tr-tr_33f7f1201d2632db.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_uk-ua_cfd7d3c714575927.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:33

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-cn_05550f1dcd5e04fa.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:33

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-hk_040007abce39778a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-tw_09514c73cacee16a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,136

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:38

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-tcpip-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b1b67619b1388f85.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

21,030

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:18

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Arm_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f1a2e1a8fa390610.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,523

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:18

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Update.mum

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

1,709

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

x64 Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2

Filegenskapen

Verdi

Filnavn

Amd64_01882e5dd3bb68f0c1080163c31945aa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f17908da036b31d6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_019d71af73aa930d3eb13fda26d004e3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ee89e246b376076d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_023a90faca5f0edd829e7c41603014a9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_bb1375009ace9b26.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_044b58076b7a219a29b36a9f8289bdad_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f8b1411cbf17328a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_04a3b1650866698d18a6b333e01b571b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_326e848648a3990a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_097368838d21b5debd9b1cdb772ecb6c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ecbc8b4f40149206.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

711

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_0ad0b492c0c93b0681d8a50f311774bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_5d4a6228a61bda16.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_0d958419f90efab9be5f491c5228034c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_8d2e8fc00265ce67.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_0ede5726300916a5e1d171078c62c2fe_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e4b8e0edf4a5e089.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_132baa907f6fc0bdbbe86917fde9a0e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_91fbf66286ed1f48.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_15d7a587cd7690b47845dcdb381ab85d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_45e84c5dfe994eb7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_1630efcfb6cab012190537806c767f7d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_20d461ba0925aeb5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_165dfc18f251daa62ba3a3d1b760f007_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a7618d45d3c5bcc0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_1b7d499a84195cf95f295cd2e9315347_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_93a2446bf6dfdc1e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_1c2434dce861eb7852a01248cd606c65_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_26c18b26dafe52bd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_1d465e114d9d8983234774a1d98797f3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ce0d2fe5da65df43.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_20abfd7ad729e87cc7c98901f1414033_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_071f17571691cc01.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

697

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_2818da52929f8938121db90093184468_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_aef4303276bd8648.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_2849a44235092d455b524c6ff080ca37_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_2f95bbe539dcfe22.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_290a1cd967c0b8ae5ea54ee4833b6a28_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a5fae014dc4032c5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_2a3c9988fb63431c09550c7b0fb5f5c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_2d16c4dadd3291e4.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_2d17e945da84fae99498961019444964_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_771777e1f3e4428f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_2dbba9dd97f0cbbe0eeb0cfb94875acd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f6543cc14ab97bb7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_2e36195175c5a5cdac422dc49725cd6c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_9b00a872137f2cfa.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_3141a1ff6da09f3eebb78b6f3d5e754f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_797c5598d6009645.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_32933a7a790401b68f3147ce689afcdd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_8e080f50b87400f9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_330c7f190e1db216221d64f8a1134263_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_c97139199eb6e776.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_380eca589855d36283b0aabe3321573c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_b76de07f8d79ad97.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_3fba78894750a4d61775381260a7acdb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_07e220250f4e4118.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

717

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_40fca3be00db5e13c4533ef8552200c5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_5634d746d41d3d26.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_424742f5864cdeaa9a4b0e024621b75a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_edd4124aebe7ec18.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_43bf1a06e5349bcb2b934b34cb128b68_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_4146c3c32060b022.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_44c3682597ae43f56d73425126c9d513_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_357528305b064261.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_4727809aff26aaa895695f33e03b5b16_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_340d105765c09654.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_497e38147a21e85b7d997279d8434cf1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_fd9f06ea47f69f12.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_4b3c384a907032bacee12d47ccf6c4fc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_072d266aae0ae04e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_4c88634289ad00b3905e10852374a1f8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f2a84bcbc83acb51.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_4ed29b73c437c165d4d658482df31f50_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_2df3eb3e61c1c9d3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_4efa7c29abc7de676cb0b0c607d13d71_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_3920f286e194f5b0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_4fbfb49d178acab8f31cd3fb83ff1b1b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_32fb43e2e03f193e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_4fc360f77f7390488fa313b406fa17f9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_3613aea2bbe6d4ec.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_5027b170600c49d1f1d9ec80bb08a943_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_16860edc440a3321.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_510f6636d11fc07f4e01276dcb9c1d99_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_9825f7f38450937d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

