Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Gjelder for

ComboBox-objektet

TextBox-objektet

Du kan bruke egenskapen Format til å tilpasse hvordan tall, datoer, klokkeslett og tekst vises og skrives ut. Lese/skrive Streng.

uttrykk.Format

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Kommentarer

Du kan bruke ett av de forhåndsdefinerte formatene, eller du kan opprette et egendefinert format ved hjelp av formateringssymboler.

Egenskapen Format har forskjellige innstillinger for forskjellige datatyper.

Du kan angi denne egenskapen for en kontroll i kontrollens egenskapsark. Du kan angi denne egenskapen for et felt i tabellutformingsvisning (i inndelingen Feltegenskaper) eller i utformingsvisning for spørringsvindu (i egenskapsarket Feltegenskaper). Du kan også bruke en makro eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Obs!: I Visual Basic må du angi en strenguttrykk som tilsvarer en av de forhåndsdefinerte formatene, eller angi et egendefinert format.

Egenskapen Format påvirker bare hvordan dataene vises. Den påvirker ikke hvordan dataene er lagret.

Microsoft Office Access 2007 inneholder forhåndsdefinerte formater for datatypene dato/klokkeslett, tall og valuta, tekst og notat, og Ja/Nei. De forhåndsdefinerte formatene avhenger av landet/området som angis ved å dobbeltklikke på Regionale innstillinger i kontrollpanelet i Windows. Access viser formatene som gjelder for landet/området som er valgt. Hvis du for eksempel har valgt Engelsk (USA)Generelt-fanen, vises 1234,56 i valutaformatet som $1,234.56, men når Engelsk (Storbritannia) er valgt på Generelt-fanen, vises tallet som £1,234.56.

Hvis du angir egenskapen Format for et felt i tabellutformingsvisning, bruker Access dette formatet til å vise data i dataark. Den bruker også egenskapen Format for feltet på nye kontroller i skjemaer og rapporter.

Du kan bruke følgende symboler i egendefinerte formater for alle datatyper.

Symbol

Betydning

(mellomrom)

Vis mellomrom som litterale tegn.

"ABC"

Vis alt i anførselstegn som litterale tegn.

!

Tving venstrejustering i stedet for justering til høyre.

*

Fyll tilgjengelige mellomrom med det neste tegnet.

\

Vis det neste tegnet som et litteralt tegn. Du kan også vise litterale tegn ved å plassere anførselstegn rundt dem.

[farge]

Vise de formaterte dataene i fargen som er angitt i klammeparentesene. Tilgjengelige farger: Svart, blå, grønn, cyan, rød, magenta, gul, hvit.


Du kan ikke blande formateringssymboler for datatypene tall og valuta med dato/klokkeslett, ja/nei, eller tekst eller notat.

Når du har definert en inndatamaske og angitt egenskapen Format for de samme dataene, får egenskapen Format forrang når dataene vises, og inndatamasken blir ignorert. Hvis du for eksempel oppretter en inndatamaske for passord i tabellutformingsvisning og samtidig angir egenskapen Format for det samme feltet, enten i tabellen eller i en kontroll i et skjema, ignoreres inndatamasken for passord og dataene vises i henhold til egenskapen Format.

Eksempel

De følgende tre eksemplene angir egenskapen Format ved hjelp av et forhåndsdefinert format:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

Det neste eksemplet angir egenskapen Format ved hjelp av et egendefinert format. Dette formatet viser en dato som: Jan. 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Det følgende eksemplet viser en VBA-funksjon som formaterer numeriske data ved hjelp av valutaformatet og formaterer tekst utelukkende i store bokstaver. Funksjonen kalles fra hendelsen OnLostFocus for en ubundet kontroll kalt TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×