711

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_515ce2e8709b3d5694a9ec9b318fac9a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ae955b602df3737f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_51ee8b6139d3b09f124dc0770cd4c417_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_18cfb88606090136.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_557ebe26cb457591b33117a7301a26a7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_6e87b26d65d01e60.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_5cb8d7c9e066cb9641409b01673a54cb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e5669bfebb0f7efd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_5ce74c81f84bb2b35df362b4a2482dca_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_d2c624586da334fd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_5e088d3831d4ea94f1f6a6ce1cbf506b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_943652e1ee30d856.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_66425861246497d14f57fa20311fd184_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_2c51ddbeb3f41bad.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_6abfc3a6bade1ef2adf80e50866afdec_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e3295645ea964aa3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_6ae6ee6b20c076aa0d74a00c9bb54e45_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_5921adb0dec6a10a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_6b183074cfbb126d7cc7c281c7eabd94_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_07013584f9551a5f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_6c1cbedbf08c9ef2248b23391b4943bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_88db386782a99ff9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_6fce80f3dcdf0ab6536c27aa79f442be_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_26641175693ea0b1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_7186cbf924c323ca1769026dfb247e60_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_7442c3decef26087.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

721

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_71a9fefe741d639a226b74f3d6fb6689_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_5f4fdabcc2cbc451.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_725c0458d2c4258ccce22191dcaa4a42_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a8373f608708a942.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_7967629cf19f5d877c2ee639e885bdd9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_00ca89be10542ef7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_7bab4e0e04eb2509ca8d099c662bc34f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_8bfda7d0217b586f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_7cd5ce5325e873d301e997d5822aac08_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_4f073f078e30b7f2.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_82e67e9cb74992bb5dcf9744a56b8d3a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_c862a98079ef91b9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_83ad41b26864b176fde339332b3345c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_50aaae79132b805e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_84bae66785435b380c82b2c74805f904_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_32de49ee8be0ba01.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_8602ce34620b2fd312164fbbc2f91671_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e5442f254c7198a8.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_93455087fa9d5428c743c24417f7341a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_99a28a8e5459da7b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_93a49f84af99358f7161164d64b647fc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_00ec0fde1c586284.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_97a3c801c1fb2dc0ac94fffac3bf8a04_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_1417a94a43d21f21.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_98a63b7d87963908e22c7a828f8e23a9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_7dfdb2902c7cbb45.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_9a7a928666cf3a81c9063297c7b3f770_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_88b32f8193d1f59e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_9b5ae7dc2cde03c02eafb597676ac0d4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_3126373a60fdf4fb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_9c02128f85ad0a52b8778d3224cb97b7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_87acf2e187cfd4c7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_9da1a74d736f1c77c4f57f583011ce18_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f10a37de16a945c6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_9dc7d233d397a8c37b70a3b03f6afe6c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_9ff72bf7dc43a0a2.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_9e0d61b6023f34c951e1afca6e0f5c0b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_bb3933698b1d8d6e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_9e49c696956b808197b208078ee95639_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_cd5e4b1e9e0cfe1e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_9ef5f054c01e9301e81a176c4baca489_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_0bdfeae9a8b189db.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_9f6b48ee7dc61606b80feb53a83560ed_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ccbe6abd06e469f4.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_a5d73a01969ab57ccb46003c25b3f700_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_781775282c472665.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_a71e238e42bc2d022f1962229ae6c3e5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_280d45b7d5f84f17.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_a92c8653f7a10e12d5415a10d71015a4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f4e6e82047f8ee51.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_ad4df8886c4fbc40fb8f71b73e1913a9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ae3ccb640c7ccae1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_ae01197f69dd94ddc38aeff8ebe3d4c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_4c6ab8f5fabbc104.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_b074f9e537036b507047e21b8b2958b4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_d6218d8daea405ed.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_b2072a923e8e197e36d7db190fd25077_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_698137c71a08579e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_b288464723973358429a5346d81edf89_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_55b637b0e2fa690d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_b2aafa029d147f793aa08480c2c23679_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_6ab43f21f22f8be5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_b305cddf6cfe408f3e3e492fef2a57d4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_681d0156e0d4df59.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_b3fca3a12779a8a26c3a3d43dfc9b1c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_2e93f6999335a176.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_b53c77290a8a1af93eac07c70766eadc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ce59873d063a6abf.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_b57a178a10c67fc7b835ab9b112824b2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_fab5090cfe30b6c0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_b6d0b1b62c8d8b73753c353a53d35547_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_350f0193bbc9cfeb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_b8471f3e57a52446a737270b0de92e5e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a8a1496a4c34b793.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_b9ce473552d74eefc88824821b33a4aa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ddcd2dba3533976e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_bf032dd6a3faa78e15ff3def1fe024d4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_dc66d60e00c3e95a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_bfdb1fde16d4b66af0ff55d87d9f1d14_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_d7944591bc97457b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_c0288f55dae8dc4336ff733ed927ba41_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_d78f09c800e95b75.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_c3ee27479430b82d598ae4d3755d7e03_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e650de0456fdfca4.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_c9654dd2f9849da8a696c1a599efc9ff_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_d317c5ab3b09bcf0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_cb680eadaba7a398503c875655a0aca6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_943866b3293e4595.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_cc704c3338ea7b151724fbe5db48d1b6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_71b3df1e2ad98bee.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_d15ccf07fa45e622e06247bd64c8262c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_bdd4c0fafbdfa0bb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_db877befa26e8c357fcd753e5fcd8593_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_39a86c54e57e0d78.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_dbfa39ab679ecda103001a099f042060_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_151f1e23cbd4a5b6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_df241883c641f1f268c0ea3bfa0cb047_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_881520b35033d52b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_e1cf9e273213946f4e8abf7eaf044115_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_3c32af9a91294a13.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_e1e75115c9a85c0dcf55fa629ae4bc8e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_fcfdb3c039ec87e9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_e1ff914079e97f4d346c27179cf9ef33_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_f7f3b1aca5a9f771.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

706

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_e3b358f6b13dd1594a8d03c300fc680c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a1dd504e1e2d688e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

724

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_e739df91e3a9fef80a4753c88cccb199_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_7c53c1583a3548b7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

712

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_f08810911092cdac92fc882770641017_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ce6ded45264c4184.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_f4bd9a25ea279bf700f44fde2ca98574_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_dca0c9c56da492f1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

697

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_f65e8f5b10b7ef177d3f163bf10b3b66_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_ba00b48c03adb143.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_f74f977c26ab022d2cc665e87122e289_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_92639bd72985447f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

724

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_fa47a1b9d7eba91d2c384c9ac0ed72ff_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_53a653fcc7400d5b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_fd650fe6e7893db5b65bb7825a9ce24a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_347d1ff12b1ae3a4.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_fd72a4e26a1e01be9bab2d8964a12899_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_05ebaa3329a260ec.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_fd7b63d532f1a727bf0e3bd5b564d178_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_e545618f917eb031.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

719

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ar-sa_f6f347951c6b8adc.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:12

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_bg-bg_9d33291e0cebdc33.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_cs-cz_483c9fb8fa73b85e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_da-dk_e5767fdff0b9b45d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_de-de_e2a2151bf29008f7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:10

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_el-gr_8b3842aee1a57185.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-gb_840a2ff6e64560f7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-us_8b92eb14e16e14bc.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:19

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_es-es_8b5e47f8e1950661.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_et-ee_851e1388e59ae2f0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fi-fi_2a794ca5d6aef88b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fr-fr_2e15bdf7d4671cc3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:12

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_he-il_72356599bad61db1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hr-hr_74521879b9898a77.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:08

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hu-hu_75863e3fb8c6ebdf.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:08

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_it-it_183db43eab990241.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:08

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ja-jp_ba63334b9eb4141c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:08

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ko-kr_5dcd10009124db32.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:08

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lt-lt_01983c01834ca6cf.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:08

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lv-lv_0265aa8582cae7bf.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nb-no_465f9135694a06ee.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nl-nl_449edc736a7610c3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pl-pl_8adb36f54f987e77.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-br_8d2f21994e22125b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:08

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-pt_8e10f1054d918237.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:08

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ro-ro_d24bb73d33f84d93.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ru-ru_d4b402c932731063.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sk-sk_73cf0776278d028d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sl-si_72e1292e28271570.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sr-..-rs_191191729d38bca1.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,889

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sv-se_70aeed3e299c1abe.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_th-th_15b90ef11ae0d7ff.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_tr-tr_19bc378518581caf.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_uk-ua_b59c1a2c0f8942fb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-cn_eb195582c88feece.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-hk_e9c44e10c96b615e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:12

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-tw_ef1592d8c600cb3e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,844

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:12

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-t..rm-libraries-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_9087bb6e44e3a16d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,357

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:29

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_a3f2e3093a4c5efa.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

3,887

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:29

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ar-sa_6d4b2a5bd999f378.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:12

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_bg-bg_138b0be4ca1a44cf.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:09

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_cs-cz_be94827fb7a220fa.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:09

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_da-dk_5bce62a6ade81cf9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:09

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_de-de_58f9f7e2afbe7193.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:09

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_el-gr_019025759ed3da21.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-gb_fa6212bda373c993.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-us_01eacddb9e9c7d58.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:17

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_es-es_01b62abf9ec36efd.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_et-ee_fb75f64fa2c94b8c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fi-fi_a0d12f6c93dd6127.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fr-fr_a46da0be9195855f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_he-il_e88d48607804864d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hr-hr_eaa9fb4076b7f313.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hu-hu_ebde210675f5547b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_it-it_8e95970568c76add.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:08

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ja-jp_30bb16125be27cb8.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:08

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ko-kr_d424f2c74e5343ce.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:08

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lt-lt_77f01ec8407b0f6b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:07

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lv-lv_78bd8d4c3ff9505b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nb-no_bcb773fc26786f8a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nl-nl_baf6bf3a27a4795f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pl-pl_013319bc0cc6e713.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-br_038704600b507af7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-pt_0468d3cc0abfead3.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ro-ro_48a39a03f126b62f.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ru-ru_4b0be58fefa178ff.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sk-sk_ea26ea3ce4bb6b29.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sl-si_e9390bf4e5557e0c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:06

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sr-..-rs_8f6974395a67253d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,153

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:05

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sv-se_e706d004e6ca835a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:05

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_th-th_8c10f1b7d80f409b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:05

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_tr-tr_90141a4bd586854b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:05

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_uk-ua_2bf3fcf2ccb7ab97.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-cn_6171384985be576a.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-hk_601c30d78699c9fa.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-minwin.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-tw_656d759f832f33da.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,138

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

17:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-tcpip-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_0dd29f456998e1f5.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

21,034

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:32

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Amd64_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_4dbf0ad4b2995880.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,527

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:32

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Update.mum

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

1,717

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:11

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ar-sa_0147f1e750cc4cd7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_bg-bg_a787d370414c9e2e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_cs-cz_52914a0b2ed47a59.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_da-dk_efcb2a32251a7658.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_de-de_ecf6bf6e26f0caf2.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_el-gr_958ced0116063380.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:02

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-gb_8e5eda491aa622f2.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:02

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_en-us_95e7956715ced6b7.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:19

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_es-es_95b2f24b15f5c85c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:02

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_et-ee_8f72bddb19fba4eb.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:02

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fi-fi_34cdf6f80b0fba86.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_fr-fr_386a684a08c7debe.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_he-il_7c8a0febef36dfac.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hr-hr_7ea6c2cbedea4c72.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_hu-hu_7fdae891ed27adda.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_it-it_22925e90dff9c43c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ja-jp_c4b7dd9dd314d617.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ko-kr_6821ba52c5859d2d.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lt-lt_0bece653b7ad68ca.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

16:00

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_lv-lv_0cba54d7b72ba9ba.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nb-no_50b43b879daac8e9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:58

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_nl-nl_4ef386c59ed6d2be.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pl-pl_952fe14783f94072.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-br_9783cbeb8282d456.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_pt-pt_98659b5781f24432.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:57

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ro-ro_dca0618f68590f8e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_ru-ru_df08ad1b66d3d25e.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sk-sk_7e23b1c85bedc488.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sl-si_7d35d3805c87d76b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:59

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sr-..-rs_23663bc4d1997e9c.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

728

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_sv-se_7b0397905dfcdcb9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_th-th_200db9434f4199fa.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_tr-tr_2410e1d74cb8deaa.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_uk-ua_bff0c47e43ea04f6.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:46

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-cn_f56dffd4fcf0b0c9.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:46

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-hk_f418f862fdcc2359.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-t..2provider.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_zh-tw_f96a3d2afa618d39.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

723

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:54

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-tcpip-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_182749979df9a3f0.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

17,960

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:22

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

Wow64_microsoft-windows-webio_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_5813b526e6fa1a7b.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,525

Dato (UTC)

11-Mar-2016

Tid (UTC)

15:22

Plattform

Ikke tilgjengelig

Filnavn

X86_microsoft-windows-t..rm-libraries-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18265_none_34691fea8c863037.manifest

Filversjon

Ikke tilgjengelig

Filstørrelse

2,353

Dato (UTC)

12-Mar-2016

Tid (UTC)

01:29

Plattform

Ikke tilgjengelig

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×